Daily English Discussion–Tuesday, June 23, 2009

englishchallenge
Hi everyone,

The teacher that I remember most is my teacher in primary school in Nha Trang. That was a catholic nun in the parish school in Hà Dừa parish, Thành, 12 km West of Nha Trang. Her name sounded like Séraphin. But I am not sure how it spelled. (Séraphin is a French word for high-ranked angle, but that is a masculine term). I guess I liked her because I was her favorite student, doing well in class, not making troubles, winning inter-school competitions. And all the kids agreed that she was much nicer than the other nun, who were more ready to scold and spank you (usually with a stick on your buttocks). I have always wanted to visit her (probably in their convent in Bình Cang, between Nha Trang and Thành) but have never got a chance yet.

Who is your favorite primary-school teacher? Tell us about him/her.
.

TODAY’s CHALLENGE

Please translation the following excerpt into Vietnamese.

Chúng ta phải đối diện với một cuộc đời đầy khó khăn và thử thách, đòi hỏi mồ hôi, nghị lực, và chiến đấu. Nhưng không sao, mình có tin vui cho các bạn, kể cả các bạn không thích đổ mồ hôi, hao nghi lực, hay phải chiến đấu: Bản chất kinh tế của đời sống tạo ra qui luật căn bản là những việc càng khó khăn thì càng mang lại nhiều phần thưởng. Việc càng dễ dàng thì càng nhiều người vào làm, mà càng nhiều người cạnh tranh lao động, thì giá lao động, hay phần thưởng lao động, càng thấp. Ví dụ: Làm nhân công may trên dây chuyền của hãng may thì dễ hơn làm bác sĩ—ít tốn thời giờ học ở trường, và không phải học các môn khó khăn như bác sĩ. Vì vậy, nhiều người có thể làm hãng may hơn làm bác sĩ. Giá lao động may, do đó, thấp hơn giá lao động bác sĩ. Tương tự như vậy, bán hàng rong cũng ít lời hơn là mở tiệm phở, vì hàng rong đòi hỏi ít kiến thức và vốn liếng hơn.

Thank you everyone. Have a great day!

Hoanh

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Daily English Discussion–Tuesday, June 23, 2009”

 1. We must face to a life full of difficulties and challenges, it must take our sweat, will, and fight. But it’s not problem, I’ll give you happy news, including you dont like to sweat, waste your will, or must fight: the economy of life itself that make basic laws is the more difficult works you do the more rewards you have. The easier jobs are the more people work, the more people compete the lower price of working, or rewards are . For example: Being a sewing worker on line of sewing company is easier than being a doctor – It takes you less time to learn at school, and you dont need to learn difficult subjects as doctors . So there are more people working for a sewing company than being a doctor. The price of sewing work, consequently, is lower than it of doctor. Similarly, the movable sell has lower price than opening Phở restaurant does, because the movable sell requires less knowledge and fund.

  ………………………………………
  Có nhiều từ em không biết nên lấy đại ..có gì mong giúp đỡ ạ

  Thích

 2. Thanks jea for the response. Good job!

  I can see that you are very solid in grammar, and the words you use are generally good–contemporary English.

  I have edited your piece as below. Please keep in mind that most of the time I edit a piece not because there is anything wrong with it. I just do that to make it sound better. So don’t lose heart when you see a lot of editing from me.

  Here it goes:

  “We must face to a life full of difficulties and challenges, demanding our sweat, our will, and our fighting. But it’s not a problem, I’ll give you happy news, even if you don’t like to sweat, to spend your will, or to fight: The economic nature of life creates the basic law that the more difficult the work is, the more rewards it brings. The easier the job is, the larger is the number of people who do it; the more people compete in the labor market, the lower is the price, or the reward, of labor. For example, it is easier to be a sewer on the production line of a sewing company than to be a doctor – It takes you less time to learn at school, and you don’t need to learn difficult subjects as doctors. Therefore, there are more people working for a sewing company than doctors. The price of sewing work, consequently, is lower than the price of doctor’s work. Similarly, peddling has less profit than running a Phở restaurant, because peddling requires less knowledge and capital.”

  Great day! 🙂

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s