The House of the Rising Sun – Nhà Mặt trời Lên

500 Greatest Songs of All Times

Chào các bạn,

Hầu như nguời nào học guitar cũng học chơi bản The House of The Rising Sun (Nhà Mặt Trời Lên) rất sớm, bởi vì vận chuyển phong phú của các gam giản dị, giúp học trò guitar có rất nhiều hứng thú. Bản nhạc mà tất cả chúng ta quen thuộc là bản do The Animals, một ban nhạc rock của Anh biên tập và trình diễn năm 1964. Tuy nhiên bản nhạc này nguyên thủy là một bản dân ca Mỹ có nguồn gốc nhiều năm trước đó. Đọc tiếp The House of the Rising Sun – Nhà Mặt trời Lên

Nâng nhau lên

Chào các bạn,

Một dân tộc bị làm nô lệ lâu năm sẽ có những đặc tính này:

1. Không tin vào chính phủ (vì chính phủ là đế quốc đô hộ).

2. Không tin vào quan chức địa phương của chính quyền đô hộ, vì họ là phản quốc.

3. Quyền lực kinh tế và chính trị nằm trong tay một thiểu số rất nhỏ, thân thiện với chính quyền đô hộ.

4. Phần lớn dân chúng bị ngu dân, ít được học hành tử tế. Sự học thường rất khó khăn, dành cho một thiểu số có đặc quyền trong hệ thống quyền lực cai trị.

5. Dân chúng được dạy là họ chẳng biết gì. Chỉ có nhà nước đô hộ và các quan chức của họ là ánh sáng trí tuệ.

6. Người dân cũng tin là họ dốt nát, nên ứng xử với nhau như ứng xử với những người dốt nát – thường là dìm nhau xuống, không muốn cho tên “ngu” nào ngóc đầu lên. Đọc tiếp Nâng nhau lên

Men and their worsening drinking habits

By Dang Khoa, Xanh Le   May 27, 2022 | 07:49 am GMT+7

vnexpress.net

Men and their worsening drinking habits

People enjoy beer at a Hanoi restaurant. Photo by ReutersTran Van Minh of HCMC says he has “a knack for drinking” and feels “uneasy” if he does not drink for two or three days.

The factory worker claims he is not an alcoholic though he goes out drinking several times a week and consumes around a dozen cans of beer each time or the equivalent in hard liquor.

“Like many others, I drink because it helps me forget my problems.”

Often he blacks out after getting too drunk and wakes up the next day without remembering what happened.

Minh is one of many Vietnamese men who claim they cannot survive without drinking alcohol.

Đọc tiếp Men and their worsening drinking habits

Cross-border smuggling bogs down Vietnam’s sugar industry

Sugar contraband illicitly brought into Vietnam from Thailand is increasing, adding an additional burden to the country’s struggling sugarcane enterprises:

Southeastasiaglobe.com

WRITTEN BY GOVI SNELL

MAY 24, 2022
Cross-border smuggling bogs down Vietnam’s sugar industry
Cross-border smuggling of sugar into Vietnam is muddying the sector and could support other illicit trafficking and trade. Artwork: Emilie Languedoc for Southeast Asia Globe

On any given day, smugglers pile bags of sugar near the banks of the Mekong River in Cambodia. 

After piling it into boats, they then ferry the sweetener into Vietnam’s southwestern provinces, awaited by motorbike drivers who evade custom officials to drop off the commodity at storehouses. 

In other cases, smuggling outfits mix the illicit sweetener with sugar produced in Vietnam, or change labels to prevent detection of the bootlegged good. Smugglers have also been known to send Vietnamese packaging to Cambodia to disguise sugar before the contraband is taken across the border. 

Đọc tiếp Cross-border smuggling bogs down Vietnam’s sugar industry