Nơi bạn ở – Where you are

Chào các bạn,

Đây là bài hát từ phim hoạt hình Moana của Disney.

Bài hát ca ngợi đảo Motunui thiên đường và lối sống của dân đảo, những người khuyến khích Moana nắm lấy gốc gác của mình và lờ đi ý tưởng của Moana về chuyến hành trình vượt ra ngoài rặng san hô để khám phá đại dương. Cuối cùng thì Moana đạt được cả hai – Đi theo tiếng gọi bên trong mình, tiếng gọi từ đại dương và trở về nhà làm tộc trưởng hòn đảo như ý nguyện của cha mẹ và hòn đảo.

Mời các bạn cùng nghe nhé.

Chúc các bạn một ngày vui.

TH

***

Nơi bạn ở

Tộc trưởng Tui: Moana đây, nhường đường, nhường đường
Moana, đến lúc con biết
Làng Motonui là tất cả con cần
Các vũ công đang tập luyện
Họ vũ một bài ca cổ xưa
(Ai cần bài hát mới? Một bài ca cổ xưa là tất cả chúng ta cần)

Truyền thống này là sứ mệnh của chúng ta
Và Moana, có rất nhiều việc phải làm (Nhường đường)
Đừng trượt chân củ khoai môn, đó là tất cả con cần
Chúng ta chia sẻ mọi điều chúng ta làm (Chúng ta làm)
Chúng ta đùa giỡn và chúng ta dệt giỏ (Aha!)
Ngư dân trở về từ biển

Moana: Con muốn xem

Tộc trưởng Tui: Đừng đi
Moana, giờ con hãy ở trên bờ
Làng ta cần tộc trưởng và đấy là con

Tộc trưởng Tui và mẹ Sina: Đến một ngày
Khi con nhìn xung quanh
Và nhận ra hạnh phúc là nơi con ở

Tộc trưởng Tui: Xem quả dừa này đi (hả?)
Xem cây dừa đi
Ta dùng từng phần của dừa, đó là tất cả ta cần

Mẹ Sina: Ta làm lưới từ sợi
Nước thơm ngọt ở trong
Ta dùng lá để dựng lửa
Ta nấu thịt ở trong

Tộc trưởng Tui: Xem những quả dừa này đi
Cả thân và lá
Hòn đảo cho ta điều ta cần

Moana: Và chẳng có ai rời đi

Tộc trưởng Tui: Đúng thế, chúng ta ở đây
Chúng ta an toàn và chúng ta được chu cấp tốt
Và khi chúng ta nhìn về tương lai
Đấy là con
Con sẽ ổn
Đúng lúc thì con sẽ được học như cha đã học

Tộc trưởng Tui và mẹ Sina: Con phải tìm ra hạnh phúc đúng nơi con ở

Bà Tala: Bà thích vũ với nước
Với sóng dội và với sóng
Nước thật nghịch, ha!
Bà thích điều sai làm sao
Làng có thể nghĩ bà điên
Hoặc nói bà trôi quá xa
Nhưng một khi cháu biết điều cháu thích, tốt lắm, đấy là cháu

Cháu là con gái của cha cháu
Bướng bỉnh và kiêu hãnh
Cứ nhớ những gì cha nói nhưng hãy nhớ
Cháu có thể nghe được giọng nói bên trong
Và nếu giọng nói bắt đầu thầm thì
Hãy đi theo ngôi sao xa nhất
Moana, giọng nói bên trong đó là cháu

Dân làng: Ta làm lưới từ sợi (Ta dệt lưới từ sợi)
Nước thật ngọt ở trong (Bữa tiệc ngon thật ở trong)
Ta dùng lá để dựng lửa (Ta hát các bài trong ca đoàn ta)
Ta nấu thịt ở trong (Ta có các miệng để nuôi ở trong)

Tộc trưởng Tui: Dân làng tin chúng ta (Đúng thế!)
Dân làng tin (Ha!)
Đảo này cho chúng ta điều ta cần
Và chẳng có ai rời đi

Moana: Tôi sẽ ở đây
Nhà tôi, dân tộc tôi ở cạnh tôi
Và khi tôi nghĩ về ngày mai
Đấy là chúng tôi
Tôi sẽ dẫn đường
Tôi có dân tộc để hướng dẫn tôi
Cùng nhau ta dựng xây tương lai chúng ta

Dân làng: Nơi ta ở

Moana: Vì mọi con đường đều dẫn bạn trở về

Dân làng: Nơi bạn ở

Moana: Bạn có thể tìm ra hạnh phúc

Dân làng: Nơi bạn ở
Nơi bạn ở

(PTH dịch)

Where You Are, from Disney’s “Moana” – Alex Boyé & the Mormon Tabernacle Choir

Moana – Where you are – Song with English lyrics

Where you are

Chief Tui: Moana, make way, make way
Moana, it’s time you knew
The village of Motonui is all you need
The dancers are practicing
They dance to an ancient song
(Who needs a new song? This old one’s all we need)

This tradition is our mission
And Moana, there’s so much to do (Make way)
Don’t trip on the taro root, that’s all you need
We share everything we make (We make)
We joke and we weave our baskets (Aha!)
The fishermen come back from the sea

Moana: I wanna see

Chief Tui: Don’t walk away
Moana, stay on the ground now
Our people will need a chief and there you are

Chief Tui and Sina: There comes a day
When you’re gonna look around
And realize happiness is where you are

Chief Tui: Consider the coconut (the what?)
Consider its tree
We use each part of the coconut, that’s all we need

Sina: We make our nets from the fibers
The water’s sweet inside
We use the leaves to build fires
We cook up the meat inside

Chief Tui: Consider the coconuts
The trunks and the leaves
The island gives us what we need

Moana: And no one leaves

Chief Tui: That’s right, we stay
We’re safe and we’re well provided
And when we look to the future
There you are
You’ll be okay
In time you’ll learn just as I did

Chief Tui and Sina: You must find happiness right where you are

Gramma Tala: I like to dance with the water
The undertow and the waves
The water is mischievous, ha!
I like how it misbehaves
The village may think I’m crazy
Or say that I drift too far
But once you know what you like, well, there you are

You are your father’s daughter
Stubbornness and pride
Mind what he says but remember
You may hear a voice inside
And if the voice starts to whisper
To follow the farthest star
Moana, that voice inside is who you are

Villagers: We make our nets from the fibers (We weave our nets from the fibers)
The water’s sweet inside (A real tasty treat inside)
We use the leaves to build fires (We sing these songs in our choirs)
We cook up the meat inside (We have mouths to feed inside)

Chief Tui: The village believes in us (That’s right!)
The village believes (Ha!)
The island gives us what we need
And no one leaves

Moana: So here I’ll stay
My home, my people beside me
And when I think of tomorrow
There we are
I’ll lead the way
I’ll have my people to guide me
We’ll build our future together

Villagers: Where we are

Moana: ‘Cause every path leads you back to

Villagers: Where you are

Moana: You can find happiness right

Villagers: Where you are
Where you are

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Nơi bạn ở – Where you are”

  1. Dàn Đại Hợp Xướng Mormon Tabernacle hát nhiều bài Disney lắm ạ.

    Em thích nghe nhạc của Mormon Tabernacle và nhạc Disney, nhân anh gợi ý, em tập hợp các bài Disney do Mormon Tabernacle hát, sáng mai sẽ đăng bài ạ. Em cám ơn anh.

    Em Hương

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s