Ngày của mẹ: Thư cho mẹ

 

Mẹ,
mẹ và con
Lẽ ra thì chúng con nên nhớ mẹ 24/365–24 giờ mỗi ngày, 365 ngày một năm– nhưng mỗi năm mẹ chỉ có được một ngày cho đàn con nhớ mẹ. Đó là nỗi buồn chung cho chúng con trong thời chạy đua với đồng hồ.

Nhưng thực sự là con yêu mẹ hơn bút mực, quà cáp, thi ca, âm nhạc nào có thể diễn tả. Tình mẹ mênh mông như biển trời, và tình con yêu mẹ cũng bao la như vũ trụ. Chỉ có một điều là con chẳng bao giờ biết diễn tả tình yêu. Ngược lại, trong cách sống khô khan, phóng túng, và đôi khi ngang ngược của con, con thường làm cho mẹ buồn lo nhiều hơn là sung sướng.

Đọc tiếp Ngày của mẹ: Thư cho mẹ

Resourceful

https://i0.wp.com/pandora.bonnint.net/video/widget/4219470.jpgHi everyone,

The word ‘resource’ means a source – source of money, source of materials, source of supports, source of people–basically sources that enrich us, as resources, in plural form, is the sum of properties possessed by a person, a company, or a nation. In daily working life, a resourceful person is someone who knows a lot of sources. Needless to say, this is a very important person for every project, as he/she has the ability to pull different sources of people or materials into the projects. Đọc tiếp Resourceful