Yêu người để thấy

Chào các bạn,

Phật dạy từ bi hỉ xả. Từ là yêu người, làm cho người vui. Bi là yêu người, làm cho người hết khổ. Hỉ là yêu người, vui với cái vui của người. Xả là tĩnh lặng và không phân biệt – tức là yêu người cũng như yêu ta, và yêu mọi người như nhau.

Chúa Giêsu dạy yêu Thượng đế và yêu loài người. Yêu Thượng đế để yêu mọi người, vô điều kiện.

Mọi người đều biết những điều này, nhưng từ giáo dân đến tu sĩ mọi giáo phái, chẳng ai thực hành. Tất cả mọi người kể cả cha, thầy, bà, cô, đều yêu ghét rạch ròi – yêu một mớ người, ghét một mớ người (yêu ghét chẳng khác gì những kẻ chẳng hề biết Chúa Phật). Đọc tiếp Yêu người để thấy

Cái sai là cơ hội học cái đúng

Chào các bạn,

Mình đến thăm gia đình bố mẹ Thiện người sắc tộc Êđê ở buôn Kroa C lúc đó khoảng mười giờ sáng, mình vào nhà chỉ mẹ Thiện ở nhà. Mình và mẹ Thiện đang nói chuyện thì một em thanh niên đi xe máy từ ngoài chạy thẳng vào phía sau. Mẹ Thiện nói:

– “Chồng của con gái út mình đó. Trong nhà các anh chị lấy vợ lấy chồng người trong buôn Kroa C, riêng em H’Mai con gái út lấy chồng ở buôn Alê A.” Đọc tiếp Cái sai là cơ hội học cái đúng

How China’s Belt and Road Initiative could lead Vietnam away from renewable energy and towards coal

SCMP

Even as China turns away from coal-fired power domestically, its financial institutions continue to fund coal plants overseas, including in countries like Vietnam, which have great potential for wind and solar power generation

Published: 4:00pm, 11 Jun, 2019

A a child on a Saigon waterbus brandishes a pinwheel as he passes Landmark 81, Vietnam’s tallest building, in Ho Chi Minh City on June 6. While Vietnam has enormous potential for wind and solar power generation, funding for coal-power electricity plants under China’s Belt and Road Initiative could derail its renewable energy push. Photo: Reuters

A a child on a Saigon waterbus brandishes a pinwheel as he passes Landmark 81, Vietnam’s tallest building, in Ho Chi Minh City on June 6. While Vietnam has enormous potential for wind and solar power generation, funding for coal-power electricity plants under China’s Belt and Road Initiative could derail its renewable energy push. Photo: Reuters

Trump takes 20 steps into North Korea, making history as first sitting US leader to enter hermit nation

Kevin Liptak-Profile-Image

Seoul (CNN) President Donald Trump shook hands with Kim Jong Un on Sunday and took 20 steps into North Korea, making history as the first sitting US leader to set foot in the hermit kingdom.

Trump crossed the low stone curb separating the North and South at 3:45 p.m. local time, making his way alongside a grinning Kim into a country that’s long been a global pariah for its nuclear ambitions and dismal record on human rights.
US President Donald Trump steps into the northern side of the Military Demarcation Line that divides North and South Korea as North Korea's leader Kim Jong Un looks on.
US President Donald Trump steps into the northern side of the Military Demarcation Line that divides North and South Korea as North Korea’s leader Kim Jong Un looks on.