Vũ trên phố

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Gordy Stevenson, người cho Martha Reeves công việc đầu tiên là làm thư ký cho anh ấy, đã thăm dò nhóm Vandellas bằng bài hát này sau khi bài bị Kim Weston – bạn đồng hành Motown (và là bà Stevenson tương lai) từ chối. Bộ ba đồng ý thu âm Dancing in the street như là một bản thu thử với nhạc nền được chính các tác giả hát. “Khi Martha bắt đầu vào bài,” Stevenson nói, “vậy là xong cuộc nói chuyện!” Đọc tiếp Vũ trên phố

Quyết liệt

Chào các bạn,

Các bạn đã từng bao giờ làm việc gì quyết liệt chưa? Quyết liệt là quyết tâm làm cho bằng được. Dân VN có máu quyết liệt trên chiến trường. Chúng ta đã quyết liệt chống ngoại xâm và đã thắng nhiều đại cường trong nhiều ngàn năm.

Nhưng các bạn có quyết liệt trong việc huấn luyện và chỉnh sửa trái tim của bạn không vậy? Đọc tiếp Quyết liệt

Prayer 792

The prayer series

Jesus,

“Everything is meaningless.”
“Wisdom is meaningless.”
“Pleasures are meaningless.”
“Wisdom and folly are meaningless.”
“Toil is meaningless.”
“Advancement is meaningless.”
“Riches are meaningless.”

So “there is nothing better for a person than to enjoy their work.”

Ecclesiastes is great.
I love it.
I hope I can understand the Book more.

Amen.

PTH

The Buddhist Church suggested not to use the name ‘KFC Thich Quang Duc’

VP – Monday 31st October 2022 04:56 PM

The name of the KFC branch on Thich Quang Duc street (HCMC) has changed to KFC Thich Quang Duc street – Screenshot

On October 31, Venerable Thich Gia Quang – Vice Chairman of the Executive Council, Head of the Information and Communication Department of the Central Committee of the Vietnam Buddhist Sangha – signed and promulgated Official Letter No. 08 to KFC Vietnam. the fact that this company opened a new branch on Thich Quang Duc Street (Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City) and used the legal name of Bodhisattva Thich Quang Duc named “KFC Thich Quang Duc”.

Đọc tiếp The Buddhist Church suggested not to use the name ‘KFC Thich Quang Duc’

How small modular reactors may fuel nuclear power’s comeback

Al Jazeera English – 1 thg 11, 2022

Nuclear power gained a bad reputation following the disasters at Chernobyl, Fukushima and Three Mile Island.

Now, with global energy disruptions caused by Russia’s war in Ukraine and sky-high fuel prices means aging nuclear plants are getting a new lease on life.

And there is new type of nuclear plant is on the horizon- one that could revolutionize the industry.

They are called Small Modular Reactors, or SMRs for short.

Al Jazeera’s Rob Renolds reports from San Luis Obispo California.