Danh mục lưu trữ: trà đàm

Nhân quả và Thiên đàng

Chào các bạn,

Nhiều bạn hiểu lầm rằng luật nhân quả là giáo luật riêng của nhà Phật. Thật sự thì mọi người khắp thế giới đều đã tự nhiên biết luật nhân quả: Nếu bạn chửi ai, thì hậu quả rất có thể là bạn bị chửi lại hay bị đánh. Nếu bạn sống tử tế yêu thương ai, thì hậu quả rất có thể là bạn được người đó và người thân của họ yêu lại. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Mọi người trên thế giới, trong mọi nền văn minh, mọi quốc gia, mọi bộ tộc đều biết. Nhân quả là luật tự nhiên trong thế giới vật lý cũng như thế giới tâm lý, hay tâm linh. Chẳng cần học cũng tự nhiên biết. Đọc tiếp Nhân quả và Thiên đàng

Vô ngã

Chào các bạn

Có lẽ lý thuyết về luyện tâm thông thái nhất thế giới là vô ngã của nhà Phật. Đây giản dị là: dù ta có hiện diện đây, nhưng ta vẫn không thật hiện diện đây, và dù ta không hiện diện đây, nhưng ta có hiện diện đây. Nghĩa là, ta sống nghiêm chỉnh với đời vì ta có đây, nhưng đừng bám chặt vào điều gì vì ta không thật có đây, chẳng nên ham hố. Đọc tiếp Vô ngã

Vượt lên trên nhị nguyên

Chào các bạn,

Các bạn có lẽ đã nghe cụm từ “vượt lên trên nhị nguyên” hơn một lần rồi, nhưng các bạn có hiểu rõ ràng ý nghĩa của nó không?

Nhị nguyên là hai cực, hai đầu đối kháng, như là đúng và sai, thiện và ác, chánh pháp và tà pháp, chánh đạo và tà đạo, chính trị và tà trị, xấu và đẹp, tốt và xấu… Thế giới thường tư duy nhị nguyên, cho nên có chia rẽ và chiến tranh triền miên. Ví dụ: Về một vấn đề nào đó, hai bên (hai nhóm, hai nước) đánh nhau và nhóm nào cũng cho là mình đúng và bên kia sai. Đọc tiếp Vượt lên trên nhị nguyên

Căn cơ là gì?

Chào các bạn,

“Căn cơ” là một trong những từ làm mình suy nghĩ nhiều nhất. Căn cơ là từ của nhà Phật. Căn là gốc rễ, cơ là bộ máy. Người có căn cơ là người có gốc rễ và bộ máy gần gũi với giáo pháp. Một từ khác là có “nhân duyên” với giáo pháp. “Nhân duyên” này là do nhiều “nhân” mình đã gieo trước đây – học hỏi, suy ngẫm, làm việc lành – và “duyên” là những điều kiện bên ngoài mình – như điều kiện xã hội, duyên lành gặp thầy cao. Nhân duyên (cũng còn gọi là cơ duyên, có nghĩa là bộ máy nhân duyên) đưa đến trí tuệ và dịp may để trí tuệ mình phát triển. Người có căn cơ là người có khả năng học hỏi những vấn đề tâm linh rất nhanh. Đọc tiếp Căn cơ là gì?

Lý thuyết, thực hành, và tinh thần con người

Chào các bạn,

Nếu nói về lý thuyết thì có lẽ đa số người trên thế giới đồng ý với nhau. Chỉ khi thực hành là mỗi người có một đường khác nhau, đôi khi chỏi nhau, và đôi khi có chiến tranh với nhau.

“Cấm giết người”, đây là luật đạo đức hầu như mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi bộ lạc trên thế giới đều có. Cả thế giới đều đồng ý. Có lẽ chúng ta sẽ không tìm được một người nào không đồng ý (trừ khi hắn có bệnh trong đầu).

Nhưng khi ứng dụng luật này vào thực tế, thì có một triệu cách khác nhau, tùy theo đó là người nào: Đọc tiếp Lý thuyết, thực hành, và tinh thần con người

Mở tâm mở trí

Chào các bạn,

Chúng ta thường rất muốn mở tâm mở trí, và dạy nhau mở tâm mở trí. Nhưng chúng ta không biết là trong khi ta tưởng ta mở tâm mở trí thì thật ra tâm trí ta đang đóng chặt cửa như nhà tù.

Tại sao?

Tại vì chúng ta có thói quen khi học được một điều thì những điều khác với điều đó đều được ta cho là sai. Ví dụ: Đọc tiếp Mở tâm mở trí

Những vấn đề của trái tim

Chào các bạn,

Những vấn đề của trái tim phải được hiểu bằng trái tim. Không thể dùng cái đầu đề hiểu, như đọc sách, nghe chuyên gia, phân tâm học… Nếu bạn yêu vợ thì bạn yêu vợ, và tự nhiên bạn làm mọi thứ cho vợ bạn vui. Nếu bạn không yêu vợ, thì một rừng sách vở và một tiểu đoàn chuyên gia cũng chẳng giúp bạn hay vợ bạn được gì. Đọc tiếp Những vấn đề của trái tim

The Spirit Has No Limits

Chào các bạn,

Mình rất thích từ Spirit trong tiếng Anh, như là The Spirit, the Spirit of God, the spirit of man (i.e., the human spirit), the Vietnamese spirit, her spirit inspires me greatly. Khi dịch sang tiếng Việt. tinh thần rộng rãi vô giới hạn của từ Spirit bị khai tử và các từ Việt đều có giới hạn tôn giáo hay văn hóa. Ví dụ: The Spirit of God hay the Spirit (viết hoa) thì dịch là Thánh Linh Chúa hay Thánh Linh (Tin Lành), hay Thánh Thần, Đức Chúa Thánh Thần (Công giáo). Spirit of man hay human spirit thì dịch là tinh thần của con người. The Vietnamese spirit là tinh thần người Việt Nam hay tinh thần Việt Nam. Her spirit inspires me greatly dịch là tinh thần cô ấy gợi hứng khởi cho tôi rất nhiều. Đọc tiếp The Spirit Has No Limits

Trái tim tinh khiết của bạn

Chào các bạn,

Nếu đọc mình thường thì có lẽ các bạn đã hiểu mình tập trung vào trái tim tinh khiết của mỗi chúng ta. Lý do là, như mình đã nói trong bài Nửa nạc nửa mỡ, nếu chúng cứ làng nhàng chút thiện chút ác thì năng lượng tích cực ta tạo ra được chút nào sẽ bị năng lượng tiêu cực của ta triệt tiêu tức thì. Nghĩa là sống cả đời mà chẳng được gì cả. Phí đời mình. Đọc tiếp Trái tim tinh khiết của bạn

Hiểu mà không hiểu

Chào các bạn,

Chúng ta ai cũng đã có kinh nghiệm rất nhiều về điều này:

– Một anh chàng hút thuốc, mọi người khuyên bỏ, bà xã cũng nói nên bỏ vì chịu không nổi khói thuốc. Anh chàng hiểu mọi lời khuyện, mọi lời phàn nàn của bà xã, mọi bệnh tật – như là ung thư phổi – do hút thuốc mang đến, nhưng hút thì vẫn cứ hút. Đó là hiều chữ, nhưng thật ra là không hiểu thật. Đọc tiếp Hiểu mà không hiểu

Sống tich cực với đời

Chào các bạn,

Có lẽ đến lúc này các bạn đã hiểu rất rõ. Khi mới bắt đầu luyện tâm, chúng ta nói đến tìm an lạc cho chính mình. Nhưng trưởng thành một chút là các bạn biết năng lượng tích cực từ trái tim của ta chẳng chỉ cho ta an lạc mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giới quanh ta. Vì vậy luyện tâm còn là xây dựng đất nước và xây dựng thế giới. Đọc tiếp Sống tich cực với đời

Cuộc chiến năng lượng con người

Chào các bạn,

Năng lượng con người là năng lượng tích cực hay tiêu cực do con người tạo ra. Vấn đề của đất nước hay của thế giới là con người không tạo được nhiều năng lượng tích cực cho xã hội của mình.

Mỗi người chúng ta thỉnh thoảng cũng có làm điều tích cực – yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ, khiêm tốn, nhẫn nhục, thành thật – nhưng kèm vào đó chúng ta đều có tham sân si trong nhiều việc khác. Tay phải tạo năng lượng tích cực, thì tay trái tạo năng lượng tiêu cực, triệt tiêu hết tích cực, và có thể còn dư năng lượng tiêu cực cho thế giới. Đó là chuyện thường cho mỗi người trên thế giới. Vậy thì thế giới không tồi tệ sao được? Đọc tiếp Cuộc chiến năng lượng con người

Nửa nạc nửa mỡ?

Chào các bạn,

Dù các bạn cố gắng luyện tâm, tu thiền, làm việc thiện, đi nhà thờ nhà chùa đến thế nào, kết quả là các bạn, cũng như mọi người trên trái đất làm những việc đó, là nửa nạc nửa mỡ. Tiếng Việt còn một cụm từ nữa là “Thầy không ra thầy, thợ không ra thợ.” Và từ của mình là “làng nhàng cả đời, chẳng đến đâu.” Ác thì không ác, thiện thì không thiện, chút này chút kia, làng nhàng cả đời. Đọc tiếp Nửa nạc nửa mỡ?

Nói tích cực

Chào các bạn,

Complain, mè nheo, phàn nàn, ai cũng làm. Xã hội có vấn đề nhiều quá mà. Nhưng các bạn học tư duy tích cực biết Luật Hấp Dẫn: Càng nói tiêu cực, chúng ta càng hấp dẫn thêm tiêu cực đến. Complain, mè nheo, phàn nàn, chỉ làm vấn đề tồi tệ thêm, và thuần tuý stupid.

Đừng complain, mè nheo, phàn nàn.

Vậy thì làm sao chúng ta chỉ ra những điều tiêu cực trong đất nước?

Chúng ta phải tiếp cận các vấn đề xã hội với khuynh hướng tích cực, tức là khuynh hướng tìm giải pháp cho vấn đề. Vấn đề thì có thể tiêu cực, nhưng tìm giải pháp cho vấn đề là tích cực. Tạo nên năng lượng tích cực là điều chính. Nói điều gì không quan trọng bằng nói thế nào.
Đọc tiếp Nói tích cực

Mọi sự đều quy vào trái tim

Chào các bạn,

Chúng ta đã nói rất nhiều lần “tâm là chủ”, tâm nguyên thủy ta là Phật; bây giờ ta si mê, chỉ cần nắm lại tâm nguyên thủy, tâm Phật của ta, để sống. Điều này cực kỳ dễ hiểu. (Dù vậy thiên hạ lại không hiểu, và không làm, mà chạy theo lễ bái, hình tượng, và đủ mọi thứ bên ngoài tâm).

Đó là nói về Phật triết. Nói về các dòng Thiên chúa gia thì hơi khác một chút, nhưng mọi sự vẫn quy về tâm y hệt như Phật triết. Ki tô giáo chẳng hạn, Chúa Giêsu dạy nối kết chặt chẽ với Giêsu như là cành nho dính vào cây nho để mà sống. Hay, tập trung vào Thượng đế mà sống. Đương nhiên là các quý vị đi lạc tập trung vào Thượng đế bên ngoài, ảnh tượng bên ngoài, lạy lục lễ bái bên ngoài, mà chẳng hề quan tâm một chút đến tâm mình. Đó là lạc thứ dữ. Đọc tiếp Mọi sự đều quy vào trái tim