Lưu trữ theo thẻ: Danh Ngôn

Người vô địch


Vô địch là người không chỉ bằng lòng với luyện tập hôm đó, trận đấu hôm đó, chơi đẹp hôm đó. Người vô địch luôn luôn cố để khá hơn. Họ không sống trong quá khứ.

Brian Scurry, cầu thủ bóng đá Mỹ,
Opympics 1996
TĐH dịch

.

“A champion is someone who does not settle for that day’s practice, that day’s competition, that day’s performance. They are always striving to be better. They don’t live in the past.”

Briana Scurry (soccer player, Olympics 1996)

Anh hùng

Đi ngược lại với tư duy đa số của bạn bè của bạn, của hầu hết những người bạn thấy hàng ngày, có lẽ là hành động anh hùng khó khăn nhất bạn có thể có được.

Nguyễn Minh Hiển dịch

.

To go against the dominant thinking of your friends, of most of the people you see every day, is perhaps the most difficult act of heroism you can have.

Theodore H. White