One Woman – Bài hát chính thức của Phụ Nữ Liên Hợp Quốc

Năm 2013, 25 ca sĩ và nhạc sĩ từ 20 quốc gia gặp nhau để có một tiếng nói thống nhất: One Woman, bài hát chính thức cho các Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women).

Lời do Beth Blatt, nhạc do Graham Lyle và Clay, và trình diễn bời Graham Lyle, Clay, Beth Blatt, Gemma Bulos, Tituss Burgess, Tracy McDowell, Country Reed và ban hợp xướng United Nations International School Choir.

Hà Nội có trong dòng 3 của bài hát.

ONE WOMAN

In Kigali, she wakes up,
She makes a choice,
In Hanoi, Natal, Ramallah.

In Tangier, she takes a breath,
Lifts up her voice,
In Lahore, La Paz, Kampala.

Through she’s half a world away,
Something in me wants to say –

We are One Woman
You cry and I hear you.
We are one Woman
You hurt, and I hurt, too.
We are One Woman
Your hopes are mine
We shall shine.

In Juarez she speaks the truth,
She reaches out,
Then teaches other how to.

In Jaipur, she gives her name,
She lives without shame,
In Manila, Salta, Embu.

Though we’re different as can be,
We’re connected, she with me –

We are One Woman
Your courage keeps me strong.
We are One Woman
You sing, I sing along.
We are One Woman
Your dreams are mine
We shall shine
We shall shine –

And one man, he hears her voice.
And one man, he fights her fight.
Day by day, he lets go the old ways,

One Woman at a time.
Though she’s half a world away,
Something in me wants to say.

One woman at a time.
We are One Woman
Your victories lift us all.
We are One Woman
You rise and I stand tall.
We are One Woman
Our dreams are mine
We shall shine
Shine, shine, shine –

 
Một Phụ nữ

Ở Kigali, khi thức dậy,
Chị phải chọn lựa,
Ở Hà Nội, Natal , Ramallah.

Ở Tangier, chị hít một hơi,
Lên cao tiếng,
Ở Lahore, La Paz, Kampala.

Dù chị cách xa một nửa thế giới
Một điều trong mình muốn nói …

Chúng ta là Một Phụ nữ,
Chị khóc và mình nghe chị.
Chúng ta là Một Phụ nữ,
Chị đau, và mình đau, như thế.
Chúng ta là Một Phụ nữ,
Những hy vọng của chị là của mình.
Chúng ta sẽ tỏa sáng.

Ở Juarez chị nói lên sự thật,
Chị vươn lên,
Rồi dạy người khác cách làm.

Ở Jaipur, chị đưa tên của mình,
Chị sống mà không xấu hổ
Ở Manila, Salta, Embu.

Dù chúng ta khác nhau như có thể,
Chúng ta đã kết nối, chị với mình

Chúng ta là Một Phụ nữ,
Lòng cam đảm của chị giữ cho mình được mạnh mẽ.
Chúng ta là Một Phụ nữ,
Chị hát, mình hát theo.
Chúng ta là Một Phụ nữ,
Giấc mơ của chị là của mình.
Và chúng ta sẽ tỏa sáng.
Chúng ta sẽ tỏa sáng.

Và một đàn ông, anh nghe tiếng nói của chị.
Và một đàn ông, anh đấu tranh cho cuộc chiến của chị.
Ngày qua ngày, anh buông bỏ cách cũ,

Một Phụ nữ tại một thời điểm.
Dù chị cách xa nửa thế giới,
Một điều trong mình muốn nói.

Chúng ta là Một Phụ nữ,
Chiến thắng của chị nâng tất cả chúng ta lên.
Chúng ta là Một Phụ nữ,
Chị trỗi lên và mình đứng cao.
Chúng ta là Một Phụ nữ,
Thế giới của chị là của mình
Và chúng ta sẽ tỏa sáng.
Tỏa sáng, tỏa sáng, tỏa sáng.
Chúng ta sẽ tỏa sáng
Tỏa sáng, tỏa sáng, tỏa sáng.
Chúng ta sẽ tỏa sáng.
Tỏa sáng, tỏa sáng, tỏa sáng

(PTH dịch)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s