Thước đo một chiều

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói đến những phương thức và kỹ luật tu luyện nghệ thuật sống.

Điều quan trọng là từ “tu luyện”. Ta dùng các phương thức tu luyện để tu luyện cho chính ta.

Tu luyện không phải là phê phán.

Chúng ta tu luyện cho ta nhưng không phê phán người khác. Hãy lấy tấm ván trong mắt ta ra đã, trước khi ta có thể thấy rõ ràng mảnh bụi trong mắt người anh em của ta.

Đọc tiếp Thước đo một chiều

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những việc làm vi phạm chủ quyền Việt Nam

“Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng tôi kiên quyết phản đối việc Trung Quốc thông qua “Cương yếu Quy hoạch xây dựng và phát triển đảo du lịch quốc tế Hải Nam 2010-2020”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga khẳng định.
Đọc tiếp Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những việc làm vi phạm chủ quyền Việt Nam