Prayer 738

The prayer series

Jesus,

You are the person who learns from everything around you.

You look at the birds of the air,
they do not sow or reap or store away in barns;
you look at the flowers of the field,
they do not labor or spin;
and you understand how God loves you,
so you don’t worry and only seek God.
(Matthew 6:25-34).

I follow you.
Everytime I look at birds and flowers,
I understand I shouldn’t worry and should seek you only.

But if I forget,
please help me live with you,
only you, Jesus.

I love you.

Amen.

PTH

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s