Các diễn văn làm thay đổi thế giới – Bài Giảng Trên Núi (phần 1)

Phần 1 – Matthew 5, Holy Bible, New International Version (1984)

Sinh ra vào năm thứ 4 trước Công Nguyên tại Palestine, Jesus đã rao giảng một phiên bản cơ bản và triệt để của Kinh Thánh của Đạo Do Thái. Việc giảng đạo, chữa trị và thực hiện các phép màu của ông đã thu hút nhiều người đi theo cũng như sự chú ý của các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, những người thấy rằng ông đang đe dọa sự ổn định của đất nước Palestine khi ấy đang bị Roma chiếm đóng.

Nhiều người cho rằng Bài Giảng Trên Núi là tập hợp các lời dạy của Jesus mà các môn đồ đầu tiên của ông ghi lại hơn là một bài nói hoàn chỉnh vào một ngày hay sự kiện nào đó. Bản văn này chứa đựng những nội dung trọng yếu của Thiên Chúa Giáo và được người Thiên Chúa Giáo xem là “Hiến Chương của Nước Trời” (http://gxdaminh.net/tai-lieu/244-bai-giang-tren-nui.html) .

Đối với nền đạo đức nhân loại, Bài Giảng Trên Núi là một sự nâng cấp so với các giới luật đã hình thành và được truyền bá trong xã hội Do Thái thời bấy giờ như Mười Điều Răn, Lời Ngôn Sứ trong Kinh Thánh của Đạo Do Thái. Và ngay cả cho đến nay, Bài Giảng Trên Núi vẫn được chính người công giáo xem như những lý tưởng hoàn thiện của luân lý và nhân cách, “một lý tưởng nhưng không thể thực hiện được” mà chỉ “một vài người nhận được ơn gọi đặc biệt thì mới có thể thi hành nổi”.

BÀI GIẢNG TRÊN NÚI 

Những điều phúc

Lúc bấy giờ, khi Người nhìn thấy đám đông, Người bước lên sườn núi và ngồi xuống. Các môn đồ tiến đến bên Người, và Người bắt đầu dạy họ, rằng:

“Đó là phúc của những người nghèo khó về tinh thần, vì thiên đường là dành cho họ.

Đó là phúc của những người sầu muộn, vì họ rồi sẽ được an ủi.

Đó là phúc của những người nhu mì, vì họ sẽ được thừa hưởng mặt đất này.

Đó là phúc của những người đói khát sự công chính, vì họ rồi sẽ no đủ.

Đó là phúc của những người có lòng nhân từ, vì họ sẽ nhận được sự nhân từ từ người khác.

Đó là phúc của những người có trái tim tinh khiết, vì họ sẽ thấy Chúa Trời.

Đó là phúc của những người tạo nên hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con của Chúa Trời.

Đó là phúc của những người bị ngược đãi cho sự công chính, vì thiên đuờng là dành cho họ.

“Đó là phúc của con khi người ta lăng mạ con, ngược đãi con và đặt đủ điều nói xấu con vì Thầy.  Hãy vui mừng và hân hoan, vì rồi con sẽ được đền đáp thật nhiều trên thiên đường, vì rằng họ cũng đã ngược đãi các ngôn sứ trước đây như vậy.

Muối và Ánh Sáng

Con là muối của đất này. Nhưng nếu muối mất đi vị mặn của mình, làm sao có thể làm cho muối mặn trở lại? Khi ấy muối không còn ích để làm gì mà chỉ để bỏ đi và để người chà đạp.

Con là ánh sáng của thế gian. Một thành phố trên một ngọn đồi thì chẳng thể bị che khuất. Cũng chẳng ai thắp đèn rồi đặt đèn dưới một cái bát. Mà người ta đặt đèn trên chân đèn và đèn chiếu sáng cho mọi người trong nhà. Cũng như vậy, hãy để ánh sáng của con tỏa sáng trước nhân gian, để người đời có thể thấy những điều tốt con làm và ngợi ca Cha của con nơi thiên đường.

Làm Giới Luật Được Trọn Vẹn

“Đừng nghĩ rằng Thầy đang đến hủy bỏ Giới Luật (the Law) hay Lời Ngôn Sứ (the Prophets); Thầy không đến hủy bỏ các luật này mà làm cho giới luật được trọn vẹn. Để Thầy nói với con sự thật là, cho đến khi thiên đường và trái đất đều mất đi, ngay cả chữ cái nhỏ nhất và nét bút nhỏ nhất cũng không mất đi khỏi Giới Luật theo bất kỳ phương cách nào cho đến khi mọi điều đều đã được hoàn thành. Bất kỳ ai vi phạm một điều nhỏ nhất trong các điều răn này và lôi kéo người khác làm theo sẽ được xem là hèn mọn nhất nơi thiên đường, còn người nào thực hiện theo và chỉ cho người khác làm theo các điều răn này sẽ được xem là vĩ đại nơi thiên đường. Vì Thầy nói con rằng trừ khi sự công chính của con hơn được sự công chính của người Pharisees và các vị thầy của Giới Luật, chắc chắn con không thể vào được thiên đường.

Sát Nhân

“Con đã từng nghe rằng từ xa xưa người Thầy đã được dạy “Đừng giết người, và bất kỳ ai giết người sẽ bị phán xét”. Nhưng Thầy nói con rằng bất kỳ ai giận dữ với người anh em mình sẽ bị phán xét. Một lần nữa, ai nói với người anh em mình “Đồ hèn” sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tòa Tối Cao (Sanhedrin). Còn bất kỳ ai nói “Đồ ngu!” sẽ phải chịu lửa hỏa ngục.

“Do đó, nếu con đang dâng lễ lên bàn thờ và nhớ ra rằng người anh em con có điều bất bình với con, hay để lễ lại trước bàn thờ. Trước tiên con hãy đi và giải hòa với người anh em của con; rồi hãy quay về dâng lễ.

“Hãy nhanh chóng giải quyết những vấn đề với người đối kháng đang kiện con ra tòa. Hãy làm việc đó khi con còn đang đi cùng với họ, nếu không họ có thể trao cho cho thẩm phán, và thẩm phán có thể trao con cho nhân viên thi hành, và con có thể bị tống giam. Để Thầy nói với con sự thật, con sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi con trả xong đồng xu cuối cùng.

Ngoại Tình

“Con đã từng nghe lời dạy rằng “Đừng phạm chuyện ngoại tình”. Nhưng Thầy nói với con rằng, bất kỳ người nào nhìn ngắm một người phụ nữ một cách thèm khát là đã phạm tội ngọai tình với cô ấy trong lòng. Nếu mắt phải của con khiến con phạm tội, hãy móc ra và bỏ nó đi. Mất một phần cơ thể sẽ tốt hơn cho con là toàn bộ cơ thể con bị ném xuống địa ngục. Và nếu tay phải của con khiến con phạm tội, hãy cắt và bỏ nó đi. Mất một phần cơ thể sẽ tốt hơn cho con là toàn bộ cơ thể con bị xuống địa ngục.

Ly Dị

“Lời dạy rằng “Bất kỳ ai ly dị vợ mình phải trao cho cô ấy một chứng nhận ly dị.” Nhưng Thầy nói con rằng bất kỳ ai ly dị vợ mình, trừ khi vì không chung thủy, là đã làm cho cô ấy trở thành kẻ ngoại tình, và bất kỳ ai cưới người phụ nữ đã ly dị là phạm tội ngoại tình.

Thề Thốt

“Một lần nữa, con từng nghe từ xa xưa người ta được dạy “Đừng vi phạm lời thề của mình, mà hãy giữ lời mình đã thề trước Chúa”. Nhưng Thầy nói con rằng, Đừng bao giờ thề thốt: dù thề với thiên đường, vì đó là ngai vàng của Chúa; hay với trái đất, vì đó là chân của Ngài; hay với đất thánh (Jerusalem), vì đó là thành phố của Hoàng Đế.  Và đừng thề với cái đầu của mình, vì con chẳng thể khiến được một sợi tóc trắng hay đen. Đơn giản là hay để những gì con nói “Có” là “Có”, con nói “Không” là “Không”, bất kỳ điều gì không phải như vậy đều là từ một người xấu xa.

Mắt Đền Mắt

“Con đã từng nghe dạy rằng “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Nhưng Thầy nói con, Đừng chống lại một người xấu xa. Nếu ai đó đán con má bên phải, hãy đưa nốt má bên kia cho anh ta. Và nếu ai đó muốn kiện con và muốn lấy chiếc áo dài của con, hãy đưa thêm cho anh ta cái áo choàng của con. Nếu ai đó ép con đi một dặm, hãy đi với anh ta hai dặm. Hãy cho người đã xin con, và đừng quay lưng lại với người muốn vay mượn con.

Tình Yêu với Kẻ thù

“Con đã từng nghe dạy rằng “Hãy yêu người hàng xóm và ghét kẻ thù”. Nhưng Thầy nói con: Hãy yêu kẻ thù của con và cầu nguyện cho những người ngược đãi con, để con có thể là con của Cha mình trên thiên đường. Người đã khiến cho mặt trời của mình mọc trên cả người xấu lẫn người tốt, và đem mưa đến cho cả người chính nghĩa và không chính nghĩa. Nếu con yêu người yêu con thì có gì đáng ân thưởng? Một kẻ thu thuế cũng có thể làm được như vậy đó sao? Và nếu con chỉ đón tiếp những người an hem mình, con có làm được gì hơn những người khác? Không phải thậm chí một người ngoại đạo cũng làm như vậy đó sao? Vì thế con hãy sống hoàn hảo vì Cha của con trên trời hoàn hảo.

THE SERMON ON THE MOUNT 

The Beatitudes

Now when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying:

“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are those who mourn, for they will be comforted.

Blessed are the meek, for they will inherit the earth.

Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.

Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.

Blessed are the pure in heart, for they will see God.

Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God.

Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.

“Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you.

Salt and Light

“You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled by men.

“You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.

The Fulfillment of the Law

“Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven.

 

 

 

Murder

“You have heard that it was said to the people long ago, ‘Do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment.’ But I tell you that anyone who is angry with his brothe will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, ‘Raca,’ is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, ‘You fool!’ will be in danger of the fire of hell.

“Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother; then come and offer your gift.

“Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still with him on the way, or he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. I tell you the truth, you will not get out until you have paid the last penny.d

Adultery

“You have heard that it was said, ‘Do not commit adultery.’ But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell.

Divorce

“It has been said, ‘Anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce.’ But I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, causes her to become an adulteress, and anyone who marries the divorced woman commits adultery.

Oaths

“Again, you have heard that it was said to the people long ago, ‘Do not break your oath, but keep the oaths you have made to the Lord.’ But I tell you, Do not swear at all: either by heaven, for it is God’s throne; or by the earth, for it is his footstool; or by Jerusalem, for it is the city of the Great King. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. Simply let your ‘Yes’ be ‘Yes,’ and your ‘No,’ ‘No’; anything beyond this comes from the evil one.

 

 

An Eye for an Eye

“You have heard that it was said, ‘Eye for eye, and tooth for tooth.’ But I tell you, Do not resist an evil person. If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other also. And if someone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. If someone forces you to go one mile, go with him two miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you.

 

Love for Enemies

“You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’ But I tell you: Love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

 

Bài tiếp theo: Bài Giảng Trên Núi – Phần II (Matthew 6 -7)

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Các diễn văn làm thay đổi thế giới – Bài Giảng Trên Núi (phần 1)”

 1. Chào Quỳnh Linh và các bạn,

  Cám ơn Quỳnh Linh đã dịch và trình bày rất đẹp.

  Trong bài Mười Điều Răn của Moses (3500 năm trước, 1500 năm công nguyên), ta thấy nền tảng đạo đức con người lúc đấy dùng các điều cấm kỵ (don’ts) là chính–không giết người, không trộm cắp v.v… Đò là cái sàn thấp nhất của đạo đức, con người không được xuống thấp hơn. Và lời lẽ 10 Điều Răn còn rất mộc mạc.

  1500 năm sau, vào đầu công nguyên, Jesus nâng tâm thức con người lên một tầng cao hơn hoàn toàn.

  Bài giảng của Jesus phần nhiều là các điều nên làm (do’s). Các điều này khác với các điều cấm kỵ ở chỗ nó thường có tính cách tình nguyện, nên làm chứ không bắt buộc. Như yêu kẻ thù, không trả thù, con người là ánh sáng để làm sáng thế gian và muối để làm mặn mà thế gian…

  Lời giảng của Jesus tập trung vào hòa bình, nhu mì, nghèo khó, khiêm tốn… Đây là một văn hóa mới khác với văn hóa Do Thái chủ chiến trước đó (trong Cựu Ước) là Chúa Trời ở với phe thắng trận.

  Thích

 2. Cám ơn Quỳnh Linh đã post loạt bài này để mọi người có dịp đọc lại một cách có hệ thống. Chờ bài tiếp theo của Linh…

  Cám ơn anh Hoành đã bình, giảng giải thêm.

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s