Let’s stay together – Al Green

500 Greatest Songs of All Times

Let’s Stay Together” là bài hát của ca sĩ Mỹ Al Green trong album năm 1972 của anh có cùng tên với bản nhạc này. Trước đó, năm 1971 Al Green đã phát hình bản này trên đĩa đơn, lên đến số 1 đến 16 tuần trên bảng Billboard Hot 100, và số 1 trên bảng R&B (Rhythm and Blues) của Billboard trong 9 tuần. Billboard chấm bài này số 11 trong số các bài hát 1972.
Đọc tiếp Let’s stay together – Al Green

Chung tay phát triển cộng đồng

Chào các bạn,

Rất nhiều điều trong cộng đồng, trong nước, là do người dân tự xử lý. Nhà nước thường chỉ đủ sức làm một số chuyện. Ví dụ: Nếu khu bạn ở thiên hạ xả rác bừa bãi nhiều quá, có lẽ bạn và láng giềng sẽ phải họp lại tìm cách giải quyết vấn đề. Đó thường chẳng là việc của nhà nước, và nếu đó là việc của nhà nước thì có lẽ nhà nước quá bận để có thể xử lý.

Những nhóm dân tụ lại làm việc như thế được gọi chung là xã hội dân sự (civil society). Xã hội dân sự là một phần cực lớn của phát triển đất nước. Người ta còn có vài từ khác để chỉ xã hội dân sự, như là: các tổ chức thiện nguyện (charitable organizations, COs), các tổ chức phi chính phủ (non-government organizations, NGOs); các tổ chức bất vụ lợi (non-profit organizations – NPOs). Dù là tên gì thì chúng đều có nghĩa là người dân bắt tay vào việc để giải quyết vấn đề, bất vụ lợi, thường là làm việc tình nguyện không lương, dù là các tổ chức chuyên nghiệp luôn có một số cán bộ chính có lương. Đọc tiếp Chung tay phát triển cộng đồng

Elderly fleeing Mekong Delta as climate change hits

mekongeye – By Nhung Nguyen

28 November 2022 at 7:00 (Updated on 28 November 2022 at 15:02)

Vietnamese farmers flee the Delta for city jobs as climate change, droughts and creeping saltwater take a toll.

mekong delta

Tu Day, 58, and her husband, 63, in their small rented room in Ho Chi Minh City, Vietnam. The couple moved to the city in 2016 after environmental changes left their fish farm in the Mekong Delta unprofitable. PHOTO: Thanh Nguyen

HO CHI MINH CITY, VIETNAM – At 63, Nguyen Thi Ngoc landed her first full-time ‘company’ job as a security guard in Ho Chi Minh City. She had never been to a city before taking the job in early 2021, but the former farmer from the Mekong Delta in southern Vietnam was indifferent to the urban bustle of the country’s largest city.

“I came here to work, make some money, not to play around,” she said, while sitting outside the semi-abandoned housing complex she guarded. “In the past six months, the only place I have visited is the market.”

Đọc tiếp Elderly fleeing Mekong Delta as climate change hits

Chinese Solar Makers Evaded U.S. Tariffs, Investigation Finds

The Biden administration pre-emptively halted any penalties from the case in June, prompting critics to say the administration had shortcut its own trade rules

Rooftop solar panels.
Ana Swanson
Brad Plumer

By Ana Swanson and Brad Plumer, WSJ

Dec. 2, 2022

WASHINGTON — U.S. officials have determined that four of eight major Chinese solar companies under investigation in recent months tried to evade tariffs by funneling products into the United States through Southeast Asian countries, in a trade case that has pitted clean energy advocates against domestic solar panel manufacturers.

The decision applies to the Thailand operations of Canadian Solar and Trina Solar, as well as BYD Cambodia and Vina Solar Vietnam, according to documents published by the Department of Commerce Friday morning.

Đọc tiếp Chinese Solar Makers Evaded U.S. Tariffs, Investigation Finds