Duy nhất thế giới của tôi

Chào các bạn,

Duy nhất thế giới của tôi (그것만이 내 세상Keugeotmani nae sesang – Only that is my world) là bài hát nổi tiếng do ban nhạc huyền thoại Hàn Quốc Deul Guk Hwa sáng tác và trình diễn.

Deul Guk Hwa (들국화 – Hoa cúc dại) là ban nhạc folk rock (nhạc lắc – dân ca) Hàn Quốc những năm 1980, được ví như Beatles Hàn Quốc (Beatles – ban nhạc rock Anh những năm 1960).

Bài hát được sáng tác trong bối cảnh lịch sử đầy rối ren của Hàn Quốc, vì thế bài hát có ý nghĩa đặc biệt. Đọc tiếp Duy nhất thế giới của tôi

Tập trung vào các điểm tốt của mình

Chào các bạn,

Chúng ta được giáo dục tập trung vào cái xấu của mình “để cải tiến.” Ở nhà bố mẹ thường chẳng khen các con – vì sợ chúng nó thành kiêu căng – và chỉ mắng mỏ khi con làm điều gì sai. Nhà thờ nhà chùa thì tập trung vào “đừng tham lam, đừng gian dối, đừng ganh ghét, đừng tự kiêu… đừng… đừng… đừng” và chẳng mấy lúc tập trung vào rộng lượng, yêu người, hy sinh. Ở trường thì thầy cô cũng thường mắng học trò hơn là khen. Đó là một văn hóa tập trung vào tiêu cực. Đọc tiếp Tập trung vào các điểm tốt của mình

Ensuring the right to information in Vietnam – One step of many

While there is still a long way towards effective implementation, Vietnam finally has a law affirming citizens’ right to information. Transparency International’s national chapter actively contributed to the legislative process, helping ensure a stronger legal framework.

Transparency Int’l – 14 April 2020

When Vietnam’s Law on Access to Information took effect in July 2018, it was long overdue. For many years, citizens had found it very difficult to get government guidance on vital issues like health care, borrowing and employment. Businesses had needed to use personal connections to access information held by state agencies, which regularly refused to clarify policies and share socio-economic development plans. Needless to say, few businesses and citizens could hold their government accountable using information.

Đọc tiếp Ensuring the right to information in Vietnam – One step of many