Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 4 (PHẦN 7)

Người dịch: Nguyễn Quỳnh Anh
Biên tập: Đào Thu Hằng 

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC: 
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ  

CHƯƠNG 4:  TĂNG TỐC (Phần 7)

4C. Những ưu tiên: Cơ cấu tự do trật tự kịp thời đối với nguồn cung cấp năng lượng có thể chấp nhận bởi xã hội (tiếp)

1.Ưu tiên cho năng lượng tái tạo trong thị trường năng lượng

Ví dụ quốc tế nổi bật nhất về tính ưu việt chính trị đảm bảo an toàn của năng lượng tái tạo là Đạo luật về các nguồn năng lượng tái tạo của Đức (EEG), với thành công đáng ngạc nhiên là bằng chứng cho tác dụng nhanh chóng của một nguyên tắc cơ bản có tính pháp lý. Các quy định trong EEG xác định tính ưu việt của năng lượng tái tạo dựa trên ba yếu tố cơ bản:

  • Thứ nhất, tất cả điện xanh (tái tạo) có quyền ưu tiên hòa mạng so với năng lượng thông thường; do đó năng lượng xanh không thể bị từ chối để cấp vào mạng lưới quốc gia với lý do năng lực mạng lưới đã cạn kiệt bởi các nhà máy điện truyền thống.
  • Yếu tố thứ hai là chính sách đảm bảo ưu đãi giá, thiết lập ở một mức độ trong đó bao gồm chi phí đầu tư và cho phép lãi suất. Các mức ưu đãi giá là khác nhau giữa các nguồn khác nhau của năng lượng tái tạo, bởi các nguồn tái tạo ở các giai đoạn phát triển và chi phí khác nhau và cần được khuyến khích để phát triển hơn nữa. Kế hoạch là làm gia tăng một cách có hệ thống phần trăm năng lượng tái tạo trong toàn bộ nguồn cung cấp năng lượng, trong khi đồng thời giảm phần trăm của năng lượng truyền thống. Mức độ ưu đãi giá cho nguồn năng lượng tái tạo được quyết định bởi yếu tố chính trị. Giá ưu đãi này chỉ được trả cho những nhà sản xuất điện tái tạo, không phải cho những nhà sản xuất điện truyền thống. Qua thời gian, giá ưu đãi này sẽ được giảm khi giá cả tiếp tục giảm, nhưng chỉ đối với những nhà máy mới vì chỉ có chúng mới có lợi thế về tăng năng suất/sản lượng. Chính sách ưu đãi giá chỉ có tác dụng trong một thời gian có hạn. Yếu tố thứ hai này tạo ra quyền tự trị của chủ đầu tư (investor autonomy) cho năng lượng tái tạo: những nhà máy điện năng lượng tái tạo không cần phải tham khảo các doanh nghiệp năng lượng truyền thống rằng vốn đầu tư có phù hợp với công suất dự kiến của họ hay không. Trong khi chính sách đảm bảo giá ưu đãi tạo ra chi phí phát sinh, chi phí này sẽ được chia đều giữa những khách hàng sử dụng điện, mặc dù có một vài ngoại lệ cho những xí nghiệp với mức tiêu thụ điện cao, ví dụ như ngành công nghiệp nhôm. Nguyên tắc của chính sách ưu đãi giá, vốn bị những người phản đối Đạo luật tố cáo là chống lại các nguyên tắc của một nền kinh tế thị trường tự do, thực tế có tác dụng tạo ra sự cạnh tranh định hướng thị trường cam go về năng suất giữa các nhà sản xuất điện. Chính sách ưu đãi giá đảm bảo có chức năng khích lệ người mua của các nhà máy này để đặt hàng hệ thống hiệu quả và hiệu suất nhất, điều này làm giảm chi phí và tăng năng suất của họ. Không có chính sách chính trị nào khác nhằm giới thiệu năng lượng tái tạo đã từng đóng góp nhiều hơn và nhanh hơn cho việc tăng năng suất nhà máy điện và tạo ra sự thúc đẩy to lớn cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo toàn cầu như chính sách này.
  • Yếu tố thứ ba trong Đạo luật đó là không có giới hạn trên cho điện tái tạo. Ở nơi nào mà năng lượng tái tạo chỉ được đưa ra ở mức độ giới hạn và kỳ vọng thị trường đang ở mức thấp, các nhà sản xuất nhà máy điện vẫn đang ghìm lại sự tăng trưởng. Họ cần một triển vọng về một thị trường tăng trưởng ổn định. Bằng cách mở ra triển vọng này, Đạo luật về các nguồn năng lượng tái tạo của Đức đã trở thành ngòi nổ kích hoạt cho sự nghiệp công nghiệp hóa toàn cầu của các công nghệ năng lượng tái tạo.

Các quy định thị trường để đáp ứng các mục tiêu công cộng 

Đạo luật ưu đãi này là một hình thức điều tiết thị trường dựa trên một số các mục tiêu công cộng hiển nhiên quan trọng: không chỉ là mục tiêu giảm CO2, nhằm bảo vệ khí hậu và môi trường, mà còn là mục tiêu an ninh năng lượng dài hạn, đạt được bằng cách chấm dứt nhập khẩu năng lượng và hỗ trợ các cơ cấu kinh tế khu vực đi đôi với không ngừng phi tập trung hóa các nguồn cung cấp năng lượng. Đây là một quy định điều tiết thị trường năng lượng song song, đi cùng với quy định chuẩn. Và điều đó có nghĩa là: nếu được phép tiếp tục không hạn chế, Đạo luật này vẫn còn hiệu lực cho đến khi các nguồn cung cấp năng lượng truyền thống đã hoàn toàn được loại bỏ, và sau đó tự nó trở nên không cần thiết. Điều này sẽ dẫn đến một thị trường năng lượng dựa hoàn toàn vào năng lượng tái tạo, một thị trường mà chúng ta hiên tại chưa thể nhận thức được các quy luật của nó. Các quy luật này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức độ mà sản lượng điện năng có thể được tự trị, mối quan hệ giữa nhà cung cấp cá nhân, địa phương và khu vực, và sự chênh lệch về chi phí giữa các hình thức khác nhau của năng lượng tái tạo. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một dạng thức khác của “văn hóa năng lượng”, một hình thức phát triển trên con đường tiến tới năng lượng tái tạo.

Các bộ luật về giá ưu đãi cho năng lượng tái tạo phải tiếp tục được phát triển để đáp ứng những thách thức mới và cơ hội phát sinh. Tuy nhiên, phải không ngừng duy trì tính ưu việt của năng lượng tái tạo, kể cả khi giá của năng lượng tái tạo bằng với giá năng lượng truyền thống hoặc thậm chí là rẻ hơn. Những người vội vàng đề nghị chỉ điều này đã hiểu sai bản chất của EEG khi chỉ nhìn nhận nó đơn thuần như một cơ chế điều chỉnh giá. Mặc dù từ một thời điểm nào đó trở đi, lợi thế về chi phí và giá cả của năng lượng tái tạo đồng nghĩa với việc các mức giá ưu đãi có thể bị dỡ bỏ, nhưng điều tương tự không áp dụng cho tính ưu việt của năng lượng tái tạo, loại năng lượng tiếp tục đem lại giá trị xã hội lớn hơn so với năng lượng truyền thống. Chìa khóa để tiếp tục đà thay đổi năng lượng mà EEG mang lại là câu hỏi chiến lược về những bước cần phải làm tiếp theo.

Khi vai trò của điện tái tạo trong hệ thống cung cấp năng lượng hiện tại tăng lên, cuộc xung đột mang tính hệ thống giữa năng lượng tái tạo và năng lượng truyền thống sẽ đi đến hồi phải giải quyết triệt để. Được đưa vào hệ thống như một hệ quả của việc bảo lãnh mua hàng, điện tái tạo không thể được điều tiết theo cách được dùng với loại năng lượng truyền thống mà nó thay thế. Những khoảng thời gian mà trong đó năng lượng mặt trời và năng lượng gió chảy vào mạng lưới nhiều hơn lượng thực sự cần thiết sẽ trở nên thường xuyên hơn và dài hơn. Thách thức của việc đối mặt với một hệ thống cung cấp năng lượng dựa trên năng lượng tái tạo không phải vấn đề cung cấp đủ hay không, mà là điều gì xảy ra với lượng năng lượng thừa thãi thất thường, được tạo ra trong những khoảng thời gian có sóng bức xạ mặt trời cao và gió mạnh và không được sử dụng ngay lập tức. Sẽ là vô nghĩa nếu bắt hệ thống điện gió và điện Mặt Trời ngừng sản xuất điện, vì quá trình sản xuất không bao gồm nhiên liệu hay chi phí hoạt động. Câu trả lời duy nhất thỏa mãn câu hỏi này là dự trữ lượng năng lượng dư thừa.

Tiếp tục phát triển EEG

Bây giờ chúng ta cần những đòn bẩy khuyến khích mang tính hệ thống không còn tập trung vào việc tích hợp năng lượng tái tạo vào thị trường năng lượng truyền thống mà tập trung vào việc làm thị trường này thích nghi với nhu cầu về năng lượng tái tạo. Đây phải là mục tiêu của EEG khi nó tiếp tục phát triển. Như là EEG đã trở thành một điển hình quốc tế, các hình thức trong tương lai nó sẽ đóng vai trò là mô hình cho tất cả những quốc gia mà ở đó vai trò của năng lượng tái tạo đã đạt đến quy mô hệ thống.

Do đó bước quan trọng nhất tiếp theo là triển khai một nhà máy điện phụ trợ kết hợp được đưa ra trong ý tưởng của Jurgen Schmid tại Học viện Fraunhofer về Năng lượng gió và Công nghệ hệ thống năng lượng ở Kassel. Theo như ý tưởng này, mức giá ưu đãi năng lượng nên thay đổi theo ba giai đoạn trong một ngày – một giai đoạn là giá ưu đãi mức thấp nhất và hai giai đoạn còn lại có mức giá cao hơn, tạo khả năng cho các nguồn đầu tư được đổ vào điện lượng dự trữ. Ở hai trong ba giai đoạn trên, khi sản lượng điện phản ánh điều kiện thực tế của bức xạ hoặc gió, một phần của năng lượng tạo ra sẽ được dự trữ trước khi được đưa vào hệ thống trong giai đoạn thứ ba. Số giờ của ba giai đoạn này có thể được thống nhất trước với nhà vận hành hệ thống trước 24 giờ. Ý tưởng này đảm bảo rằng năng lượng được đưa vào hệ thống khi cần, và sẽ khuyến khích một lượng lớn vốn đầu tư vào hệ thống dự trữ.

Bước thứ hai là nhà vận hành hệ thống mở đấu thầu về lượng công suất điện, việc vận chuyển điện lượng này sẽ được đảm bảo. Điều này có nghĩa là sự cung cấp đảm bảo một lượng năng lượng khớp với một thời gian thống nhất. Đây cũng là một cách để làm cho hệ thống cung cấp năng lượng thích nghi với năng lượng tái tạo bởi vì những lượng điện lượng này cần phải phản ánh nhu cầu năng lượng thực tại. Bước thứ ba là thiết lập các tiêu chí cho các quy định khuyến khích của cơ quan điều tiết quốc gia, để chúng tạo điều kiện cho việc đầu tư vào cấu trúc lưới điện thông minh. Cơ quan điều tiết của Đức, Cơ quan Mạng lưới Liên bang (BnetzA), phê chuẩn mức giá mà những nhà vận hành mạng lưới được phép truyền tải và phân bố năng lượng cho những mạng lưới địa phương. Những quy định này cũng có thể ngăn cản những sự đầu tư vào mạng lưới hay các lần hạ giá. Cơ quan Mạng lưới Liên bang hành động theo cách này bởi mối quan tâm hàng đầu hiện tại của tổ chức này là làm giảm giá truyền tải và phân bố, mặc dù điều này có ảnh hưởng làm ngăn cản vốn đầu tư vào thích ứng mạng lưới với năng lượng tái tạo và vấn đề quản lý hệ thống tương ứng. Cách định hướng đầu tư dựa theo tiêu chí một chiều như vậy thường phản tác dụng và thậm chí còn bảo lưu cấu trúc hiện tại. Vì vậy, để bảo đảm sự ưu tiên cho năng lượng tái tạo, phải có một yêu cầu pháp lý rằng tất cả những sự đầu tư vào mạng lưới cho năng lượng tái tạo được công nhận và cho phép phản ánh thông qua giá cả.

Thêm vào đó, những nhà vận hành các nhà máy điện tái tạo cần được trao quyền pháp lý để xây dựng những đường dây liên kết riêng của họ với các mạng lưới năng lượng. Ngoài ra,họ cũng cần có quyền thu phí truyền tải và phân phối ngang bằng với mức giá được các nhà vận hành mạng lưới đưa ra. Điều này là cần thiết để tránh việc những nhà vận hành mạng lưới trì hoãn sự mở rộng của mạng lưới cung cấp năng lượng.

(còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s