Tập trung vào một điểm trong môn học

Chào các bạn,

Bất kỳ môn học nào cũng có một điểm để tập trung. Tập trung vào điểm đó thì bạn học đến đâu hiểu đến đó, học một có thể hiểu mười.

Học nhạc, dù là học hát hay chơi một nhạc cụ, điểm chính là nghe. Tai phải rất nhạy với âm thanh, nghe được các đặc tính khác nhau trong mỗi âm, nghe được cảm xúc trong âm, nghe được âm của mình, nghe được âm của người, có thể nghe mọi âm của cả ban nhạc để tìm cách đưa âm của mình vào trong ban một cách hòa hợp. Đọc tiếp Tập trung vào một điểm trong môn học

Cái bụng của bố mẹ

Chào các bạn,

Hiện tại trong lớp giáo lý Vào đời của mình các em nam cũng như nữ, đều ở độ tuổi từ mười tám tuổi trở lên. Có điểm đặc biệt đa số các em nhỏ con hơn nhiều so với lứa tuổi, trong lớp gần bốn mươi em chỉ có bốn năm em có dáng vẻ bên ngoài cao to một chút. Đọc tiếp Cái bụng của bố mẹ

Chấm dứt tình trạng tảo hôn: hướng tới một thế giới mà mỗi trẻ em gái đều có thể đạt được ước mơ của mình

  • Chấm dứt tình trạng tảo hôn: hướng tới một thế giới mà mỗi trẻ em gái đều có thể đạt được ước mơ của mình
  • Bài phát biểu của bà Astrid Bant, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tại Hội thảo Quốc gia về Tảo hôn

***

Chấm dứt tình trạng tảo hôn: hướng tới một thế giới mà mỗi trẻ em gái đều có thể đạt được ước mơ của mình

Hội thảo quốc gia thảo luận về các cơ hội, khoảng trống và thách thức về tình trạng tảo hôn ở Việt Nam. Photo: UN Viet Nam\2016\Tung Tin Pui Timothy

UN – Hà Nội ngày 25/10/2016 – Tảo hôn là vi phạm quyền con người. Mặc dù các quốc gia đã có hệ thống luật pháp giúp giải quyến vấn đề này nhưng thực tế, tình trạng tảo hôn vẫn còn tồn tại ở rất nhiều nơi, mà nguyên nhân chính là do nghèo đói và bất bình đẳng giới.

Đọc tiếp trên CVD

2017 Annual Forecast

annual-displays-main-5.jpg

Dear Reader,

Long-term trends tend to quietly build over decades and then noisily surface as the politics catch up. Such is the case for 2017.

Today we invite you to read our annual forecast, an in-depth look at how long-term trends will impact the world in the next 365 days. The annual forecast is a 20-year tradition at Stratfor, and at the heart of what we hope to give our readers: clarity and context into a world that often seems chaotic, incomprehensible or uncertain.

 

READ THE 2017 ANNUAL FORECAST NOW