Bài hát Tạ ơn

Chào các bạn,

Hôm nay là thứ Năm, 25 tháng 11, là ngày lễ Tạ ơn ở Mỹ. Lễ Tạ ơn thường gắn liền với người hành hương, gà tây và tiệc Tạ ơn. Dưới đây là ba bài hát thiếu nhi về ba điều trên – Người hành hương nhỏ, Năm bé gà tây và Tiệc Tạ ơn.

Chúc các bạn một ngày lễ Tạ ơn nhiều tạ ơn.

PTH

***

Thanksgiving Songs for Children – Little Pilgrim – Kids Song by The Learning Station

Little Pilgrim (To the tune of “Twinkle, Twinkle, Little Star”)

Little Pilgrim clothed in gray
on that first Thanksgiving Day.

Natives also clothed in brown,
come to visit Plymouth Town.

Side by side they ate and prayed,
on that First Thanksgiving Day.

Let’s be thankful for this day,
for our friends and our play.

Let’s be thankful, let’s be glad,
for our food and the things we have.

Let’s give thanks for you and me, and our home and family.

 

Người hành hương nhỏ (Hát theo điệu nhạc của bài “Ngôi sao nhỏ lấp lánh, lấp lánh”)

Người hành hương nhỏ mặc áo xám
vào lễ Tạ ơn đầu tiên đó.

Người bản địa cũng mặc áo nâu,
đến thăm Plymouth Town.

Ngồi cạnh nhau, họ ăn và cầu nguyện,
vào lễ Tạ ơn đầu tiên đó.

Cùng cám ơn ngày này,
vì bạn bè và vì vui chơi của chúng ta.

Cùng cám ơn, cùng mừng vui,
vì thức ăn và vì những điều ta có.

Cùng gửi lời cám ơn vì bạn và vì mình, vì ngôi nhà và vì gia đình chúng ta.

(PTH dịch)

Thanksgiving Songs for Children – FIVE LITTLE TURKEYS – Turkey Kids Songs by The Learning Station

“Five Little Turkeys” (To the tune of “Six Little Ducks”)

Five little turkeys standing in a row. (Hold up 5 fingers)

First little turkey said, “I don’t want to grow.” (Hold up 1 finger)

Second little turkey said, “Why’d you say that?” (Hold up 2 fingers)

Third little turkey said, “I want to get fat.” (Hold up 3 fingers)

Fourth little turkey said, “Thanksgiving’s near.” (Hold up 4 fingers)

Fifth little turkey said, “Yes, that’s what I hear.” (Hold up 5 fingers)

Then the five little turkeys that were standing in a row,
all said together, “Come on, let’s go!” (Move fingers like they’re
running away)

Repeat faster! Repeat even faster!

Năm bé gà tây” (Theo giai điệu của “Sáu bé vịt”)

Năm bé gà tây đứng một hàng. (Giơ 5 ngón tay lên)

Bé gà tây đầu tiên nói, “Mình không muốn lớn.” (Giơ 1 ngón tay lên)

Bé gà tây thứ hai nói, “Sao bạn lại nói thế?” (Giơ 2 ngón tay lên)

Bé gà tây thứ ba nói, “Mình muốn béo.” (Giơ 3 ngón tay lên)

Bé gà tây thứ tư nói, “Lễ Tạ ơn đến gần rồi.” (Giơ 4 ngón tay lên)

Bé gà tây thứ năm nói, “Ừa, đó là những gì mình nghe.” (Giơ 5 ngón tay lên)

Rồi năm bé gà tây đứng một hàng,
tất cả đều cùng nói, “Nào, đi thôi!” (Di chuyển ngón tay như chúng đang chạy đi)

Lặp lại nhanh hơn! Lặp lại nhanh hơn!

(PTH dịch)

Thanksgiving Songs for Children – Thanksgiving Feast – Kids Turkey Song by The Learning Station

Thanksgiving Feast

We eat turkey. We eat turkey. Oh so good, oh so good, always on Thanksgiving, always on Thanksgiving, yum, yum, yum… yum, yum, yum.

We eat corn. We eat corn. Oh so good, oh so good, always on Thanksgiving, always on Thanksgiving, yum, yum, yum… yum, yum, yum.

We eat carrots. We eat carrots. Oh so good, oh so good, always on Thanksgiving, always on Thanksgiving, yum, yum, yum… yum, yum, yum.

We eat cranberry. We eat cranberry. Oh so good, oh so good, always on Thanksgiving, always on Thanksgiving, yum, yum, yum… yum, yum, yum.

We eat stuffing. We eat stuffing. Oh so good, oh so good, always on Thanksgiving, always on Thanksgiving, yum, yum, yum… yum, yum, yum.

We eat mashed potatoes. We eat mashed potatoes. Oh so good, oh so good, always on Thanksgiving, always on Thanksgiving, yum, yum, yum… yum, yum, yum.

We eat biscuits. We eat biscuits. Oh so good, oh so good, always on Thanksgiving, always on Thanksgiving, yum, yum, yum… yum, yum, yum.

We eat yams. We eat yams. Oh so good, oh so good, always on Thanksgiving, always on Thanksgiving, yum, yum, yum… yum, yum, yum.

We eat pumpkin pie. We eat pumpkin pie. Oh so good, oh so good, always on Thanksgiving, always on Thanksgiving, yum, yum, yum…
yum, yum, yum…yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum.

Tiệc Tạ ơn

Chúng em ăn gà tây. Chúng em ăn gà tây. Ô thật tốt, ô thật tốt, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, yum, yum, yum… yum yum, yum.

Chúng em ăn ngô. Chúng em ăn ngô. Ô thật tốt, ô thật tốt, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, yum, yum, yum… yum yum, yum.

Chúng em ăn cà rốt. Chúng em ăn cà rốt. Ô thật tốt, ô thật tốt, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, yum, yum, yum… yum yum, yum.

Chúng em ăn việt quất. Chúng em ăn việt quất. Ô thật tốt, ô thật tốt, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, yum, yum, yum… yum yum, yum.

Chúng em ăn nhân nhồi (phần nhân được nhồi trong gà tây). Chúng em ăn nhân nhồi. Ô thật tốt, ô thật tốt, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, yum, yum, yum… yum yum, yum.

Chúng em ăn khoai tây nghiền. Chúng em ăn khoai tây nghiền. Ô thật tốt, ô thật tốt, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, yum, yum, yum… yum yum, yum.

Chúng em ăn bánh quy. Chúng em ăn bánh quy. Ô thật tốt, ô thật tốt, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, yum, yum, yum… yum yum, yum.

Chúng em ăn khoai. Chúng em ăn khoai. Ô thật tốt, ô thật tốt, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, yum, yum, yum… yum yum, yum.

Chúng em ăn bánh bí ngô. Chúng em ăn bánh bí ngô. Ô thật tốt, ô thật tốt, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, luôn ăn vào Lễ tạ ơn, yum, yum, yum… yum yum, yum… yum yum, yum, yum, yum, yum, yum.

(PTH dịch)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s