Sao Đen – Nhạc Ghanna – Jay Ghartey

    Nhưng tôi vẫn tiếp tục, vì hồn tôi không gãy vỡ
    Và họ cố lấn vào đường của chúng ta nhưng họ sẽ không bao giờ làm ta chậm được

Ghanna, một quốc gia nhỏ và nghèo ở Phi Châu, vừa mời USA, quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, rời World Cup về nhà nằm nghỉ, tỉ số 2-1.

Ghanna ở Tây Phi, giáp Côte d’Ivoire về hướng Tây, Burkina Faso hướng Bắc, Togo hướng Đông, và Vịnh Guinea hướng Nam. Từ “Ghana” có nghĩa là “Vua Dũng Sĩ”.

Đọc tiếp Sao Đen – Nhạc Ghanna – Jay Ghartey

World Cup – Tiến trình làm quả bóng WC 2010 Jabulani

Thủ môn Rober Green và toàn đội tuyển Anh vẫn đổ lỗi cho quả bóng tự lăn vào lưới. Và bây giờ Đức đã gửi Anh về nhà, với tỉ số kinh khủng 4-1, nhất định là quả bóng có vấn đề (ít ra là đối với Anh).

Addidas làm quả bóng Addidas Jabulani này tại Đại Học Loughborough ở Anh với nhiều chuyên gia và giáo sư. Trình làng tại Cape Town, Nam Phi, ngày 4 tháng 12, 2009. Jabulani có nghĩa là “vui mừng” hay “mang vui mừng và hạnh phúc” trong tiếng Zulu, một bộ tộc chính của Nam Phi.

Đọc tiếp World Cup – Tiến trình làm quả bóng WC 2010 Jabulani

Lĩnh Nam Chích Quái – Truyện Dạ Xoa

Điêu khắc trên đài thờ Trà Kiệu

Thời thượng cổ, ở ngoài nước Nam Việt Âu Lạc có nước Diệu Nghiêm, vua nước ấy hiệu là Dạ Xoa (còn có tên là Trường Minh Vương và Thập đầu Vương). Phía bắc nước ấy giáp nước Hồ Tôn Tinh, thái tử nước Hồ Tôn Tinh tên là Vi Tư (1), có người vợ tên là Bạch Tịnh, nhan sắc tuyệt trần, trên đời ít ai có được. Vua Dạ Xoa nghe tin rất thích, bèn đem quân vây đánh nước Hồ Tôn Tinh, cướp được nàng Bạch Tịnh đem về nước. Vi Tư cả giận , liền đem quân khỉ (di hầu) phá núi lấp biển thành ra đất bằng, đánh phá nước Diệu Nghiêm, giết vua Dạ Xoa, rồi đem nàng Bạch Tịnh về nước (Hồ Tôn Tinh là loài khỉ (di hầu) tinh, nay là nước Chiêm Thành).

Đọc tiếp Lĩnh Nam Chích Quái – Truyện Dạ Xoa

Cựu Chủ tịch Quốc hội bàn việc sửa Hiến pháp

Tác giả: Thu Hà

Nếu nhân dân được tham gia và phúc quyết sửa đổi Hiến pháp lần này thì đây là một cơ hội to lớn do ta tạo ra để thúc đẩy mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới đất nước – Cựu Chủ tịch QH Nguyễn Văn An.

LTS: Gặp gỡ & Đối thoại thứ Năm tuần này là cuộc trò chuyện với cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An về việc tu chính Hiến pháp 1992 sắp tới.

Sẽ sửa Hiến pháp ngay cuối năm nay
“Chỉ giao trọng trách cho người có tư tưởng đổi mới”

Đọc tiếp Cựu Chủ tịch Quốc hội bàn việc sửa Hiến pháp