I Just Can’t Wait to Be King – The Lion King – Disney

“Tôi chẳng thể đợi lâu để làm vua”

Nhạc: Elton John, lời: Tim Rice
Ca sĩ Geoff Hoyle, Scott Irby-Ranniar, and Kajuana Shuford


Màu:

 • Simba
 • Zazu
 • Nala
 • Both
 • Simba, Nala, Chorus

Tôi sẽ là một vị vua vĩ đại, cho nên kẻ thù,  liệu đó!

        Tôi chưa bao giờ thấy một vị vua của muông thú
        Mà có ít lông như vậy

Tôi sẽ là hiện tượng bờm
Như chưa vị vua nào như thế
Tôi đang tập dợt cách nhìn xuống 
Tôi đang luyện tiếng rống

        Vậy thì chẳng có gì là hứng khởi cả

Ô, tôi chẳng thể đợi lâu để làm vua!

Chẳng ai bảo làm cái này       À lúc tôi bảo--
Chẳng ai bảo đến đó            Điều tôi muốn nói là--
Chẳng ai bảo ngưng đi         Điều cậu không biết là--
Chẳng ai bảo xem đây           Bây giờ xem đây!
Tự do chạy cả ngày             Chuyện đó nhất định không được--
Tự do làm kiểu tôi muốn!

Tôi nghĩ là đã đến lúc tôi và cậu
Tâm  sự một lúc

Trước hết, vua chúa không cần tư vấn
Của chim mỏ sừng nhóc tì

Nếu vương quốc của cậu đang đi hướng này thì
Cho tôi ra rìa
Ra khỏi công việc, ra khỏi Phi Châu
Tôi chẳng lãng vãng đây làm gì
Cậu nhóc này đang trở thành quá quắt

Ô, tôi chẳng thể đợi lâu để làm vua!
Tất cả quay trái

Tất cả quay phải

Dù cậu nhìn nơi đâu, tôi--

Cũng đứng trong  ánh đèn pha

Chưa đâu

Tất cả muông thú tận lực và ca
Hãy nghe trong đoàn thú và trên các tầng dây đu
Đó sẽ là cuộc chơi đẹp nhất của Vua Simba

Ô, tôi chẳng thể đợi lâu để làm vua!

Ô, cậu ta chẳng thể đợi lâu để làm vua!

Ô, tôi chẳng thể đợi...

Chẳng thể đợi

Để làm vua!

(TĐH dịch)

“I Just Can’t Wait to be King”

Music by Elton John, lyrics by Tim Rice
Performed by Geoff Hoyle, Scott Irby-Ranniar, and Kajuana Shuford


Colors:

 

 • Simba
 • Zazu
 • Nala
 • Both
 • Simba, Nala, Chorus

I'm gonna be a mighty king, so enemies beware!

	I've never seen a king of beasts
	With quite so little hair

I'm gonna be the mane event
Like no king was before
I'm brushing up on looking down
I'm working on my roar

	Thus far a rather uninspiring thing

Oh, I just can't wait to be king!

No one saying do this		Now when I said that--
No one saying be there		What I meant was--
No one saying stop that		What you don't realize--
No one saying see here		Now see here!
Free to run around all day	That's definitely out--
Free to do it all my way!

I think it's time that you and I
Arranged a heart-to-heart

Kings don't need advice
From little hornbills for a start

If this is where the monarchy is headed
Count me out
Out of service, out of Africa
I wouldn't hang about
This child is getting wildly out of wing

Oh, I just can't wait to be king!
Everybody look left

Everybody look right

Everywhere you look I'm--

Standing in the spotlight

Not yet

Let every creature go for broke and sing
Let's hear it in the herd and on the wing
It's gonna be King Simba's finest fling

Oh, I just can't wait to be king!

Oh, he just can't wait to be king!

Oh, I just can't wait...

Just can't wait

To be king!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s