Anh vẫn chưa thấy điều đang mong

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

I still haven’t found what I’m looking for là một bài hát được nhóm nhạc rock Ai-len U2 trình diễn. Bono, giọng ca và tay ghita của nhóm, đã sáng tác bài này năm 1987.

Bono nói với Rolling Stone: “Âm nhạc thực sự thay đổi tôi dù tôi chạy về Thiên Chúa hay xa Thiên Chúa”. Bài Số Một thứ hai này của nhóm có sự mâu thuẫn. Bono nói, “Một bài ngợi ca sự nghi ngờ hơn là đức tin”. Đọc tiếp Anh vẫn chưa thấy điều đang mong

Chân lý sống tâm linh

Chào các bạn,

Nếu các bạn đã tốn rất nhiều năm, rất nhiều tiền và rất nhiều công lao để làm cho con người của mình khá ra, nhưng tốn cả một quả núi và lấy lại được vài con kiến, thì các bạn đã hiểu khó khăn đến thế nào để có thể phát triển con người mình.

Lý do rất dễ hiểu: Chúng ta sinh ra và sống trong tập thể loài người, như là một bầy cá vĩ đại. Về thực tế sinh hoạt cũng như về đạo đức, mỗi con cá phải sống trong bầy đàn và phục vụ bầy đàn trong cung cách và vị trí của nó.

Nếu bạn ném một nắm thức ăn xuống cho bầy, bạn sẽ thấy cả đống cá nhào vào giành ăn, nhưng hầu như chẳng bao giờ thấy chúng nó đánh nhau đề giành ăn. Có giành thì chỉ giành nhau về vận tốc – anh nào ăn nhanh, bơi nhanh, thì ăn được nhiều hơn các anh khác. Nghĩa là vẫn có cạnh tranh cá nhân đấy, nhưng là cạnh tranh có mức độ rất nhỏ – nhanh hay chậm – chứ không xâu xé nhau. Và đời sống thường trực là trật tự và ưu tiên làm việc cho bầy. Đọc tiếp Chân lý sống tâm linh

Nở rộ dự án du lịch tâm linh (3 kỳ)

Nở rộ dự án du lịch tâm linh (KỲ I): Chưa được định danh, khó kiểm soát

LÊ SÁNG | 13/10/2020, 05:00:00

DDDN – Theo khẳng định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, trong các quy định hiện hành không có quy định về khái niệm công trình tâm linh mà chỉ quy định về công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

Hiện tượng các dự án du lịch tâm linh nở rộ tại nhiều tỉnh thành, địa phương (Ảnh: Chùa Bái Đính – Ninh Bình)

Đọc tiếp Nở rộ dự án du lịch tâm linh (3 kỳ)

A Vietnamese deaf teacher’s story sheds light on overcoming barriers to integrate into society

World Bank Group – APRIL 13, 2021

[The clip Ngoc Anh say about her story here]


Born deaf, growing up with linguistic barriers, and as a result, a sense of isolation and loneliness, Nguyen Thi Ngoc Anh didn’t give up. Instead she rose to the challenge and became a primary education teacher – and a fighter for a future without language barriers where deaf children can develop equally to those who can hear.

Đọc tiếp A Vietnamese deaf teacher’s story sheds light on overcoming barriers to integrate into society