Zip-a-dee-doo-dah

Zip-a-dee-doo-dah

Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a

Ôi trời ơi, thật là ngày tuyệt vời
Nhiều nắng hướng về phía tôi
Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a

Ông chim xanh trên vai tôi
Chính xác
Thật
Mọi chuyện đều như ý

Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a
Cảm giác tuyệt vời
Ngày tuyệt vời

Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a

Ôi trời ơi, thật là một ngày tuyệt vời
Nhiều nắng hướng về phía tôi
Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a

Ông chim xanh trên vai tôi
Chính xác
Thật
Mọi chuyện đều như ý

Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a
Cảm giác tuyệt vời
Ngày tuyệt vời

Oh yé

Zip-a-dee-doo-dahhh
Zip-zip-zip-a-dee-a
Zip-a-dee-doo-dahhh

Ông chim xanh trên vai tôi
Chính xác
Thật
Mọi chuyện đều như ý
Mọi chuyện đều như ý
Mọi chuyện đều như ý

Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a
Ôi trời ơi, thật là ngày tuyệt vời
Nhiều nắng hướng về phía tôi
Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a

Cảm giác tuyệt vời
Thật là ngày tuyệt vời
Cảm giác tuyệt vời
Thật là ngày tuyệt vời
Cảm giác tuyệt vời
Thật là ngày tuyệt vời
Cảm giác tuyệt vời
Thật là ngày tuyệt vời
Cảm giác tuyệt vời (zip-a-dee-doo-dah)
Thật là một ngày tuyệt vời
Cảm giác tuyệt vời (zip-a-dee-doo-dah)
Thật là ngày tuyệt vời
Cảm giác tuyệt vời (zip-a-dee-doo-dah)
Thật là ngày tuyệt vời

(PTH dịch)

Zip-a-Dee-Doo-Dah là bài hát trong phim nửa hoạt hình nửa người đóng Bài ca phương Nam – Song of the South. Đây là phim của Disney, sản xuất năm 1946, bây giờ không còn được chiếu lại vì liên quan tới vấn đề phân biệt chủng tộc- phân biệt người Mỹ da đen gốc Phi.

Zip-a-dee-doo-dah là cụm từ vô nghĩa thể hiện niềm vui sướng.

Mời các bạn cùng nghe nhé.

Zip-a-Dee-Doo-Dah (Original)

Zip-a-dee-doo-dah

Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a

My oh my, what a wonderful day
Plenty of sunshine heading my way
Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a

Mister bluebird on my shoulder
It’s the truth
It’s actual
Everything is satisfactual

Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a
Wonderful feeling
Wonderful day

Yeah

Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a

My oh my, what a wonderful day
Plenty of sunshine heading my way
Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a

Mister bluebird on my shoulder
It’s the truth
It’s actual
Everything is satisfactual

Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a
Wonderful feeling
Wonderful day

Oh yeah

[break]

Zip-a-dee-doo-dahhh
Zip-zip-zip-a-dee-a
Zip-a-dee-doo-dahhh

Mister bluebird on my shoulder
It’s the truth
It’s actual
Everything is satisfactual
Everything is satisfactual
Everything is satisfactual

Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a
My oh my, what a wonderful day
Plenty of sunshine heading my way
Zip-a-dee-doo-dah
Zip-a-dee-a

Wonderful feeling
What a wonderful day
Wonderful feeling
What a wonderful day
Wonderful feeling
What a wonderful day
Wonderful feeling
What a wonderful day
Wonderful feeling (zip-a-dee-doo-dah)
What a wonderful day
Wonderful feeling (zip-a-dee-doo-dah)
What a wonderful day
Wonderful feeling (zip-a-dee-doo-dah)
What a wonderful day

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s