My Utmost for His Highest – Tận hiến của con cho Tối thượng của Chúa

Chào các bạn,

My Utmost for His Highest là cuốn sách về sống với Chúa Giêsu, bán chạy số 2 sau cuốn Thánh kinh, trong thế giới Tin Lành. Cuốn này có 365 bài, mỗi bài cho một ngày, để đọc và suy niệm. Các giáo sĩ Tin lành thường luôn có sách này bên mình.

Mình và anh Hoành dịch từ từ cuốn này để giúp các bạn muốn tập trung vào Jesus có thêm nguồn lực.

Mến,

ĐTH

My Utmost for His Highest  

“Shut out every other consideration and keep yourself before God for this one thing only—My Utmost for His Highest. I am determined to be absolutely and entirely for Him and for Him alone.”


OSWALD CHAMBERS


Oswald Chambers was born in Scotland and spent much of his boyhood there. His ministry of teaching and preaching took him for a time to the United States and Japan. The last six years of his life were spent as principal of the Bible Training College in London, and as a chaplain to British Commonwealth troops in Egypt during World War l. After his death, the books which bear his name were compiled by his wife from her own verbatim shorthand notes of his talks.  
Tận hiến của con cho Tối thượng của Chúa.  

“Hãy đóng lại mọi cân nhắc khác và đặt mình trước Chúa cho một điều duy nhất – Tận hiến của con cho tối Thượng của Chúa. Tuyệt đối và hoàn toàn, tôi quyết tâm tôi là để cho Người và cho chỉ một mình Người mà thôi”.     

GIỚI THIỆU OSWALD CHAMBERS  

Oswald Chambers sinh ra ở Scotland, và phần lớn thời niên thiếu của ông sống tại Scotland. Mục vụ giảng dạy và giảng đạo đã đưa ông đến Hoa Kỳ và Nhật Bản một thời gian. Sáu năm cuối đời, ông làm hiệu trưởng Trường Đại học Huấn luyện Kinh Thánh ở London, và làm tuyên uý cho quân đội Khối thịnh vượng chung Anh Quốc ở Ai Cập trong chiến tranh thế giới thứ l. Sau khi qua đời, những cuốn sách mang tên ông là do vợ ông gom góp  những ghi chép tốc ký nguyên văn của bà từ những cuộc nói chuyện của ông.
July 8

Will To Be Faithful

…choose for yourselves this day whom you will serve… —Joshua 24:15

A person’s will is embodied in the actions of the whole person. I cannot give up my will— I must exercise it, putting it into action. I must will to obey, and I must will to receive God’s Spirit. When God gives me a vision of truth, there is never a question of what He will do, but only of what I will do. The Lord has been placing in front of each of us some big proposals and plans. The best thing to do is to remember what you did before when you were touched by God. Recall the moment when you were saved, or first recognized Jesus, or realized some truth. It was easy then to yield your allegiance to God. Immediately recall those moments each time the Spirit of God brings some new proposal before you.

“…choose for yourselves this day whom you will serve….” Your choice must be a deliberate determination— it is not something into which you will automatically drift. And everything else in your life will be held in temporary suspension until you make a decision. The proposal is between you and God— do not “confer with flesh and blood” about it (Galatians 1:16). With every new proposal, the people around us seem to become more and more isolated, and that is where the tension develops. God allows the opinion of His other saints to matter to you, and yet you become less and less certain that others really understand the step you are taking. You have no business trying to find out where God is leading— the only thing God will explain to you is Himself.

Openly declare to Him, “I will be faithful.” But remember that as soon as you choose to be faithful to Jesus Christ, “You are witnesses against yourselves…” (Joshua 24:22). Don’t consult with other Christians, but simply and freely declare before Him, “I will serve You.” Will to be faithful— and give other people credit for being faithful too.

   

          WISDOM FROM OSWALD CHAMBERS

The Bible is a relation of facts, the truth of which must be tested. Life may go on all right for a while, when suddenly a bereavement comes, or some crisis; unrequited love or a new love, a disaster, a business collapse, or a shocking sin, and we turn up our Bibles again and God’s word comes straight home, and we say, “Why, I never saw that there before  
Ngày 8 tháng 7  

Ý chí để trung tín  

…hãy chọn cho chính bạn, hôm nay, người bạn sẽ phục vụ… —Joshua 24: 15  

Ý chí của một người được cụ thể hóa trong hành động của toàn bộ  người đó. Tôi không thể từ bỏ ý chí của mình— Tôi phải sử dụng nó, đưa nó vào hành động. Tôi phải chủ ý vâng lời, và tôi phải chủ ý nhận Thánh Linh Chúa. Khi Chúa trao cho tôi một hình ảnh của sự thật, không bao giờ có nghi ngờ về những gì Ngài chủ ý làm, mà dấu hỏi là những gì tôi chủ ý làm. Chúa đặt trước mặt mỗi chúng ta một số đề nghị và kế hoạch lớn. Điều tốt nhất bạn nên làm là nhớ lại những gì bạn đã làm trước đây khi bạn được Chúa chạm đến. Hãy nhớ lại khoảnh khắc khi bạn được cứu rỗi, hay lần đầu tiên bạn nhận ra Giêsu, hoặc nhận ra sự thật nào đó. Lúc đó thật dễ dàng cho bạn xoay lòng trung tín về Chúa. Hãy nhớ lại những khoảnh khắc đó tức thì mỗi khi Thánh Linh Chúa đem lại cho bạn một đề nghị mới.  

“…hãy chọn cho chính bạn, hôm nay, người bạn sẽ phục vụ ….” Sự lựa chọn của bạn phải là một quyết tâm có chủ đích — đó không phải là điều mà bạn tự động trôi vào. Và mọi điều khác trong cuộc sống của bạn sẽ tạm thời bị ngưng lại cho đến khi bạn đã có quyết định. Lời đề nghị là giữa bạn và Chúa – đừng “thảo luận với máu và thịt” về đề nghị đó (Galatians 1:16). Với mỗi đề nghị mới, những người xung quanh ta dường như càng ngày càng trở nên cô lập hơn, và đó là nơi giằng co xuất hiện. Chúa cho phép ý kiến của những vị thánh khác của Người ảnh hưởng đến bạn, nhưng bạn càng ngày càng kém chắc chắn rằng những người khác thực sự hiểu bước bạn đang đi.  Không phải là việc của bạn để cố gắng tìm hiểu Chúa đang dẫn mình đi đâu – điều duy nhất Chúa sẽ giải thích cho bạn là chính Chúa.  

Hãy tuyên bố công khai với Người, “Con sẽ trung tín.” Nhưng hãy nhớ rằng ngay khi bạn chọn trung tín với Chúa Giêsu, “Bạn là nhân chứng chống lại chính bạn…” (Joshua 24:22). Đừng hỏi ý kiến của những tín hữu khác, nhưng hãy tuyên bố một cách giản dị và tự do trước mặt Người rằng “Con sẽ phục vụ Chúa”. Hãy chủ ý trung tín — và cũng công nhận sự trung tín của người khác nữa.  

Trí tuệ từ Oswald Chamber  

Thánh Kinh là mối liên hệ của các sự kiện, mà sự thật phải được thử nghiệm. Đời có thể diễn ra suôn sẻ trong đôi lúc, rồi đột nhiên đau khổ đến, hoặc một khủng hoảng gì đó; yêu đơn phương hoặc một tình yêu mới, một thảm họa, kinh doanh đổ bể, hoặc một tội lỗi kinh hoàng, và ta mở lại Thánh Kinh và lời của Chúa vào thẳng điểm chính, và  ta nói, “Tại sao, tôi  không thấy nó ở đó  trước đây.”

Người dịch: Đào Thu Hằng và Trần Đình Hoành

Một bình luận về “My Utmost for His Highest – Tận hiến của con cho Tối thượng của Chúa”

 1. Hi Chị Hằng,

  Cảm ơn chị đã giới thiệu cuốn “My utmost for his highest”. Em rất vui và hạnh phúc khi được biết anh chị còn dành thời gian để dịch cuốn sách này cho chúng em.

  Như vậy là chúng em sẽ có 365 ngày để hiểu thêm về Jesus và được học tiếng Anh hay và đẹp. Wow, it’s just amazing!

  Em cảm ơn anh chị thật nhiều ạ.

  Chúc anh, chị luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui.

  Em. An An

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s