Đời sống tâm linh là nền tảng của tư duy tích cực

Chào các bạn,

Chúng ta dùng đời sống tâm linh làm nền tảng tối hậu cho tư duy tích cực. Câu hỏi là “tại sao ?” Bài nầy để trả lời câu hỏi đó.

Trước hết, chúng ta dùng từ “tâm linh” để chỉ “các vấn đề sâu thẳm của con tim”, sâu hơn luận lý dù vẫn có luận lý, sâu hơn tình cảm dù vẫn có nhiều tình cảm, sâu hơn triết lý dù có rất nhiều triết lý, bao gồm thêm điều chúng ta cảm nhận trong lòng mà con người qua nhiều niên đại đã dùng các từ quen thuộc để diễn tả, như là “tiếng nói của thượng đế trong lòng ta” hay “tiếng nói của tĩnh lặng” hay “tiếng nói sâu thẳm của con tim”…
Đọc tiếp Đời sống tâm linh là nền tảng của tư duy tích cực

Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo

Chào các bạn,

Nhân dịp lễ Phật Đản PL 2554, xin chia sẻ với các bạn slideshow mình vừa làm xong, về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, bài học đầu tiên Đức Phật giảng sau khi thành đạo (trong Kinh Chuyển Pháp Luân).

Chúc các bạn một mùa Phật Đản an lạc.

Túy-Phượng
.

Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để xem slideshow và download

Lĩnh Nam Chích Quái – Truyện Nam Chiếu

Người Nam Chiếu chính là con cháu vua Vũ Đế Triệu Đà.

Thời Hán Vũ Đế, Thừa tướng của Triệu Đà là Lữ Gia không thần phục nhà Hán, giết sứ Hán là bọn An Quốc và Thiếu Quý. Hán Vũ Đế sai Lộ Bác Đức và Dương Phác đem quân chinh phạt, bắt được Vệ Dương Vương Kiến Đức và Lữ Gia, thôn tính cả nước (1), phân đất đặt quan cai trị.

Triệu Đà

Họ Triệu mất nước, con cháu họ Triệu tản mát bốn phương, sau hội họp nhau ở Thần Phù, Hoành Sơn là những xứ vắng vẻ không có người. Họ bèn đóng tàu thuyền, đột nhập vào nội địa cướp người ven biển, giết các quan lệnh của nhà Hán, xưng là Nam Triệu, sau gọi sai là Nam Chiếu
Đọc tiếp Lĩnh Nam Chích Quái – Truyện Nam Chiếu