Một giải pháp nhân bản cho hòa bình thế giới – Phần 4

Thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng

    Chuỗi bài 4 phần:
    Phần 1
    Phần 2
    Phần 3
    Phần 4

Tôn giáo Thế giới cho Hòa Bình Thế Giới

Các nguyên tắc thảo luận cho đến bây giờ đang đề cập tới giáo lý đạo đức của tất cả các tôn giáo trên thế giới. Tôi cho rằng tất cả các tôn giáo lớn của thế giới – Phật giáo, Kitô giáo, Khổng giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Kỳ Na giáo, Do Thái giáo, đạo Sikh, Đạo giáo, Bái Hoả giáo – có cùng lý tưởng tình yêu, cùng mục tiêu mang lại lợi ích nhân loại thông qua thực hành tâm linh, và cùng hiệu quả làm những người theo họ trở thành những con người tốt hơn. Tất cả các tôn giáo đều dạy giới luật đạo đức để hoàn thiện nhiệm vụ tâm trí, cơ thể và lời nói. Tất cả đều dạy chúng ta không được nói dối hoặc ăn cắp hoặc lấy mất cuộc sống của người khác, vân vân. Mục tiêu chung của tất cả các giới răn luân lý đặt ra bởi các thầy lớn của nhân loại là không ích kỷ. Các thầy lớn muốn dẫn những người đi theo họ ra khỏi con đường của những hành động tiêu cực gây ra bởi sự thiếu hiểu biết và giới thiệu họ đến con đường của sự tốt lành.

Tất cả các tôn giáo đều đồng ý về sự cần thiết phải kiểm soát tâm trí vô kỷ luật mà nuôi dưỡng sự ích kỷ và gốc rễ khác của khó khăn, và mỗi thầy một con đường dẫn đến một trạng thái tâm linh đó là hòa bình, kỷ luật, đạo đức, và khôn ngoan. Trong ý nghĩa này tôi tin rằng tất cả các tôn giáo về cơ bản đều có cùng thông điệp. Sự khác biệt của giáo lý có thể được gán cho sự khác biệt về thời gian và hoàn cảnh cũng như các ảnh hưởng văn hóa, thực sự, không có kết thúc tranh luận học thuật khi chúng ta xem xét khía cạnh hoàn toàn siêu hình của tôn giáo. Tuy nhiên, có lợi hơn rất nhiều nếu chúng ta cố gắng thực hiện trong cuộc sống hàng ngày những giới hạnh chung cho điều thiện được tất cả các tôn giáo giảng dạy, chứ không phải là tranh luận về sự khác biệt nhỏ trong cách tiếp cận.

Có nhiều tôn giáo khác nhau để mang lại sự thoải mái và hạnh phúc cho nhân loại trong nhiều cách tương tự, như có những phương pháp điều trị đặc biệt đối với các bệnh khác nhau. Vì, tất cả các tôn giáo nỗ lực trong cách riêng của họ để giúp chúng sinh tránh đau khổ và được hạnh phúc. Và, dù chúng ta có thể tìm thấy lý do để thích diễn giải nào đó về chân lý tôn giáo hơn [là các diễn giải khác], có nhiều lý do lớn hơn nhiều cho sự hiệp nhất, xuất phát từ trái tim con người. Mỗi tôn giáo hoạt động theo cách riêng của mình để giảm bớt khổ đau của con người và đóng góp vào nền văn minh thế giới. Đổi đạo không phải là vấn đề. Ví dụ, tôi không nghĩ rằng đổi đạo những người khác thành Phật Giáo hay thúc đẩy hơn nữa chính nghĩa Phật giáo. Thay vào đó, tôi cố gắng nghĩ tôi làm thế nào như là một người Phật giáo nhân đạo có thể đóng góp cho hạnh phúc nhân loại.

Trong khi chỉ ra những đặc điểm tương đồng cơ bản giữa các tôn giáo trên thế giới, tôi không biện hộ cho một tôn giáo nào để làm thiệt thòi các tôn giáo khác, tôi cũng không tìm kiếm một “tôn giáo thế giới” mới. Tất cả các tôn giáo khác nhau của thế giới là cần thiết để làm phong phú kinh nghiệm nhân loại và nền văn minh thế giới. Tâm trí con người của chúng ta, có tầm cỡ và khuynh hướng khác nhau, cần có phương pháp tiếp cận khác nhau đối với hòa bình và hạnh phúc. Giống như thực phẩm. Một số người tìm thấy Kitô giáo hấp dẫn hơn, những người khác thích Phật giáo bởi vì không có tạo hóa trong đó và tất cả mọi thứ phụ thuộc vào hành động của bạn. Chúng ta có thể lập luận tương tự đối với các tôn giáo khác. Như vậy, điểm rõ ràng là: nhân loại cần tất cả các tôn giáo của thế giới phù hợp với lối sống, nhu cầu đa dạng tinh thần, và kế thừa truyền thống dân tộc của mỗi con người.

Chính từ quan điểm này mà tôi hoan nghênh những nỗ lực đang được thực hiện trong các bộ phận khác nhau của thế giới cho sự hiểu biết tốt hơn giữa các tôn giáo. Sự cần thiết cho điều này là đặc biệt khẩn cấp. Nếu tất cả các tôn giáo lấy sự tiến bộ của nhân loại làm mối quan tâm chính, thì họ có thể dễ dàng làm việc với nhau trong sự hài hòa cho hòa bình thế giới. Hiểu biết liên tôn sẽ mang lại sự thống nhất cần thiết cho tất cả các tôn giáo để làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, dù điều này thực sự là một bước quan trọng, chúng ta phải nhớ rằng không có giải pháp nhanh chóng hay dễ dàng. Chúng ta không thể che giấu sự khác biệt về giáo lý tồn tại giữa các tôn giáo khác nhau, cũng không phải chúng ta có thể hy vọng thay thế các tôn giáo hiện có bằng một niềm tin phổ quát mới. Mỗi tôn giáo có đóng góp đặc biệt của riêng của mình, và mỗi tôn giáo theo cách riêng của mình phù hợp với một nhóm người, với hiểu biết của họ về đời sống. Thế giới cần tất cả.

Có hai nhiệm vụ chính phải đối diện với những người thực hành tôn giáo có liên quan với hòa bình thế giới. Trước tiên, chúng ta phải thúc đẩy sự hiểu biết tín ngưỡng tốt hơn để tạo ra một mức độ khả thi của sự hiệp nhất trong các tôn giáo. Điều này có thể đạt được một phần bằng cách tôn trọng niềm tin của nhau và nhấn mạnh mối quan tâm chung của chúng ta đối với đời sống con người. Thứ hai, chúng ta phải mang lại một sự đồng thuận khả thi trên các giá trị cơ bản tinh thần đã chạm vào tâm hồn mọi người và tăng cường hạnh phúc con người nói chung. Điều này có nghĩa là chúng ta phải nhấn mạnh mẫu số chung của tất cả các tôn giáo trên thế giới – những lý tưởng nhân đạo. Hai bước này sẽ cho phép chúng ta hoạt động trong cả hai cách cá nhân và tập thể để tạo ra các điều kiện tinh thần cần thiết cho hòa bình thế giới.

Chúng ta – những người thực hành các niềm tin tôn giáo khác nhau – có thể làm việc cùng nhau cho hòa bình thế giới khi chúng ta xem các tôn giáo khác nhau như khí cụ cơ bản để phát triển một trái tim nhân ái – tình yêu và sự tôn trọng đối với những người khác, một cảm giác thật của cộng đồng. Điều quan trọng nhất là phải nhìn vào mục đích tôn giáo, mà không là ở các chi tiết của thần học hay siêu hình học có thể dẫn đến trí thức giới hạn. Tôi tin rằng tất cả các tôn giáo lớn của thế giới có thể đóng góp vào hòa bình thế giới và làm việc cùng nhau vì lợi ích của nhân loại nếu chúng ta đặt sang một bên sự khác biệt siêu hình phảng phất, đó là thực sự kinh doanh nội bộ của mỗi tôn giáo.

Mặc dù sự tục hoá tiến bộ mang lại bởi hiện đại hóa trên toàn thế giới và mặc dù nỗ lực có hệ thống trong một số bộ phận của thế giới để tiêu diệt các giá trị tinh thần, đại đa số nhân loại vẫn tiếp tục tin vào một tôn giáo nào đó. Niềm tin bất diệt trong tôn giáo, rõ ràng ngay cả dưới hệ thống chính trị phi tôn giáo, thể hiện rõ hiệu lực của tôn giáo như vậy. Năng lượng và sức mạnh tâm linh này có thể được cố tình sử dụng để mang lại những điều kiện tâm linhh cần thiết cho hòa bình thế giới. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và người nhân đạo trên toàn thế giới có một vai trò đặc biệt trong lĩnh vực này.

Dù chúng ta có khả năng đạt được hòa bình thế giới hay không, chúng ta không có sự lựa chọn, nhưng phải làm việc hướng tới mục tiêu đó. Nếu tâm trí chúng ta bị chi phối bởi sự tức giận, chúng ta sẽ mất đi phần tốt nhất của trí thông minh con người – trí tuệ, khả năng để quyết định giữa đúng và sai. Tức giận là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất đang đương đầu với thế giới ngày hôm nay.

Chú thích:

Jaina giáo (tiếng Anh: Jainism), cũng gọi là Kì-na giáo theo âm Hán Việt, là một tôn giáo của Ấn Độ, một tôn giáo có hệ tư tưởng ngoài hệ thống thánh điển Veda, mặc dù trong số những vị mở đường ấy có Rsabha, Agitanàtha và Aritanemi; cả ba đều ở thời cổ đại và được đề cập tới trong kinh Yagur-Veda.

Jaina là một trong những tôn giáo lâu đời trên thế giới. Jaina giáo do Mahavir (540 TCN – 468 TCN) sáng lập ra tại bắc Ấn Độ gần như là cùng thời với Phật giáo. Triết lý và phương thức thực hành của đạo dựa vào nỗ lực bản thân để đến cõi Niết Bàn. Trong một thời gian dài Jaina là tôn giáo của vương quốc Ấn Độ và được truyền bá rộng rãi ở tiểu lục địa Ấn Độ. Tôn giáo này đã suy yếu từ thế kỷ 8 do sự phát lên mạnh mẽ của các tín đồ đi theo đạo Hindu và đạo Hồi.

Jaina là một tôn giáo thiểu số ở Ấn Độ với 4,2 triệu tín đồ, và có một số nhóm nhỏ di cư đến Bỉ, Canada, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, và Hoa Kỳ. Jaina có trình độ biết chữ cao nhất trong bất kỳ cộng đồng tôn giáo nào khác ở Ấn Độ (94,1%), và các thư viện bản thảo của họ là cổ nhất ở đất nước này.

(Còn tiếp)

(Phạm Thu Hương dịch)

***

Dalai-Lama

Messages of His Holiness the 14th Dalai Lama of Tibet

http://www.dalailama.com/messages/world-peace/a-human-approach-to-peace

 

A Human Approach to World Peace – Part 4

 

World Religions for World Peace 

The principles discussed so far are in accordance with the ethical teachings of all world religions. I maintain that every major religion of the world – Buddhism, Christianity, Confucianism, Hinduism, Islam, Jainism, Judaism, Sikhism, Taoism, Zoroastrianism – has similar ideals of love, the same goal of benefiting humanity through spiritual practice, and the same effect of making their followers into better human beings. All religions teach moral precepts for perfecting the functions of mind, body, and speech. All teach us not to lie or steal or take others’ lives, and so on. The common goal of all moral precepts laid down by the great teachers of humanity is unselfishness. The great teachers wanted to lead their followers away from the paths of negative deeds caused by ignorance and to introduce them to paths of goodness.

All religions agree upon the necessity to control the undisciplined mind that harbours selfishness and other roots of trouble, and each teaches a path leading to a spiritual state that is peaceful, disciplined, ethical, and wise. It is in this sense that I believe all religions have essentially the same message. Differences of dogma may be ascribed to differences of time and circumstance as well as cultural influences; indeed, there is no end to scholastic argument when we consider the purely metaphysical side of religion. However, it is much more beneficial to try to implement in daily life the shared precepts for goodness taught by all religions rather than to argue about minor differences in approach.

There are many different religions to bring comfort and happiness to humanity in much the same way as there are particular treatments for different diseases. For, all religions endeavour in their own way to help living beings avoid misery and gain happiness. And, although we can find causes for preferring certain interpretations of religious truths, there is much greater cause for unity, stemming from the human heart. Each religion works in its own way to lessen human suffering and contribute to world civilization. Conversion is not the point. For instance, I do not think of converting others to Buddhism or merely furthering the Buddhist cause. Rather, I try to think of how I as a Buddhist humanitarian can contribute to human happiness.

While pointing out the fundamental similarities between world religions, I do not advocate one particular religion at the expense of all others, nor do I seek a new ‘world religion’. All the different religions of the world are needed to enrich human experience and world civilization. Our human minds, being of different calibre and disposition, need different approaches to peace and happiness. It is just like food. Certain people find Christianity more appealing, others prefer Buddhism because there is no creator in it and everything depends upon your own actions. We can make similar arguments for other religions as well. Thus, the point is clear: humanity needs all the world’s religions to suit the ways of life, diverse spiritual needs, and inherited national traditions of individual human beings.

It is from this perspective that I welcome efforts being made in various parts of the world for better understanding among religions. The need for this is particularly urgent now. If all religions make the betterment of humanity their main concern, then they can easily work together in harmony for world peace. Interfaith understanding will bring about the unity necessary for all religions to work together. However, although this is indeed an important step, we must remember that there are no quick or easy solutions. We cannot hide the doctrinal differences that exist among various faiths, nor can we hope to replace the existing religions by a new universal belief. Each religion has its own distinctive contributions to make, and each in its own way is suitable to a particular group of people as they understand life. The world needs them all.

There are two primary tasks facing religious practitioners who are concerned with world peace. First, we must promote better interfaith understanding so as to create a workable degree of unity among all religions. This may be achieved in part by respecting each other’s beliefs and by emphasizing our common concern for human well-being. Second, we must bring about a viable consensus on basic spiritual values that touch every human heart and enhance general human happiness. This means we must emphasize the common denominator of all world religions – humanitarian ideals. These two steps will enable us to act both individually and together to create the necessary spiritual conditions for world peace.

We practitioners of different faiths can work together for world peace when we view different religions as essentially instruments to develop a good heart – love and respect for others, a true sense of community. The most important thing is to look at the purpose of religion and not at the details of theology or metaphysics, which can lead to mere intellectualism. I believe that all the major religions of the world can contribute to world peace and work together for the benefit of humanity if we put aside subtle metaphysical differences, which are really the internal business of each religion.

Despite the progressive secularization brought about by worldwide modernization and despite systematic attempts in some parts of the world to destroy spiritual values, the vast majority of humanity continues to believe in one religion or another. The undying faith in religion, evident even under irreligious political systems, clearly demonstrates the potency of religion as such. This spiritual energy and power can be purposefully used to bring about the spiritual conditions necessary for world peace. Religious leaders and humanitarians all over the world have a special role to play in this respect.

Whether we will be able to achieve world peace or not, we have no choice but to work towards that goal. If our minds are dominated by anger, we will lose the best part of human intelligence – wisdom, the ability to decide between right and wrong. Anger is one of the most serious problems facing the world today.

(To be continued..)

Một bình luận về “Một giải pháp nhân bản cho hòa bình thế giới – Phần 4”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s