Tin vào chính mình

Con người chỉ hấp dẫn khi anh ta liên hệ với chính bản thân mình. Tôi đã học được rằng bạn phải tin tưởng vào chính bạn, là chính bạn, và làm cái mà bạn nên làm theo cách bạn nên làm. Bạn phải khám phá chính mình, cái mà bạn làm, và tin tưởng vào điều đó.

Nguyễn Hoàng Long dịch
.

A human being is only interesting if he’s in contact with himself. I learned you have to trust yourself, be what you are, and do what you ought to do the way you should do it. You have got to discover you, what you do, and trust it.

Barbra Streisand

Mỗi ngày 1 tin vui: 3 thanh niên được ‘giải oan’ sau 10 năm tù vì tội hiếp dâm

PHÁP LUẬT

Thứ sáu, 7.5.2010

Sau 2 cấp xét xử, qua gần 10 năm vùi tuổi xuân sau song sắt, bị cáo được đề nghị tuyên vô tội khi bác sĩ phát hiện người này “chưa từng quan hệ với phụ nữ”.
Đọc tiếp Mỗi ngày 1 tin vui: 3 thanh niên được ‘giải oan’ sau 10 năm tù vì tội hiếp dâm