Vui cho thế giới – Joy to the world

Chào các bạn,

Vui cho thế giới là ca mừng Giáng sinh nổi tiếng. Lời thánh ca được nhà văn người Anh Isaac Watts viết, dựa vào Thánh vịnh 98, 96:11–12 và Sáng thế ký 3:17–18.

Mời các bạn cùng nghe.

Merry Christmas, Đọt Chuối Non! ♥ Đọc tiếp Vui cho thế giới – Joy to the world

Đời chao đảo

Chào các bạn,

Chúng ta thường thấy đời ta chao đảo – lúc vui lúc buồn, lúc thương lúc ghét, căng, stress, lo, sợ… đủ thứ. Và ta nói “cuộc đời nhiều sóng gió.” Nhưng đó là cuộc đời nhiều sóng gió hay lòng ta sóng gió?

Mọi chúng ta đều đã có kinh nghiệm cho câu trả lời. Nếu ai đó chửi bạn mà bạn nóng lên, thì bạn chao đảo. Tuy nhiên, nếu người ta chửi, nhưng bạn cứ xem như đó là tiếng nước chảy, thì bạn vẫn rất vui vẻ bình an. Vấn đề không phải là điều gì đang xảy ra, mà là lòng ta phản ứng thế nào với điều đó. Đọc tiếp Đời chao đảo

Tĩnh lặng trước quân thù

Chào các bạn,

Chúng ta có thể tĩnh lặng khi chính ta gặp nguy hiểm. Nhưng khi người thân của ta gặp nguy hiểm, ta thường mất tĩnh lặng. Kiểu: Mi có đụng đến ta hay không, ta cũng không quan tâm, nhưng mi đụng tới người thân của ta là mi chết với ta…

Tĩnh lặng là tĩnh lặng luôn luôn, dù gặp quân thù của mình hay quân thù của người thân của mình.

Vậy thế nào là tĩnh lặng trước quân thù? Đọc tiếp Tĩnh lặng trước quân thù

S Jaishankar Expresses Concerns Over Situation In South China Sea

In an address at the 15th East Asia Summit (EAS), External Affairs Minister S Jaishankar also talked about the Indo-Pacific and noted the growing interest in the region as an integrated and organic maritime space with 10-nation ASEAN at its centre.

All IndiaPress Trust of IndiaUpdated: November 15, 2020 5:30 pm ISTby Taboola

S Jaishankar Expresses Concerns Over Situation In South China Sea

India expressed concern over “actions and incidents” that “erode” trust in the South China Sea.

India on Saturday expressed concern over “actions and incidents” that “erode” trust in the South China Sea, and underlined the importance of adhering to international law, respecting territorial integrity and sovereignty.

Continue reading on CVD >>

The Next Stage of the Ideological Struggle Between the U.S. and China

By Isaac Chotiner December 9, 2020 The New Yorker

Xi Jinping and Joe Biden sitting at tables across from each other with American and Chinese flags in the background
The journalist John Pomfret describes how Joe Biden’s approach to China may differ from that of the Trump Administration.Photograph by Lintao Zhang / Reuters

In September, the House passed a bill that would ban imports produced by Uighur forced laborers in Xinjiang. Companies such as Apple, Nike, and Coca-Cola have mounted a lobbying campaign against the bill, which passed the House by an overwhelming margin of four hundred and six to three, and is likely to pass the Senate. If the bill does become law, it will be the latest sign that the relationship between the United States and China is as contentious as it has been in decades. The Chinese Communist Party’s use of forced labor, its authoritarian activity in Hong Kong, and its obfuscation about the coronavirus have raised bipartisan concerns about the future of the relationship between the U.S. and China.

Continue reading on CVD >>