Les Contemplations (translated poetry)

Chào các bạn,

Bài thơ ngắn này là phần mở đầu của tập thơ Les Contemplations của Victor Hugo (1802-1885), văn hào Pháp. Mình dịch đoạn này sang tiếng Anh và tiếng Việt, chia sẻ với các bạn.

Mến,

Hoành

CONTEMPLATIONS

Un jour je vis, debout au bord des flots motivants,  

Passer, gonflant ses voiles,
Un rapide navire enveloppé de vents,  

De vagues et d’étoiles;  

Et j’entendis, penché sur
Tabîme des cieux
Que l’autre abîme touche,      

Me parler à l’oreille une voix dont mes yeux
Ne voyaient pas la bouche :  

“Poëte, tu fais bien! Poëte au triste front,

Tu rêves près des ondes,
Et tu tires des mers bien des choses qui sont  

Sous les vagues profondes!  

La mer, c’est le Seigneur, que, misère ou bonheur.
Tout destin montre et nomme;  

Le vent, c’est le Seigneur; l’astre, c’est le Seigneur;
Le navire, c’est l’homme. ”      

Victor Hugo, Juin 1839.
CONTEMPLATIONS      
One day I live, standing at the edge of the motivating waves,  

Pass, swelling her sails,
A swift ship wrapped in winds,  

In waves and in stars;  

And I heard, leaning on
Abyss of heavens
That the other abyss touches,      

Whisper in my ear a voice my eyes
Did not see the mouth:  

“Poet, you are doing well! Poet with the sad front,  

You dream near the waves,
And you draw from the seas many things which are  

Under the deep waves!  

The sea, that is the Lord, whether, misery or happiness.
All destiny shows and names;  

The wind, that’s the Lord; the star, that’s the Lord; ‘
The ship, that’s the man. ”      

Victor Hugo, June 1839
(Translated by TĐH, Spet. 19, 2022)
SUY TƯ      

Một ngày tôi sống, đứng bên bờ những lượn sóng xúi giục,  

Đi qua, buồm căng phồng,
Một chiếc tàu nhanh gói trọn trong gió,  

Trong sóng và trong sao;  

Và tôi nghe, đứng bên rìa
Vực thẳm của thiên đàng
Mà vực thẳm kia sờ đến,    

Thầm thì bên tai tôi giọng nói mà mắt tôi Không thấy miệng:  

“Thi nhân, bạn đang làm tốt! Này thi nhân với khuôn mặt buồn,  

Bạn mơ bên những con sóng,
Và bạn kéo lên từ biển nhiều thứ

Dưới những lọn sóng sâu!  

Biển, đó là Chúa, dù, khổ đau hay hạnh phúc.
Mọi số phận đều phơi bày và gọi tên;  

Gió, đó là Chúa; sao, đó là Chúa;
Con tàu, đó là người.”  

Victor Hugo 1839
(TĐH dịch Sept. 19, 2022)
       
   mmmmmmmmmmm

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s