Bye bye tình yêu

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Bye bye tình yêu đã bị 30 nghệ sĩ từ chối trước khi nhà sản xuất Bleyer giới thiệu cho Everlys Brothers cho đĩa đơn đầu tay của họ. Phil và Don đã nhận một cách vui vẻ, nếu không vì lý do nào khác ngoài 64 đô la mà mỗi người sẽ kiếm được. Đoạn ghita giới thiệu được mượn từ một bài hát của Don tên là Give me a future. Đọc tiếp Bye bye tình yêu

Phát triển trí tuệ nền tảng và tổng quát

Chào các bạn,

Kỷ nguyên thông tin đưa đến tình trạng tràn ngập thông tin – thông tin quá nhiều đến nỗi không ai nắm được mọi thông tin cần thiết, vì không đủ thời gian để đọc. Từ đó, phát sinh ra nhu cầu quản lý thông tin – mỗi người phải biết làm thế nào để lọc lựa thông tin để chỉ đọc một ít thông tin đã được chọn lọc cho mình. Nhưng đã chọn lọc thì đương nhiên là có nguy cơ minh bị thiếu sót vì đã bỏ đi một số thông tin quan trọng mà không biết. Vấn đề lại còn lớn hơn với những người không dùng ngôn ngữ toàn cầu hằng ngày (nhất là tiếng Anh), vì dùng ngôn ngữ địa phương (như tiếng Việt) là đã quá thiếu thông tin rồi, lại còn phải chọn lọc bỏ đi bớt thì nguy cơ thiếu sót tăng lên rất nhiều. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng cần phải biết quản lý và chọn lọc thông tin cho riêng mình, vì chẳng có cách nào khác với những dòng thác thông tin chảy đổ ồ ạt mỗi ngày. Đọc tiếp Phát triển trí tuệ nền tảng và tổng quát

Politics of denial: South Korean war crimes in Vietnam

People’s Tribunal on War Crimes by South Korean Troops during the Vietnam War to hold by Minbyun and the Korea-Vietnam Peace Foundation. IMAGE BY JJW ON WIKIMEDIA COMMONS. (CC BY-SA 4.0)

newmandala.com

ANDRE KWOK AND NATHANEAL KWON – 13 MAY, 2022

 

In 2018, two survivors of massacre perpetrated by South Korean troops in Vietnam during the Vietnamese-American war, instigated the People’s Tribunal on War Crimes by South Korean Troops during the Vietnam War. This signalled a watershed moment in the history of civil activism and transitional justice in South Korea; yet, there is still much to be done.

Following the outbreak of conflict in Vietnam (1955-1975), U.S. President Lyndon Johnson initiated the Many Flags campaign to consolidate a united front against communism in Indochina. While several countries, including Thailand, Australia and New Zealand participated, South Korea contributed by far the largest number of troops after the U.S.: around 300,000 rotating troops by the end of the war.

Dictator Park Chung-hee sought to build a stable South Korean government, and so he agreed to take a leading role in the war in exchange for American military support in the Korean peninsula and economic support for Park’s ambitious development plans. The estimated $1 billion USD worth of American aid and other war-related income was a vital lifeline for the crumbling Korean economy.

Đọc tiếp Politics of denial: South Korean war crimes in Vietnam

United Nations chief lays out plan to jumpstart renewables transition

IEEFA

The UN secretary-general, António Guterres, has issued a stark warning concerning the “dismal litany of humanity’s failure to tackle climate disruption” in a speech in which he set out “five critical actions to jumpstart the renewable energy transition”.

Speaking at the launch of the World Meteorological Organisation’s State of the Global Climate 2021 Report, Guterres described the global energy system as “broken” and “bringing us ever closer to climate catastrophe”. He called on the world to “end fossil fuel pollution and accelerate the renewable energy transition, before we incinerate our only home”.

Đọc tiếp United Nations chief lays out plan to jumpstart renewables transition