Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 4 (PHẦN 8)

Người dịch: Nguyễn Quỳnh Anh
Biên tập: Đào Thu Hằng 

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC: 
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ  

CHƯƠNG 4:  TĂNG TỐC (Phần 8)

4C. Những ưu tiên: Cơ cấu tự do trật tự kịp thời đối với nguồn cung cấp năng lượng có thể chấp nhận bởi xã hội (tiếp)

2. Quyền ưu tiên trong quy hoạch đô thị và sử dụng đất 

Yếu tố quan trọng nhất trong việc gia tăng vai trò của năng lượng tái tạo chính là loại bỏ những chính sách độc đoán cản trở việc cấp phép sử dụng đất. Hiệu ứng giảm tốc của những chính sách này đã được giải thích trong Chương 1. Bằng cách từ chối cấp phép sử dụng đất, ngay cả những quy định thị trường tốt nhất cho năng lượng tái tạo cũng có thể bị phá vỡ. Chấm dứt chiến lược gây khó khăn này là cực kỳ quan trọng. Cuối cùng, cách vấn đề cấp phép sử dụng đất được giải quyết sẽ được quyết định bằng việc phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo, cho dù việc này nằm trong tay của rất nhiều hay chỉ một số người, và cho dù những cơ hội để tái tạo nền công nghiệp và tạo ra những giá trị kinh tế to lớn có được tận dụng hay không.

Các quy định  xây dựng  đã được đưa ra trong luật quy hoạch và sử dụng đất. Chỉ trong những sửa đổi mới nhất của Đạo luật quy hoạch khu vực Đức (ROG) được thông qua vào tháng 12 năm 2008 và là kết quả của những sáng kiến ​​kéo dài suốt nhiều năm thì việc bảo vệ khí hậu và sử dụng năng lượng tái tạo mới được xem xét kỹ lưỡng. Đạo luật ROG này quy định việc sử dụng đất khu vực phải đảm bảo những yêu cầu về bảo vệ khí hậu và tạo ra các điều kiện tiên quyết cho sự  sự mở rộng phát triển của năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, do sự phân chia năng lực giữa Chính phủ Liên bang và chính phủ của các Tiểu bang, như được quy định trong Hiến pháp, việc thực thi pháp lý Đạo luật này do phụ thuộc vào sự tiếp nhận của chính phủ Tiểu bang. Và việc này, cho đến nay, hoặc chưa được thực hiện đầy đủ, hoặc hoàn toàn bị bỏ qua. Đạo luật ROG quy định những chức năng xã hội của một khu vực địa lý thuộc về lợi ích công cộng, và các công trình mang lại lợi ích công cộng này được hưởng quyền ưu tiên trong cấp phép sử dụng đất. Nếu những khu vực có xảy ra xung đột về lợi ích công cộng, những xung đột này phải được đánh giá bởi chính quyền, khi cần thiết, những xung đột này sẽ được giải quyết tại tòa án mà thường kèm theo những quy trình thủ tục rườm rà và tốn rất nhiều thời gian. Lợi ích công bao gồm các tuyến đường giao thông khu vực như đường bộ và đường tàu, mạng lưới năng lượng, thiết kể sử dụng đất công nghiệp, bảo tồn thiên nhiên, trợ cấp nông nghiệp và trọng điểm phát triển khu vực. Thêm vào đó là luật về nước và môi trường với những tiêu chí miễn trừ riêng.

Bất kỳ chính quyền nào muốn từ chối hay trì hoãn cấp phép sử dụng đất cho các dự án nhà máy năng lượng tái tạo luôn có thể tìm một lý do để làm như vậy trong vô số những quy định hiện hành. Một phương pháp phổ biến mà cho chính quyền dùng để tránh những lời cáo buộc về sự phân biệt đối xử (điều này trở nên rõ ràng khi đa số các trường hợp bị từ chối cấp phép) là quy định chỉ một vài khu vực ưu tiên và tuyên bố phần đất còn lại là một khu vực ngoại lệ, khiến cho việc chuyển đổi năng lượng rộng rãi và nhanh chóng là điều không thể thực hiện được trong thực tế. Tại những bang như Baden-Wiirttemberg, Bavaria và Hessen, phương pháp này đã được sử dụng để ngăn cản việc lắp đặt những nhà máy điện gió trên 99.8% diện tích đất hiện có. Đây là một cách hiệu quả để cấm đầu tư vào năng lượng gió và làm cho việc tận dụng tiềm năng của các nhà máy thủy điện quy mô nhỏ trở nên gần như không thể. Tuy nhiên, trong những luật quy hoạch tính đến nay, năng lượng tái tạo chưa được công nhận là một lợi ích công cộng. Ngược lại, mạng lưới truyền tải điện, ví dụ, được hưởng những đặc quyền quy hoạch theo luật  mà phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

Bởi vì một cấu trúc cung cấp năng lượng phi tập trung dựa trên năng lượng tái tạo sẽ thay thế hiệu quả một số lượng giới hạn nhà máy điện quy mô lớn thông thường với vô số nhà máy phân tán rộng rãi, tương đương với vô số lần cấp phép, và điều này lại cản trở sự phát triển này. Không thế tính được  số trường hợp đầu tư vào năng lượng tái tạo đã thất bại cho đến nay, bởi việc quy hoạch đầy trở ngại và thủ tục cấp phép dài dòng. Chỉ tính riêng ở Đức thì con số này cũng lên đến vài ngàn trường hợp. Các nhà chức trách thường xuyên yêu cầu các ứng viên phải tự thực hiện các nghiên cứu tốn kém mà không hề đảm bảo rằng họ sẽ được cấp phép sau đó.

Bước đi mang tính quyết định thứ hai là thành lập quyền ưu tiên cho năng lượng tái tạo trong luật quy hoạch, trong tất cả các phương diện và giai đoạn của quy hoạch sử dụng đất công cộng, cùng với quyền ưu tiên của nó trong thị trường năng lượng. Năng lượng tái tạo không chỉ phải được coi như một lợi ích công cộng hợp pháp, mà còn phải được hưởng quyền ưu tiên khi cạnh tranh với những lợi ích công cộng khác. Điều này có thể được giải thích rằng năng lượng tái tạo đáp ứng đồng thời một loạt các tiêu chuẩn được định nghĩa là lợi ích công cộng. Năng lượng tái tạo đáp ứng được yêu cầu bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường, những điều này chỉ có thể được đảm bảo bằng sự chuyển đổi toàn diện sang sử dụng năng lượng không gây ô nhiễm. Nếu lắp đặt đường dây điện được coi là lợi ích công cộng để đảm bảo cho an ninh cung cấp, thì đây cũng là điểm về những địa điểm mà ở đó điện được tạo ra từ năng lượng tái tạo. Mặc dù năng lượng tái tạo được tạo ra theo tính khu vực, tầm quan trọng của nó chắc chắn sẽ ở trên phạm vi rộng. Năng lượng tái tạo đáp ứng được mọi tiêu chuẩn về phát triển công nghiệp vùng và phát triển kinh doanh cũng như phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, vượt qua tiềm năng sản xuất các loại sản lượng năng lượng – bởi các khu vực nông nghiệp có thể đáp ứng là các điạ điểm của nhà máy năng lượng gió mà không hề mất đi khả năng được sử dụng đồng thời cho các mục đích nông nghiệp.

Khi việc cung cấp năng lượng tái tạo được tuyên bố là một lợi ích ưu tiên công cộng trong chính sách sử dụng đất khu vực, điều này dẫn đến sự cân đối lại cơ bản các quy trình hành chính và pháp lý. Khi nhiều lợi ích công cộng khác nhau được so sánh, nhiều ý kiến tranh luận cho rằng việc ưu tiên năng lượng tái tạo là hoàn toàn hợp lý: so với những lợi ích môi trường và sử dụng đất khác, những lợi ích của năng lượng tái tạo đối với môi trường và cảnh quan rõ ràng lớn hơn và toàn diện hơn. Những nhà máy năng lượng tái tạo có thể là một sự xâm nhập vào  cảnh quan, nhưng chúng đóng góp một phần không thể thiếu để bảo vệ cơ sở của sự tồn tại của chúng ta, như là tự nhiên và môi trường. Việc ngăn cấm những sự xâm nhập này trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, bằng cách từ chối cấp phép địa điểm, sẽ cần thiết phải tăng số lượng xâm nhập vào các khu vực khác, bao gồm ảnh hưởng lớn hơn đến tự nhiên và môi trường gây ra bởi mạng lưới truyền tải năng lượng. Tất cả các khu vực có thể đóng góp vào quá trình chuyển đổi năng lượng và, vì lý do công bằng, tất cả đều phảithực hiện phần của mình. Các chính trị gia mà không có khả năng giải thích điều này rõ ràng cho công chúng hoặc chính họ đã thất bại trong việc hiểu khái niệm, hoặc là quá hèn nhát để qua mặt với những sự phản đối thiển cận và sự tự đại.

Quyết định cơ bản để nâng năng lượng tái tạo từ vị trí phụ trợ hiệu quả của nó thành một ưu tiên trong quy hoạch sử dụng đất công cộng là một bước tiến từ bị động sang chủ động bảo tồn thiên nhiên. Bảo vệ thiên nhiên bị động tập trung vào ngăn chặn những sự can thiệp vào môi trường tự nhiên, với hậu quả là những can thiệp xảy ra trở nên tập trung về mặt không gian hơn nữa. Ngược lại, bảo vệ thiên nhiên chủ động nhắm đến hòa hợp giữa những hoạt động của con người và môi trường tự nhiên càng nhiều càng tốt: giải pháp cho thách thức hợp nhất kinh doanh với bảo vệ môi trường chính là lồng ghép chúng ở mức độ khu vực và địa phương, hơn là tiếp tục tách biệt riêng rẽ chúng.

(còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s