Lưu trữ theo thẻ: Danh Ngôn

Đồng xu cuộc đời

coins of time
Thời gian là đồng xu của đời bạn.
Đó là đồng xu duy nhất bạn có,
và chỉ bạn mới có thể quyết định
tiêu nó như thế nào.
Hãy cẩn thận kẻo bạn lại để người khác tiêu mất nó.

Zen dịch

Time is the coin of your life.
It is the only coin you have,
and only you can determine how it will be spent.
Be careful lest you let other people spend it for you.

Carl Sandburg

Con Sóng Lang Thang

con song lang thangMột con sóng
không thể tồn tại cho mình
mà phải luôn hòa cùng những con sóng khác
Vì thế chúng ta không thể trải nghiệm một mình
mà phải luôn chia sẻ với nhau
những kinh nghiệm trong cuộc sống quanh ta.

Zen dịch

Just as the wave cannot exist for itself,
but must always participate the swell of the ocean,
so we can never experience life by ourselves,
but must always share the experience of life
that takes place all around us.

– Albert Schweitzer

Điều Tốt Đẹp Nhất

give
Điều tốt đẹp nhất trao cho kẻ thù là tha thứ; cho đối thủ sự khoan dung;
cho bạn hữu trái tim mình; cho con cái tấm gương sáng;
cho người cha lòng yêu kính; cho người mẹ phẩm hạnh khiến mẹ tự hào;
cho bản thân tự trọng; và cho tất cả mọi người bác ái.

Zen dịch

The best thing to give to your enemy is forgiveness;
to an opponent, tolerance; to a friend, your heart;
to your child, a good example; to a father, deference;
to your mother, conduct that will make her proud of you;
to yourself, respect; to all men, charity.

Benjamin Franklin

Dấu Chân

footprint

Một vài người bước vào cuộc sống của chúng ta rồi nhanh chóng ra đi.
Một vài người khiến tâm hồn ta nhảy múa.
Họ khơi dậy hiểu biết mới bằng lời thì thầm thoáng qua của trí tuệ.
Một vài người khiến bầu trời đẹp hơn để chiêm ngưỡng.
Họ lưu lại trong cuộc đời của chúng ta một lúc,
để lại dấu chân trong tim ta, và chúng ta không bao giờ giống như trước nữa

Quang Nguyễn

Some people come into our lives and quickly go.
Some people move our souls to dance.
They awaken us to new understanding with the passing whisper of their wisdom.
Some people make the sky more beautiful to gaze upon.
They stay in our lives for awhile, leave footprints on our hearts, and we are never ever the same.

Flavia Weedn