Black Magic Woman – Santana

I got a Black Magic Woman.
I got a Black Magic Woman.
Yes, I got a Black Magic Woman,
She’s got me so blind I can’t see;
But she’s a Black Magic Woman and
she’s trying to make a devil out of me.

Don’t turn your back on me, baby.
Don’t turn your back on me, baby.
Yes, don’t turn your back on me, baby,
Don’t mess around with your tricks;
Don’t turn your back on me, baby,
’cause you might just wake up my magic sticks.

You got your spell on me, baby.
You got your spell on me, baby.
Yes, you got your spell on me, baby,
Turnin’ my heart into stone;
I need you so bad,
Magic Woman I can’t leave you alone.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s