‘O Sole Mio

“’O sole mio” (Neapolitan pronunciation: [o ˈsoːlə ˈmiːə]) is a globally known Neapolitan song written in 1898. Neapolitan is a people and the language of that people in Italy. The lyrics of the song were written by Giovanni Capurro and the music was composed by Eduardo di Capua and Alfredo Mazzucchi (1878–1972).

 

There are other versions of “’O sole mio” but it is usually sung in the original Neapolitan language. ’O sole mio is the Neapolitan equivalent of standard Italian Il “mio sole” and translates literally as “my sun” or “my sunshine” Đọc tiếp ‘O Sole Mio

Tôi

Chào các bạn,

Nhà Phật dạy “vô ngã” tức là “không tôi.” Nếu bạn “không tôi” thì bạn giác ngộ thành Phật. Nghĩa là , tôi và không tôi, có ảnh hưởng cực kì lớn đến đời sống của chúng ta. Tôi và không tôi quyết định chúng ta có thể giác ngộ, có thể thành Phật hay không.

Cho nên, nếu phải lấy chỉ một điều trong Phật pháp để học, và không có điều thứ hai, thì điều đó nên là “không tôi.” Đọc tiếp Tôi

Ôm “sứ giả thời tiền sử” trên Cổng Trời Bidoup

Áp má vào lớp vỏ cây cổ sinh nghìn năm bám đầy rêu phong mát lạnh, vòng tay ôm thân đại thụ khổng lồ, tôi thấy mình hạnh phúc hơn chuyên gia lâm sinh A.Tastagsceh (Viện hàn lâm Liên Xô), người từng kêu lên: Ước gì tôi được sang Việt Nam, sờ tay lên cây Pinus Krempfii rồi chết cũng mãn nguyện.

Tác giả tận hưởng hạnh phúc được ôm một Sứ giả thời tiền sử

Đọc tiếp Ôm “sứ giả thời tiền sử” trên Cổng Trời Bidoup