Nghe! Thiên thần truyền tin hát

Chào các bạn,

Dưới đây là một bài hát Giáng sinh dựa theo Tin mừng Thánh Luca (Luke 2:8-14).

Luke 2:8-14:

8 Trong vùng ấy, có mục đồng đóng ở ngoài trời và đêm khuya thức canh để giữ đàn cừu. 9 Thiên thần Chúa bỗng hiện đến bên họ và vinh quang Chúa rạng ngời bao quanh họ, làm họ kinh khiếp hãi hùng. Đọc tiếp Nghe! Thiên thần truyền tin hát

Vui với đời

Chào các bạn,

Đời luôn có đủ thứ để vui với bạn, nếu bạn biết vui với chúng. Nếu bạn không biết vui với những thứ chung quanh bạn, thì bạn chẳng thể vui được với đời, vì những thứ chung quanh bạn chính là đời.

Đàn bồ câu trên sân cỏ trước mặt bạn, đó là đời. Hãy cho chúng ăn và chụp ảnh chúng.

Các em bé chạy nhảy trong công viên, đó là đời. Hãy đến chạy nhảy với các em. Đọc tiếp Vui với đời

Nền tảng trưởng thành của một Dyslexia

Chào các bạn,

Năm lớp Hai, một buổi tối mình ngồi học bài như bao buổi tối khác. Hầu như tối nào mình cũng ngồi học bài tử tế, còn đạt được kết quả tốt hay không lại là chuyện khác.

Tối đó không gian yên phăng phắc, trong nhà yên mà ngoài đường cũng yên, dù lúc đó cỡ chừng 7h, 7h 30 tối. Ba hình như đi làm tối. Em mình hình như đang ở trong bụng mẹ. Tivi hình như không có chương trình vì thời đó, đầu những năm 1990, tivi có rất ít chương trình. Đọc tiếp Nền tảng trưởng thành của một Dyslexia

The World’s Most Important Body of Water

The Atlantic

More than most, four men shaped the oft-cited “strategic tensions” over the South China Sea.

An aerial view of cargo ships in Hong Kong harbor.
Nik Wheeler / Corbis / Getty

The south china sea is the most important body of water for the world economy—through it passes at least one-third of global trade. It is also the most dangerous body of water in the world, the place where the militaries of the United States and China could most easily collide.

Chinese and American warships have just barely averted several incidents there over the past few years, and the Chinese military has warned off U.S. jets flying above. In July, the two nations carried out competing naval exercises in those waters. Given what is called the growing “strategic rivalry” between Washington and Beijing, the specter of an accident that in turn triggers a larger military confrontation preoccupies strategists in both capitals.

Continue reading on CVD >>

US Labels Switzerland and Vietnam as Currency Manipulators

Voice of America
17 Dec 2020, 04:05 GMT+10 asiapacificnews.net

The United States has designated Switzerland and Vietnam as currency manipulators for allegedly meddling in foreign exchange markets, sparking disputes with two trading partners.

The countries were labeled as such Wednesday in a U.S. Treasury Department annual report aimed at stopping countries from manipulating their currencies to achieve unfair trade advantages.

It is the first time the U.S. has branded another country as a currency manipulator since August 2019, when China was given the label while engaged in tense trade talks with the U.S.

Continue reading on CVD >>

First Solar’s Photovoltaic Technology Completes 25 Years of Testing at NREL

NREL.gov

Dec. 14, 2020

Photo of an outdoor array of solar panels
First Solar’s 0.6 kilowatt cadmium telluride PV solar test array has been tested at NREL’s Outdoor Test Facility for 25 years. Photo by Dennis Schroeder, NREL

Determining how many years a solar panel will last can take, well, years. Intended to function for 25 years or more, solar panels must be made to withstand the elements. In some cases, panels continue working well after their planned operational lifetime. Nowhere is this more evident than on the sunny hillside in Golden, Colorado, where the National Renewable Energy Laboratory (NREL) operates the Outdoor Test Facility (OTF).

Continue reading on CVD >>