Chuyện gia đình

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Đây là bài hát do Sly và Gia đình Stone trình diễn vào tháng 10-1971.

Sly và Gia đình Stone là một ban nhạc Mỹ đến từ San Francisco. Hoạt động từ năm 1966 đến năm 1983, ban nhạc đóng vai trò trụ cột trong nền phát triển nhạc funk, soul, rock và psychedelic (nhạc rock say ma túy). Ban nhạc gồm Sly Stone – ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất và nhạc công đa nhạc cụ, cùng một số thành viên gia đình và bạn bè của Sly. Đây là nhóm nhạc rock Mỹ đầu tiên có một đội hình “tích hợp, đa giới tính”. Đọc tiếp Chuyện gia đình

Vô ngã, chấp ngã và giác ngộ, giải thoát

Chào các bạn,

Phật triết dạy rằng nếu bạn sống vô ngã (nghĩa là, không tôi) thì bạn giác ngộ. Bát Nhã Tâm Kinh viết:

Khi Bồ tát Quán-Tự-Tại thực hành trí tuệ Bát Nhã giải thoát thâm sâu
Thấy tôi (ngũ uẩn) là Không, ngài vượt qua mọi khổ nạn

Vượt qua mọi khổ nạn nghĩa là giác ngộ, giải thoát khỏi mọi đau khổ.

Ngược lại, nếu bám vào tôi (chấp ngã), đó chính là xiềng xích tội lỗi đưa đến mọi khổ nạn. Đọc tiếp Vô ngã, chấp ngã và giác ngộ, giải thoát

Philippines files 10 protests against China in 2 months over South China Sea row

There has been a series of incidents between the Philippines and China over disputed territory in the South China Sea. PHOTO: AFP

UPDATED 7:13 CH 27 THG 2, 2023 SGT

MANILA – The Philippines has filed 10 diplomatic protests against China over alleged “violations” in the South China Sea barely two months into 2023, underscoring renewed tensions between the two nations over the disputed waters.

These form part of the 77 diplomatic protests filed against China under President Ferdinand Marcos Jr, the Philippines’ Department of Foreign Affairs said in a statement on Monday.

Đọc tiếp Philippines files 10 protests against China in 2 months over South China Sea row

The raging debate about smartphones and teenage mental health

February 27, 2023

Annie Flanagan for The New York Times
The phone in the room
Digital technology has caused the biggest changes to teenage life in many decades. Typical American teenagers spend about half of their waking hours on their smartphones. They are on the phones when they are alone at home and when they are hanging out with friends.
Đọc tiếp The raging debate about smartphones and teenage mental health

Từ ‘Brexit’ đến ‘Bregret’

Nguyễn Vũ – Thứ Bảy, 10/12/2022

Kinh tế Sài Gòn OnlineTiếng Anh liên tục đẻ ra từ mới. Mấy năm rồi, báo chí cả tỉ lần dùng từ “Brexit” để chỉ quá trình nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), một từ ngắn gọn thay cho cách diễn đạt dài dòng, nói lên ai cũng hiểu, khỏi cần chú thích. Nay nảy sinh một từ mới – “Bregret” – một cách chơi chữ kết hợp hai từ British và regret để nói đến tình cảnh nước Anh bây giờ, hối tiếc đã vội vàng dứt áo ra khỏi EU, để lại nhiều hậu quả nặng nề cho nền kinh tế.

Đọc tiếp Từ ‘Brexit’ đến ‘Bregret’