One woman – Một Phụ nữ

Chào các bạn,

One Woman là bài hát của UN Women với hơn 20 nghệ sỹ khắp thế giới tham gia trình bày.

UN Women là Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc.

Bài hát nêu 13 địa danh tiêu biểu, trong đó có Hà Nội, Việt Nam.

Bài hát nằm trong cuộc đấu tranh: Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, trao quyền cho phụ nữ về kinh tế và thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị.

Chúc các bạn một ngày tốt lành.

TH

One Woman: A Song for UN Women

One Woman

In Kigali, she wakes up,
She makes a choice,
In Hanoi, Natal, Ramallah.
In Tangier, she takes a breath,
Lifts up her voice,
In Lahore, La Paz, Kampala.
Though she’s half a world away
Something in me wants to say …

We are One Woman,
You cry and I hear you.
We are One Woman,
You hurt, and I hurt, too.
We are One Woman,
Your hopes are mine.
We shall shine.

In Juarez she speaks the truth,
She reaches out,
Then teaches others how to.
In Jaipur, she gives her name,
She lives without shame
In Manila, Salta, Embu.
Though we’re different as can be,
We’re connected, she with me

We are One Woman,
Your courage keeps me strong.
We are One Woman,
You sing, I sing along.
We are One Woman,
Your dreams are mine.
And we shall shine.
We shall shine.

And one man, he hears her voice.
And one man, he fights her fight.
Day by day, he lets go the old ways,
One Woman at a time.
Though she’s half a world away,
Something in me wants to say.

We are One Woman,
Your victories lift us all.
We are One Woman,
You rise and I stand tall.
We are One Woman,
Your world is mine
And we shall shine.
Shine, shine, shine.
We shall shine
Shine, shine, shine.
We shall shine.
Shine, shine, shine

 

Một Phụ nữ

Ở Kigali, khi thức dậy,
Chị phải chọn lựa,
Ở Hà Nội, Natal, Ramallah.

Ở Tangier, chị hít một hơi,
Lên cao tiếng,
Ở Lahore, La Paz, Kampala.

Dù chị cách xa một nửa thế giới
Một điều trong mình muốn nói …

Chúng ta là Một Phụ nữ,
Chị khóc và mình nghe chị.
Chúng ta là Một Phụ nữ,
Chị đau, và mình đau, như thế.
Chúng ta là Một Phụ nữ,
Những hy vọng của chị là của mình.
Chúng ta sẽ tỏa sáng.

Ở Juarez chị nói lên sự thật,
Chị vươn lên,
Rồi dạy người khác cách làm.

Ở Jaipur, chị đưa tên của mình,
Chị sống mà không xấu hổ
Ở Manila, Salta, Embu.

Dù chúng ta khác nhau như có thể,
Chúng ta đã kết nối, chị với mình

Chúng ta là Một Phụ nữ,
Lòng cam đảm của chị giữ cho mình được mạnh mẽ.
Chúng ta là Một Phụ nữ,
Chị hát, mình hát theo.
Chúng ta là Một Phụ nữ,
Giấc mơ của chị là của mình.
Và chúng ta sẽ tỏa sáng.
Chúng ta sẽ tỏa sáng.

Và một đàn ông, anh nghe tiếng nói của chị.
Và một đàn ông, anh đấu tranh cho cuộc chiến của chị.
Ngày qua ngày, anh buông bỏ cách cũ,

Một Phụ nữ tại một thời điểm.
Dù chị cách xa nửa thế giới,
Một điều trong mình muốn nói.

Chúng ta là Một Phụ nữ,
Chiến thắng của chị nâng tất cả chúng ta lên.
Chúng ta là Một Phụ nữ,
Chị trỗi lên và mình đứng cao.
Chúng ta là Một Phụ nữ,
Thế giới của chị là của mình
Và chúng ta sẽ tỏa sáng.
Tỏa sáng, tỏa sáng, tỏa sáng.
Chúng ta sẽ tỏa sáng
Tỏa sáng, tỏa sáng, tỏa sáng.
Chúng ta sẽ tỏa sáng.
Tỏa sáng, tỏa sáng, tỏa sáng

(PTH dịch)

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s