Trung, Dũng, Thật

Chào các bạn,

Đây là bài hát nằm trong phim Hoa Mộc Lan do hãng Disney sản xuất, được ca sĩ Christina Aguilera hát, các nhạc sĩ Jamie Hartman, Rosi Golan, Billy Crabtree sáng tác và phát hành vào ngày 6-3-2020.

I love Hua Mulan (Hoa Mộc Lan). So I like songs about her. And this is a such song.

Enjoy and have a great day. Đọc tiếp Trung, Dũng, Thật

Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 15: Hòa đàm

Toàn tập 21 chương >>

Khi Đại Diệu Tâm và Nữ Quân đoàn đến nơi hẹn thì Hữu tướng quân Công Đức và đại quân cũng đã tới đó khoảng hai canh giờ. Đó là một vùng chân núi khá trống vắng dù chỉ cách cửa Tây kinh thành năm dặm.

Chào hỏi nhau xong, Hữu tướng quân nói ngay: “Tôi mới nói chuyện được với Tả tướng quân. Hai chúng tôi gặp nhau trước cửa Tây năm mươi trượng, ngồi uống rượu và hỏi thăm nhau. Tôi khuyên Tả tướng quân nên hòa, hỗ trợ hoàng tử cả Đức Chính đăng quang cho đúng lề luật, rồi cùng tôi hỗ trợ hai anh em hoàng tử cùng lo việc nước với nhau, nhưng Tả tướng quân không bằng lòng. Tôi cảm thấy ông ấy có nỗi khó riêng. Nếu đó là vì tình duyên thì tôi có thể hiểu được.” Đọc tiếp Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 15: Hòa đàm

US-China relations: US warship sails through Taiwan Strait under scrutiny from Beijing

  • Transit of guided-missile destroyer USS Mustin part of America’s ‘commitment to a free and open Indo-Pacific’, US Pacific Fleet says
  • People’s Liberation Army, Taiwan send destroyer, frigate to monitor warship’s movements
Lawrence Chung

Lawrence Chung SCMP

An MH-60R helicopter takes off from the flight deck of the USS Mustin during routine operations. Photo: US Navy
An MH-60R helicopter takes off from the flight deck of the USS Mustin during routine operations. Photo: US Navy

The United States sent a warship through the Taiwan Strait on Tuesday in what it said was a demonstration of its “commitment to a free and open Indo-Pacific”, as military tensions between Washington, Beijing and Taipei in the region continue to simmer.

Continue reading on CVD >>

Cancer control in Vietnam: Where are we?

cancercontrol.info

This article looks at the current situation of cancer control is in Vietnam, which is a lower-middle-income country in South East Asia. It highlights the advances that have been made in capacity-building and in spreading knowledge about cancer to improve early diagnosis and treatment. The article also sets out the key challenges that the country still faces including policy development, resources and the need to develop partnerships with other developed regions of the world.

thuan1

Continue reading on CVD >>

On Thailand, Stay True to American Values

Walter Lohman / August 21, 2020 / Daily Signal

Protesters hold lights and three-finger salutes during a protest on Aug. 21 in Bangkok, Thailand. (Photo: Allison Joyce/Getty Images)

COMMENTARY BY Walter Lohman

Walter Lohman is director of the Asian Studies Center at The Heritage Foundation.

There is a long-held logic in Washington that puts so-called geostrategic interests ahead of values. The idea is that we cannot afford to stand for liberty because our global competitors do not.

If we alienate oppressive governments by criticizing them or pushing for political reform, the logic follows, they will side with our competitors and tilt the game board against us.

Continue reading on CVD >>