Nàng không có đó

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Với giọng hát mỏng của Colin Blunstone và tiếng piano lướt nhanh của Argent, Nàng không có đó là một trong những đĩa đơn nhạc jazz nhất của Cuộc xâm lăng của nước Anh.

(Cuộc xâm lăng của nước Anh – British Invasion – là khái niệm để chỉ sự xuất hiện và chiếm lĩnh thị trường âm nhạc Mỹ của các nghệ sĩ tới từ nước Anh vào nửa đầu những năm 1960 của thế kỷ 20.) Đọc tiếp Nàng không có đó

Mục đích của teamwork

Chào các bạn,

Mục đích của teamwork luôn là chiến thắng của team. Mọi đội thể thao đều chỉ có một mục đích: chiến thắng. Và mọi cách sinh hoạt và làm việc của team là chỉ để phục vụ mục tiêu duy nhất này.

Có nghĩa là:

– Khi bàn công việc và phê phán cách làm việc hoặc ý kiến của nhau, đó là để chiến thắng. Vậy thì thấy điều gì cần phê phán thì bạn phải phê phán. Dĩ nhiên là khi phê phán một người hay ý kiến của họ, chúng ta cần tìm ngôn ngữ để giảm tiêu cực và tăng tích cực trong cách nói, để không mất lòng nhau. Và người bị/được phê phán cũng không nên “take it personal” (lấy đó làm chuyện riêng) để mà giận lẫy như con nít, mà nên vui vẻ cảm ơn người phê phán. Điều này thì hơi khó cho dân Việt ta đấy! Đọc tiếp Mục đích của teamwork

Rome Statute of the International Criminal Court – Đạo luật Rome của Tòa Hình sự Quốc tế (Phần 4)

Dịch sang tiếng Việt: Phạm Thu Hương & Trần Đình Hoành

Mục lục >>
Dẫn nhập và Phần 1 >>
Phần 2 (từ Điều 5 đến Điều 8 bis) >>
Phần 2 (từ Điều 9 đến Điều 21) >>
Phần 3 >>
Phần 4 >>

Đọc tiếp Rome Statute of the International Criminal Court – Đạo luật Rome của Tòa Hình sự Quốc tế (Phần 4)

Có nên săn nhân tài như thế?

TS. Nguyễn Minh Hòa –

31/07/2022 08:52

(KTSG) – Trước thông tin TPHCM thu hút nhân tài: 19 người vào làm việc, 14 người ra đi, ba năm qua không tuyển thêm được người nào, thực sự tôi không lấy làm lạ vì bản thân đã từng tham gia vào công việc này. Tôi bàn về nó với tư cách là người trong cuộc và kể những câu chuyện rời rạc để mọi người xâu chuỗi lại và tự rút ra kết luận thì tốt hơn.

Trọng dụng người tài của đất nước là con đường bền vững và đi xa nhất. Trong ảnh: Sinh viên chụp hình kỷ yếu tốt nghiệp đại học. Ảnh: THÀNH HOA

Đọc tiếp Có nên săn nhân tài như thế?

World Happiness Report 2022

[TĐH: Finland ranks 1, Vietnam ranks 77]

WHR 2022 | CHAPTER 2 Happiness, Benevolence, and Trust During COVID-19 and Beyond

  • John F. Helliwell, Vancouver School of Economics, University of British Columbia
  • Haifang Huang, Professor, Department of Economics, University of Alberta
  • Shun Wang, Professor, KDI School of Public Policy and Management
  • Max Norton, Vancouver School of Economics, University of British Columbia

Acknowledgment: The authors are grateful for the financial support of the WHR sponsors, and especially for data from the Gallup World Poll, the Lloyd’s Register Foundation World Risk Poll, and the ICL/YouGov Data Portal. For much helpful assistance and advice we are grateful to Lara Aknin, Ragnhild Bang Nes, Chris Barrington-Leigh, Meike Bartels, Jan-Emmanuel De Neve, Liz Dunn, Martine Durand, Maja Eilertsen, Carrie Exton, Carol Graham, Jon Hall, David Halpern, Nancy Hey, Sarah Jones, Richard Layard, Sonja Lyubomirsky, Hannah Metzler, Tim Ng, Gus O’Donnell, Rachel Penrod, Julie Ray, Rajesh Srinivasan, Jeff Sachs, Grant Schellenberg, Ashley Whillans, and Meik Wiking

.DOWNLOAD

MARCH 18, 2022 59 MIN READ