Ai là bạn của anh?

Câu hỏi đầu tiên mà thầy tế lễ và người Levite hỏi là: “Nếu tôi dừng lại để giúp đỡ người đàn ông này, điều gì sẽ xảy đến với tôi?” Nhưng… người Samaritan tốt lật ngược lại câu hỏi: “Nếu tôi không dừng lại để giúp người đàn ông này, điều gì sẽ xảy đến với anh ta?” Đọc tiếp Ai là bạn của anh?

“Không cần vinh danh nhưng cần sự đồng hành”

Thứ Hai, 10/05/2010 – 16:47

Dân Trí – Đó là chia sẻ của nhiều cá nhân và tổ chức hoạt động thiện nguyện trong cả nước. Từ trước tới nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng làm từ thiện, tình nguyện chỉ cần cái Tâm, không cần được nổi tiếng hay được ngợi ca.

Thế nhưng Chim Én lại là giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức hoạt động thiện nguyện xuất sắc. Và những tấm gương được tôn vinh ấy, họ đã đến với giải thưởng này vì rất nhiều những lí do khác nhau…

Đọc tiếp “Không cần vinh danh nhưng cần sự đồng hành”