Lắc – Quién será

Lắc – Quién será

(Tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha)

Khi nhịp điệu marimba bắt đầu phát
Vũ với em, làm em lắc
như biển lặng ôm bờ
Giữ em lại, lắc em nhiều hơn

Như bông hoa uốn mình trong gió.
Uốn cong em, lắc nhẹ
Khi ta nhảy, anh có cách với em
Ở lại với em, lắc với em Đọc tiếp Lắc – Quién será

Đất nước đi lên

Chào các bạn,

Muôn đất nước đi lên thì mỗi người chúng ta phải đi lên, vì đất nước chỉ là mọi chúng ta gộp lại mà thành.

Nhưng thế nào là đi lên?

1. Đi lên có nghĩa là không đi xuống.

– Không học làm việc hay kinh doanh gian dối.
– Không chụp giật và láu cá.
– Không lường gạt.
– Không trốn thuế.
– Không liên kết với tham nhũng. Đọc tiếp Đất nước đi lên

Chỉ là hơi thở

Chỉ là hơi thở

Không Kitô, không Do Thái, không Hồi, không Ấn, không
Phật, Sufi, hay Thiền. Không là bất cứ tôn giáo nào

hay hệ thống văn hóa nào. Tôi không từ phương Đông
không từ phương Tây, không từ đại dương không phải trên trời

không từ đất, không thiên nhiên, không thanh khiết,
không tạo thành từ nguyên tố nào. Tôi không hiện hữu, Đọc tiếp Chỉ là hơi thở

Climate breakthrough award to a Vietnamese for the first time – Bà Ngụy Thị Khanh đạt giải thưởng khí hậu Breakthrough Project năm 2019

#Climatebreakthroughweek

Nguồn: https://www.climatebreakthroughproject.org/awardee/nguy-thi-khanh/

Chúng tôi vinh dự được chia sẻ thông tin, Climate Breakthrough Project vừa công bố hai giải thưởng mới của năm 2019: Bà Ngụy Thị Khanh của Việt Nam và Ông Arief Rabik của Indonesia. Cả hai sẽ nhận được 2 triệu đô la trong ba năm tới để thiết kế và đưa ra các sáng kiến ​​toàn cầu.

Kết quả hình ảnh cho Bà Ngụy Thị Khanh
Bà Ngụy Thị Khanh

Đọc tiếp trên CVD >>