Vinh quang

Chào các bạn,

Thi thoảng ta cảm giác vô dụng vì thấy mình quá nhỏ bé giữa đất trời bao la, nhưng đó chỉ là ảo giác. Be still, and we will know who we are.

Enjoy the song Glorious.

Have a nice day.

PTH

***

Vinh quang

Có những khi
Có thể cảm giác vô dụng
Và chẳng thể thấy nơi
Bạn thuộc về
Nhưng bạn sẽ tìm được
Mục đích
Ở trong bạn
Ngay từ đầu Đọc tiếp Vinh quang

Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 9: Giặc đến nhà đàn bà phải đánh

Toàn tập 21 chương >>

Sau ngày Đại Diệu Tâm và các sư đệ giải cứu đào nương được một thời gian thì nhà vua đột ngột băng hà vì bệnh tim. Nhân dân cả nước đau buồn tiếc thương vì nhà vua là người hiền từ đức độ. Nhưng ba ngày sau, ngay khi vua được an táng, kinh thành có biến. Tả tướng quân Mạnh Kha, liên kết với Lã Quý Phi, khởi quân chống lại việc phong vương cho hoàng tử cả Đức Chính, để đưa con Lã Quý Phi là hoàng tử Phi Hùng lên ngôi.

Hoàng tử cả Đức Chính là con của hoàng hậu Đoan Trang, tuy chỉ mới 12 tuổi và chẳng có vẻ thông minh xuất chúng, nhưng giống như mẹ, có trái tim yêu người sâu sắc và rất nhạy cảm về cảm xúc con người. Vua cha rất yêu thương Đức Chính và đã hứa với hoàng hậu và tể tướng Trung Trực là sẽ phong Đức Chính làm thái tử để tương lai kế vị cha. Nhưng chưa kịp làm lễ đăng quang cho Đức Chính thì vua đã băng hà.

Đọc tiếp Huyền sử Bồ tát Đông Hải – Chương 9: Giặc đến nhà đàn bà phải đánh

Former Deputy Minister of Transport Nguyen Hong Truong prosecuted

Former Deputy Minister of Transport Nguyen Hong Truong has been prosecuted and arrested for investigation of the acts of violating regulations on the use of state property, causing loss and waste according to Article 219, Penal Code 2015.

Former Deputy Minister of Transport Nguyen Hong Truong prosecuted
Former Deputy Minister of Transport Nguyen Hong Truong

According to VietNamNet’s source, the Investigation Police Agency under the Ministry of Public Security has prosecuted Mr. Nguyen Hong Truong, former Deputy Minister of Transport, for breaching the regulations on the use of state assets, causing waste and losses. The investigation agency has also applied procedural measures against 3 other defendants, including former Minister of Transport Dinh La Thang.

Continue reading on CVD >>

Vietnam warned of failing to implement domestic solid waste treatment plan

vietnamnet 17/08/2020    14:30 GMT+7

The slow development of a waste collection, transport and treatment system in Vietnam is caused mostly by limited financial resources.

According to the Directorate General of Environment, 13,000 tons of waste is generated every day in HCM City, including 8,300 tons of domestic waste, 1,500-2,000 tons of industrial waste, 1,200-1,600 tons of waste from construction works, 22 tons of medical waste and 2,000 tons of sludge of different kinds.

Vietnam warned of failing to implement domestic solid waste treatment plan

Continue reading on CVD >>

Na Hang ecotourism site, Ha Long Bay of the hills

vietnamnet | 17/08/2020    07:35 GMT+7

110 kilometers from Tuyen Quang city, the Na Hang eco-tourism area has emerged as a tourist destination popular for its unspoiled beauty and unique ethnic culture.

na hang ecotourism site, ha long bay of the hills hinh 0

‘Na Hang’ in the Tay ethnic language means ‘the last field’. Na Hang wins points for its vast green fields, limestone mountains, primeval forest, and giant lake.

The Na Hang eco-tourism area stretches over 15,000 hectares, more than half of which is water. The Na Hang–Lam Binh reservoir, which connects with Ba Be National Park, is the biggest reservoir in Vietnam’s northern region.

Continue reading on CVD >>