Peace be with you – Bình an/Hòa bình ở cùng anh chị em*

Bản tiếng Việt ở dưới

Peace be with you

Dear Brothers and Sisters,

In the last dinner before his arrest and execution, Jesus said goodbye to his disciples: “Peace I leave with you; my peace I give you.” (John 14:27).

Have you ever told anyone something like that? “I leave MY peace with you. I give you MY peace”?

Have you ever heard anyone say anything of that nature?

People worldwide have been using “peace” in greetings for thousands of years. In the Old Testament, about 1500 BC, Amasai greeted David: “Peace, peace to you, and peace to your helpers, for your God helps you.” (1 Chronicles 12:18).

For thousands of years the Jews have greeted each other “Shalom aleichem” (Peace unto you) and responded with “Aleichem shalom” (Unto you peace). Today, the Jews use the short cut “Shalom” (Peace).

The Muslims worldwide, even today, have been greeting each other, with the same phrases as those of the Jews, just slightly different in sound:

– As-salamu alaykum (peace be upon you) (Jews: Shalom aleichem)
– waʿalaykumu as-salām (and upon you peace) (Jews: Aleichem shalom)

In the Catholic church, the priest says goodbye at the end of the Mass: “The Mass is ended, go in peace.”

The Buddhists say farewell: “Chúc thân tâm an lạc” (Wish you peace and happiness in body and spirit).

But no one has ever said: “I leave MY peace with you. I give you MY peace”.

Can I give you my peace like handing to you an orange? Are you kidding? Most of the time I don’t even have peace for myself, where can I find peace to give you?

Only Jesus said so. Obviously he meant he had peace and he could give that peace to his disciples.

Peace is something each person has to create for him/herself. No one can give peace to another person. If we learn how to keep our heart still, we have peace. A still heart is a heart at peace and in peace.

If Jesus told you he gave you peace. And you go to rob a bank. Can you still have peace? Well, probably not, with 20 police cars, sirens blaring, chasing you all over town. Even if we receive peace from God, we still have to be peaceful ourselves to keep that peace or we will lose it.

But what is the peace that Jesus says he gives to us?

I would say that is the peace in our heart and the peace to the external world – inside we have inner peace to our self and our God, outside we are peaceful to all others.

Jesus may have handed peace to us like a chrysanthemum pot and placed it in our heart, but then we still have to take care of the flowers since.

Or, I would think, the peace is really his gentle and humble spirit that we have learned to follow. If you truly love Jesus, as his disciples evidently did, you would likely be gentle and humble in spirit. And that is what Jesus gives you, a gentle, humble and, of course, peaceful spirit.

So whether we’ve got the peaceful heart from Jesus, or from the Enlightenment of our own heart, it is us who will keep the peace alive in our heart, and no one else can do it for us.

We are the peacekeepers.

Thank you Jesus for giving me peace. Now it is my turn to keep your peace alive.

Pax vobiscum,

Hoanh

 

Bình an/Hòa bình ở cùng anh chị em*

Trong bữa ăn tối cuối cùng trước khi bị bắt và hành hình, Giêsu nói lời từ giã cùng các môn đệ: “Bình an thầy để lại cho các con; thầy cho các con bình an của thầy.”

Có bao giờ bạn nói như vậy với ai chưa? “Tôi để lại bình an CỦA TÔI cho bạn. Tôi cho bạn bình an CỦA TÔI”?

Bạn đã nghe ai nói một câu tương tự như thế bao giờ chưa?

Người ta đã dùng từ “bình an/hòa bình” để chào nhau cả nghìn năm rồi. Trong Cựu Ước, vào khoảng 1500 năm trước công nguyên, Amasai chào David: “Bình an, bình an đến với anh, và bình an đến với những người phụ giúp anh, vì Chúa giúp sức anh.” (1 Chronicles 12:18)

Đã hàng nghìn năm người Do Thái chào nhau bằng câu “Shalom Aleichem” (Bình an ở cùng anh/chị) và trả lời “Aleichem Shalom” (Ở cùng anh/chị Bình an). Ngày nay người Do Thái nói tắt “Shalom” (Bình an).

Người Muslim khắp thế giới, cho đến ngày nay, vẫn chào nhau với câu chào như câu Do Thái, chỉ khác một chút về âm giọng:

– As-salamu alaykum (Bình an ở cùng anh/chị) (Do Thái: Shalom aleichem)
– waʿalaykumu as-salām (Và ở cùng anh/chị Bình an) (Do Thái: Aleichem shalom)

Trong nhà nhờ công giáo, linh mục chào tạ từ cuối lễ: “Thánh lễ đã hoàn tất, chúc anh chị em về bình an.”

Người Phật tử chào tạm biệt: “Chúc thân tâm an lạc.” (bình an và hạnh phúc).

Nhưng chẳng ai nói: “Tôi để lại bình an CỦA TÔI cho bạn. Tôi cho bạn bình an CỦA TÔI”.

Tôi có thể cho bạn bình an của tôi như đưa cho bạn một trái cam không? Đùa sao? Tôi thường chẳng có bình an cho chính tôi, lấy đâu bình an để cho bạn?

Chỉ có Jesus nói vậy. Rõ ràng là Jesus có ý nói Jesus có bình an và có thể cho các môn đệ bình an đó.

Bình an là điều mỗi người chúng ta phải tạo ra cho chính mình. Không ai có thể cho người khác bình an. Nếu chúng ta biết giữ tâm tĩnh lặng, chúng ta có bình an. Tâm tĩnh lặng là trái tim ở chốn bình an và trong bình an.

Nếu Chúa Giêsu nói với bạn Chúa cho bạn bình an. Và bạn đi cướp ngân hàng. Bạn còn có thể có bình an không? Ô, chắc là không, với 20 chiếc xe cảnh sát, hú còi inh ỏi, rượt bạn vòng vòng khắp thành phố. Ngay cả khi chúng ta nhận bình an từ Chúa, chúng ta vẫn phải tự bình an để có thể giữ bình an đó, nếu không thì ta mất nó.

Nhưng bình an mà Giêsu nói đã cho chúng ta là gì?

Mình có thể nói đó là bình an trong tâm ta và bình an/hòa bình đối với người khác – bên trong ta có bình an nội tâm đối với chính ta và với Thượng đế, bên ngoài chúng ta hòa bình với mọi người.

Giêsu đã trao bình an cho chúng ta như một chậu cúc và đặt nó vào tim ta, nhưng rồi ta phải chăm sóc chậu hoa từ đó.

Hay, mình nghĩ rằng, bình an chính là tâm hồn dịu dàng và khiêm hạ của Giêsu mà chúng ta học theo. Nếu bạn thật sự yêu Giêsu, như là các môn đệ đã yêu rõ ràng, bạn rất có thể sẽ dịu dàng và khiêm hạ trong tâm hồn. Và đó là điều Giêsu cho bạn, một tâm hồn dịu dàng, khiêm hạ và, đương nhiên, đầy bình an và hòa bình.

Cho nên dù ta có được trái tim bình an/hòa bình từ Giêsu, hay từ Giác ngộ của chính tâm ta, chính ta phải là người giữ bình an/hòa bình đó trong trái tim mình, và chẳng ai có thể làm điều đó được cho ta.

Chúng ta là người giữ bình an/hòa bình.

Cám ơn Giêsu đã cho mình bình an/hòa bình. Giờ đến phiên mình giữ cho bình an/hòa bình đó sống.

Bình an/hòa bình ở cùng anh chị em.

Mến,

Hoành

Chú thích:

(*) Trong các ngôn ngữ Âu Tây có gốc La tinh, chữ pax, tiếng Anh là peace, có cả hai nghĩa bình an và hòa bình. Nhưng người Việt thì đó là hai từ khác nhau, cho nên thỉnh thoảng có tình trạng cầu nguyện thế này: “Chúa cho con bình an rồi. Cảm ơn Chúa. Bây giờ con sẽ bình an đi đánh nhau với chúng nó!”

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Peace be with you – Bình an/Hòa bình ở cùng anh chị em*”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s