Dẫn mình về nhà, đường quê ơi

Chào các bạn,

“Dẫn mình về nhà, đường quê ơi” là bài hát về bang West Virginia, Mỹ, được Bill Danoff, Taffy Nivert và John Denver sáng tác năm 1971. Tháng 3-2014, bài hát trở thành 1 trong 4 bài bang ca chính thức của bang. (Bang ca là bài hát chính thức của tiểu bang được dùng khi có nghỉ lễ trọng thể.)

Vị trí bang West Virginia, Mỹ
Vị trí bang West Virginia (màu đỏ), Mỹ

Trong phần mở đầu, bài hát có nói đến Rặng Núi Xanh, và trong các đoạn điệp khúc, Rặng Núi Xanh này được gọi là “mẹ núi.” Đọc tiếp Dẫn mình về nhà, đường quê ơi

Thói quen tư duy

Chào các bạn,

Vấn đề luyện tâm thường rất khó khăn cho đại đa số người trên thế giới, không phải vì bản chất luyện tâm khó, mà vì cả thế giới đã dạy nhau hàng bao nhiên niên đại tư duy và sống tham sân si, ngã mạn (tự cao), dối trá, đấu đá, giành giật, chiến tranh. Chúng ta đã được dạy và học như thế từ tấm bé, và mọi thứ đã thành thói quen sống. Thói quen rất khó để thay đổi, chỉ cần có thói quen uống cà phê mỗi sáng là ta sẽ thấy ngay bỏ thói quen đó khó thế nào, đừng nói là tất cả mọi thói quen tham sân si ta đã có cả đời. Một em bé sinh ra và chỉ được dạy khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng mà thôi, thì sẽ học mọi điều này rất dễ dàng vì chẳng có thói quen tham sân si nào cản trở. Đọc tiếp Thói quen tư duy

Rome Statute of the International Criminal Court – Đạo luật Rome của Tòa Hình sự Quốc tế (Phần 5)

Dịch sang tiếng Việt: Phạm Thu Hương & Trần Đình Hoành

Mục lục >>
Dẫn nhập và Phần 1 >>
Phần 2 (từ Điều 5 đến Điều 8 bis) >>
Phần 2 (từ Điều 9 đến Điều 21) >>
Phần 3 >>
Phần 4 >>
Phần 5 >>

Đọc tiếp Rome Statute of the International Criminal Court – Đạo luật Rome của Tòa Hình sự Quốc tế (Phần 5)

“It hurts to see my kids study abroad and then not return to Vietnam to work”

NB – August 19, 2022

“He was heartbroken when he mentioned Project 165 for the training and promotion of executives and managers abroad with the state budget. He said that out of 3,000 PhD students, 67% are abroad, 27% work in state agencies and the rest quit.” (PTH quotes)

Deputy Chairman of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front Nguyen Huu Dung chaired the conference – Photo: THAO LE

On the morning of August 19, the Southern Working Group of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front held a conference to recognize the thoughts and aspirations of people of all classes in the southern region in the third quarter of 2022. Deputy Chairman of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front Nguyen Huu Dung chaired the conference.

Đọc tiếp “It hurts to see my kids study abroad and then not return to Vietnam to work”

Love and Faith in India

Love and Faith in India | 101 East Documentary

Al Jazeera English – 27-1-2022

In India, Hindu nationalists are promoting the conspiracy that Muslim men are tricking Hindu women into marriage and converting them in an attempt to create an Islamic republic.

The national government has found no evidence to support this claim, but laws have been passed in some of India’s largest states that could see Muslim men jailed for up to 10 years for committing this so-called “Love Jihad”.

This documentary follows a group training to protect Hindu girls, a teenage Muslim boy who says he was imprisoned without trial for talking to a Hindu girl, and interfaith couples fighting just to be together.

101 East investigates love and faith in India.