Nhieu Loc canal

Saigon corner

Dear brothers and sisters,

Nhieu Loc canal once was dead, but now it lives. It once was the most polluted canal in Saigon, but now it is the poetic canal. Nhieu Loc canal is born again. 

See some its pictures, and pray for all our dying waters to be born again. Thank you all.

Hình ảnh này không có thuộc tính alt; tên tập tin này là canal-7.jpg
Nhieu Loc canal, near Kieu bridge, connecting District 1 and Phu Nhuan District. Water is clean. Wind is cool. There are many trees on both sides of the canal.

Hình ảnh này không có thuộc tính alt; tên tập tin này là canal-3.jpg
Nhieu Loc canal flows past the first Khmer pagoda opened in Saigon in 1946 – Chantarangsay (Moonlight) Pagoda in District 3.
Hình ảnh này không có thuộc tính alt; tên tập tin này là canal-4.jpg
Nhieu Loc canal flows between 2 pagodas. The yellow pagoda with pointed roofs is Chantarangsay Pagoda in District 3. The pagoda with curved roofs is Phap Hoa Pagoda, built in 1928, in Phu Nhuan District.
Hình ảnh này không có thuộc tính alt; tên tập tin này là canal-8.jpg
Boats for tourists on Nhieu Loc canal, near Le Van Sy bridge, connecting Dicstrict 3 and Phu Nhuan District.
Nhieu Loc canal from Cong Ly bridge, connecting Dicstrict 3 and Phu Nhuan District
Nhieu Loc canal from Tran Khanh Du bridge (the Iron Bridge), connecting Dicstrict 1 and Phu Nhuan District.

Have a nice day.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s