Thông điệp cho thiên niên kỷ mới

Phát biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma
thứ mười bốn của Tây Tạng, Tenzin Gyatso,
vào ngày 1 tháng 1 năm 2000.

Nhiều người có vẻ háo hức với thiên niên kỷ mới, nhưng bản thân thiên niên kỷ mới sẽ chẳng có gì đặc biệt. Khi chúng ta bước vào thiên niên kỷ mới, mọi thứ sẽ vẫn vậy, chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự muốn thiên niên kỷ tới được hạnh phúc hơn, bình an hơn và hòa hợp với nhân loại hơn thì chúng ta phải nỗ lực để làm điều đó. Điều này nằm trong tầm tay của chúng ta, mà đặc biệt là trong tầm tay thế hệ trẻ.

Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong thế kỷ này – xây dựng cũng như cực kỳ phá hoại. Chúng ta phải học những kinh nghiệm này. Chúng ta cần tiếp cận thiên niên kỷ mới một cách toàn diện hơn, cùng với cởi mở và tầm nhìn xa hơn. Nếu chúng ta dùng các nỗ lực đúng để làm tương lai thế giới tốt hơn, thì tôi tin rằng các vấn đề sau đây là rất quan trọng.

1. Trong khi nhúng tay vào sự tiến triển vật chất và chăm sóc cơ thể khoẻ mạnh, chúng ta cần chú ý cân bằng tới phát triển bình an tâm trí và chăm sóc phần bên trong con người chúng ta.

2. Cùng với giáo dục, mà thường chỉ nói về những thành tích học tập, chúng ta cần phải phát triển nhiều hơn lòng vị tha và ý thức về sự quan tâm và có trách nhiệm đối với người khác trong tâm trí của thế hệ trẻ đang học tập ở các định chế giáo dục khác nhau. Điều này có thể làm được mà không nhất thiết phải liên quan đến tôn giáo. Vì vậy chúng ta có thể gọi đây là “đạo đức thế tục”, vì trong thực tế nó bao gồm các phẩm chất cơ bản của con người như khoan dung, từ bi, chân thành và thành thật.

3. Thế kỷ vừa qua, theo một cách nhìn nào đó, là một thế kỷ của chiến tranh và đổ máu. Điều này được nhìn thấy năm này qua năm khác, chi tiêu quốc phòng của hầu hết các nước trên thế giới đều tăng. Nếu chúng ta muốn thay đổi xu hướng này, chúng ta phải nghiêm túc xem xét khái niệm bất bạo động, một biểu hiện cụ thể của lòng từ bi.

Để bất bạo động trở thành hiện thực, đầu tiên chúng ta phải giải trừ quân bị(*) trong lòng và sau đó tiến hành giải trừ quân bị bên ngoài. Giải trừ quân bị bên trong, ý tôi là tự mình loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực mang đến bạo động. Còn giải trừ quân bị bên ngoài cũng sẽ phải được thực hiện dần dần, từng bước. Đầu tiên chúng ta phải huỷ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và dần dần đạt tới phi quân sự hóa hoàn toàn trên khắp thế giới. Trong quá trình thực hiện điều này, chúng ta cũng cần hướng tới việc ngăn chặn buôn bán vũ khí vẫn còn hoạt động rộng rãi vì nó quá sinh lợi.

Khi làm tất cả những điều này, chúng ta có thể hy vọng nhìn thấy trong thiên niên kỷ tới, qua từng năm sự tiết giảm chi tiêu quân sự của các quốc gia và các hoạt động dần dần hướng tới phi quân sự hóa. Vấn đề con người, tất nhiên, sẽ luôn luôn còn đó – nhưng cách giải quyết phải được thông qua đối thoại và thảo luận. Thế kỷ tiếp theo phải là một thế kỷ của đối thoại và thảo luận chứ không phải là thế kỷ của chiến tranh và đổ máu.

4. Chúng ta cần giải quyết vấn đề khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, cả trên toàn cầu và cả quốc gia. Sự bất bình đẳng này, với một số nhóm người thì dư giả và với nhóm người khác trên cùng hành tinh thì bị đói hoặc thậm chí chết đói, là không chỉ sai về mặt đạo đức, mà thực tế cũng là nguồn gốc của nhiều vấn đề.

Vấn đề quan trọng ngang hàng là vấn đề tự do. Chỉ cần không có tự do ở nhiều nơi trên thế giới là ở những nơi đó có thể không có hòa bình thực sự và cảm giác không thực sự tự do cho phần còn lại của thế giới.

5. Vì lợi ích của các thế hệ tương lai, chúng ta cần phải chăm sóc trái đất và môi trường của chúng ta. Hư hại môi trường thường là từ từ, không dễ thấy rõ, và khi chúng ta nhận ra, thường là quá muộn. Vì hầu hết các sông chính chảy vào nhiều vùng Đông Nam Á có nguồn gốc từ cao nguyên Tây Tạng, nên thật không phải là lạc đề khi ta đề cập ở đây tầm quan trọng khẩn thiết về chăm sóc môi trường ở Tây tạng.

6. Cuối cùng, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là sự bùng nổ dân số. Trừ khi chúng ta có thể để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả, chúng ta sẽ phải đối diện với vấn đề nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ không đủ cho mọi người trên trái đất này.

Chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét những vấn đề liên quan đến tất cả chúng ta đó, nếu chúng ta chờ đợi tương lai với chút hy vọng.

Đạt Lai Lạt Ma thứ mười bốn, ngày 1 tháng 1 năm 2000.

Chú thích

(*) Giải trừ quân bị: giảm bớt vũ khí và lực lượng vũ trang

(Phạm Thu Hương dịch)

 
phaohoa_1

Message for the New Millenium

http://www.dalailama.com/messages/world-peace/millennium-message

Many people seem to be excited about the new millennium, but the new millennium in itself will be nothing special. As we enter into the new millennium things will be the same; there will be nothing unusual. However, if we really want the next millennium to be happier, more peaceful and more harmonious for humankind we will have to make the effort to make it so. This is in our hands, but especially in the hands of the younger generation.

We have had many experiences during this century – constructive as well as extremely destructive ones. We must learn from these experiences. We need to approach the next millennium more holistically, with more openness and farsightedness. If we are going to make the right kind of efforts to make the future of the world better, I believe the following matters are of great importance.

1. While engaging in material progress and taking care of physical wellbeing we need to pay equal attention to developing peace of mind and thus taking care of the internal aspect of our being.

2. Along with education, which generally deals only with academic accomplishments, we need to develop more altruism and a sense of caring and responsibility for others in the minds of the younger generation studying in various educational institutions. This can be done without necessarily involving religion. One could therefore call this ‘secular ethics’, as it in fact consists of basic human qualities such as kindness, compassion, sincerity and honesty.

3. This past century in some ways has been a century of war and bloodshed. It has seen a year by year increase in defense spending by most countries in the world. If we are to change this trend we must seriously consider the concept of non-violence, which is a physical expression of compassion. In order to make non-violence a reality we must first work on internal disarmament and then proceed to work on external disarmament. By internal disarmament I mean ridding ourselves of all the negative emotions that result in violence. External disarmament will also have to be done gradually, step by step. We must first work on the total abolishment of nuclear weapons and gradually work up to total demilitarization throughout the world. In the process of doing this we also need to work towards stopping the arms trade, which is still very widely practiced because it is so lucrative. When we do all these things, we can then hope to see in the next millennium a year by year decrease in the military expenditure of the various nations and a gradual working towards demilitarization. Human problems will, of course, always remain – but the way to resolve them should be through dialogue and discussion. The next century should be a century of dialogue and discussion rather than one of war and bloodshed.

4. We need to address the issue of the gap between the rich and the poor, both globally and nationally. This inequality, with some sections of the human community having abundance and others on the same planet going hungry or even dying of starvation, is not only morally wrong, but practically also a source of problems. Equally important is the issue of freedom. As long as there is no freedom in many parts of the world there can be no real peace and in a sense no real freedom for the rest of the world.

5. For the sake of our future generations, we need to take care of our earth and of our environment. Environmental damage is often gradual and not easily apparent and by the time we become aware of it, it is generally too late. Since most of the major rivers flowing into many parts of south-east Asia originate from the Tibetan plateau, it will not be out of place to mention here the crucial importance of taking care of the environment in that area.

6. Lastly, one of the greatest challenges today is the population explosion. Unless we are able to tackle this issue effectively we will be confronted with the problem of the natural resources being inadequate for all the human beings on this earth.

We need to seriously look into these matters that concern us all if we are to look forward to the future with some hope.

January 1, 2000
Dalai Lama XIV

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thông điệp cho thiên niên kỷ mới”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s