Tận hiến của con cho tối thượng của Chúa – 1 tháng 8

August 1
Learning About His Ways  

When Jesus finished commanding His twelve disciples…He departed from there to teach and to preach in their cities. —Matthew 11:1  

He comes where He commands us to leave. If you stayed home when God told you to go because you were so concerned about your own people there, then you actually robbed them of the teaching of Jesus Christ Himself. When you obeyed and left all the consequences to God, the Lord went into your city to teach, but as long as you were disobedient, you blocked His way.

Watch where you begin to debate with Him and put what you call your duty into competition with His commands. If you say, “I know that He told me to go, but my duty is here,” it simply means that you do not believe that Jesus means what He says.  

He teaches where He instructs us not to teach. “Master…let us make three tabernacles…” (Luke 9:33).   Are we playing the part of an amateur providence, trying to play God’s role in the lives of others? Are we so noisy in our instruction of other people that God cannot get near them? We must learn to keep our mouths shut and our spirits alert. God wants to instruct us regarding His Son, and He wants to turn our times of prayer into mounts of transfiguration. When we become certain that God is going to work in a particular way, He will never work in that way again.  

He works where He sends us to wait. “…tarry…until…” (Luke 24:49). “Wait on the Lord” and He will work (Psalm 37:34). But don’t wait sulking spiritually and feeling sorry for yourself, just because you can’t see one inch in front of you! Are we detached enough from our own spiritual fits of emotion to “wait patiently for Him”? (Psalm 37:7). Waiting is not sitting with folded hands doing nothing, but it is learning to do what we are told.   These are some of the facets of His ways that we rarely recognize.    

WISDOM FROM OSWALD CHAMBERS

The life of Abraham is an illustration of two things: of unreserved surrender to God, and of God’s complete possession of a child of His for His own highest end.  
Ngày 1 tháng 8
Học cách làm của Chúa  

Khi Giêsu đã chỉ dẫn cho mười hai môn đệ xong … Người khởi hành từ đó để đi dạy và rao giảng trong các thành phố. — Matthew 11:1  

Giêsu tới nơi Người ra lệnh cho chúng ta đi. Nếu bạn ở lại khi Chúa bảo bạn đi vì bạn quá lo lắng cho người của bạn đang ở đó, thì bạn thực sự đã cướp đi của họ lời dạy của chính Chúa Giêsu. Khi bạn vâng lời và để mọi hậu quả cho Chúa định liệu, Người đi vào thành của bạn để giảng dạy, nhưng khi bạn không tuân theo, bạn cản đường Chúa.

Hãy cẩn trọng khi bạn bắt đầu tranh luận với Chúa và cho điều mà bạn gọi là bổn phận của mình cạnh tranh với các mệnh lệnh của Chúa. Nếu bạn nói, “Tôi biết rằng Chúa bảo tôi phải đi, nhưng nghĩa vụ của tôi là phải ở đây,” điều đó đơn giản có nghĩa là bạn không tin rằng Giêsu thật lòng nói những gì Giêsu nói.  

Chúa dạy khi Chúa ra lệnh cho ta đừng dạy. “Thưa thầy… chúng ta hãy làm ba phòng thánh…” (Luke 9:33).   Có phải ta đang đóng vai một đấng toàn năng nghiệp dư, cố gắng đóng vai Chúa trong cuộc sống của người khác? Có phải ta quá ồn ào trong chỉ đạo ta cho người khác đến nỗi Chúa không thể đến gần họ? Chúng ta phải học cách ngậm miệng lại và giữ tinh thần tỉnh táo. Chúa muốn hướng dẫn ta về Con của Người, và Chúa muốn chuyển những lúc ta cầu nguyện thành các đỉnh núi biến hiển dung nhan. Khi mà ta chắc chắn rằng Chúa sẽ làm việc theo một cách cụ thể nào đó, thì Chúa sẽ không bao giờ làm theo cách đó nữa.  

Chúa làm việc ở nơi Người gửi ta đến để chờ. “… Nán lại… cho đến khi…” (Luke 24:49). “Hãy đợi Chúa đến” và Chúa sẽ làm việc (Psalm 37:34). Nhưng đừng chờ đợi mà cau có trong tinh thần và thương hại bản thân mình, chỉ vì bạn không thể thấy được dù chỉ một tấc đường trước mắt! Liệu ta xa cách đủ với các cảm xúc tâm linh phù hợp của ta để “kiên nhẫn chờ Chúa” không? (Psalm 37: 7). Chờ đợi không phải là ngồi khoanh tay không làm gì cả, mà chờ đợi là học cách làm điều chúng ta được dạy.   Đây là một số khía cạnh trong cách làm của Giêsu mà ta hiếm khi nhận ra.  

Trí tuệ từ Oswald Chambers  

Cuộc đời Abraham là một minh hoạ cho hai điều: (1) hoàn toàn phục tùng Chúa, và (2) Chúa nắm giữ hoàn toàn con của Chúa cho mục đích tối thượng của chính Chúa.

Người dịch: Đào Thu Hằng và Trần Đình Hoành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Tận hiến của con cho tối thượng của Chúa – 1 tháng 8”

 1. Chào cả nhà,

  Sau khi dịch chương này, mình có một lời cầu nguyện tới Jesus, cho mình và cho tất cả.

  “Mình vẫn còn cố tìm lý do để tranh luận với Chúa, để cố tình không hiểu cách làm của Chúa. Bởi vì cái tôi trong mình còn lớn quá.

  Mình vẫn đang học cách phó mặc hoàn toàn vào tay Chúa, phó mặc cho Luật của Tự Nhiên.

  Chúa ơi, con xin lỗi Chúa. Con hèn kém không hơn một con sâu, con kiến. Xin giúp con hiểu Chúa và nhắc con không rời xa bàn tay Chúa.

  Tạ ơn Chúa mang lại cho con và cuộc đời này những cuộc thương khó và ân điển, để con có cơ hội hiểu trái tim và tình yêu của Chúa _()_

  Cầu nguyện tới Cha nhân danh Jesus

  Amen”

  TH

  Đã thích bởi 1 người

 2. Lời cầu nguyện của chị Thu Hằng thật là hay. Đó cũng là điều mà em tâm sự với Chúa thường xuyên.

  Chúc chị luôn bình an và tĩnh lặng,luôn tràn đầy tình yêu và đức tin trong trái tim mình.
  Em cảm ơn chị.
  God bless you!
  E. Thắng

  Thích

 3. “Có phải ta đang đóng vai một đấng toàn năng nghiệp dư, cố gắng đóng vai Chúa trong cuộc sống của người khác? Có phải ta quá ồn ào trong chỉ đạo ta cho người khác đến nỗi Chúa không thể đến gần họ? Chúng ta phải học cách ngậm miệng lại và giữ tinh thần tỉnh táo.”
  Đọc rồi tỉnh! Đừng đọc chỉ đểvui sướng….

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s