The pure in heart

Dear brothers and sisters,

“Blessed are the pure in heart, for they will see God” – Matthew 5:8.

When we are the pure in heart, we will see God. When we are not the pure in heart, we will not see God.

So, when we don’t see God, not because God isn’t real, or God doesn’t answer us, or God hides His face from us. We don’t see God because our heart isn’t pure.  It is a test for us, so that we know whether our heart is pure.

Therefore, if we want to see God, our heart needs to be pure.

So what is a pure heart?

A pure heart has no jealousy, no hatred, no lying, no arrogance… In short, a pure heart has no bad things that we usually have.

And a pure heart has love. God is love (1 John 4:8). When you have a pure heart, you see a glimpse of God in your heart. And you see God everywhere.

Have a nice day.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s