Bạn có biết bóng đá gọi là gì trong tiếng Anh?

Dĩ nhiên là football.

Vậy cũng có lý, vì foot là bàn chân và ball là bóng, và ta đá bóng bằng chân.

Nhưng ở Mỹ football là “banh cà na” hay “bóng bầu dục” mà người ta chơi bằng… tay là chính!

Và dân Mỹ gọi bóng đá là soccer.

Ngoài việc dân Mỹ không biết tay là cái gì và chân là cái gì, và có lẽ đó là lý do chính tại sao bóng đá cứ ì ạch mãi ở Mỹ–cầu thủ Mỹ cứ lẫn lộn tay và chân—hai câu hỏi hiển nhiên là:

Thế thì chữ soccer từ đâu mà ra?

Và tại sao dân Mỹ lại có cái đầu lùng bùng đến nỗi gọi “handball” là football?
Đọc tiếp Bạn có biết bóng đá gọi là gì trong tiếng Anh?