Nhạc niệm Phật A Di Đà

Chào các bạn,

Tụng “Nam mô A di đà Phật” là pháp môn dễ nhất để đạt đạo, khi tụng đúng cách.

Nam mô là trú ẩn.

A đi đà Phật là vị Phật cai quản cõi Tây Phương Tịnh Độ, còn gọi là Tây Phương Cực Lạc. Đọc tiếp Nhạc niệm Phật A Di Đà

Đối thoại Thiền 25

 

Trò: “Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật” nghĩa là gì?

Thầy: “Chân tâm” là “tâm thật” của ta. Đó là tâm Phật, Phật tính của ta. Trực chỉ chân tâm là chỉ thẳng vào, hướng thẳng vào, tâm thật/tâm Phật của ta.

Kiến tánh là thấy bản tánh của ta. Bản tánh của ta là Phật. Thấy bản tánh Phật của ta.

“Trực chỉ chân tâm, kiến tánh, thành Phật” là hướng thẳng vào tâm thật của ta, thấy rõ bản tánh thật của ta, thì ta thành Phật. Tức là, hướng vào tâm Phật của ta, thấy rõ bản tính Phật của ta, thì ta thành Phật.

Trò: Làm sao để thấy rõ bản tính Phật của ta?

Thầy: Nhìn sâu vào tình yêu lớn trong trái tim ta.

TĐH

 

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Nói và làm

Chào các bạn,

Sáng thứ Năm mình ngạc nhiên khi em Zel địu người con trai ba tuổi đến thăm.

Mình đã sống ở Buôn Hằng nên biết anh em đồng bào buôn làng muốn ra thành phố Buôn Ma Thuột phải cố gắng lắm, mặc dầu đường đi không xa chỉ sáu mươi cây số nhưng vì không có phương tiện, hoặc không có tiền cũng như không có người quen ở Buôn Ma Thuột. Bởi vậy đa số anh em buôn làng được sinh ra lớn lên và lập gia đình rồi đi với ông bà, tất cả đều diễn ra một nơi đó là buôn làng, nơi khởi đầu sự hiện diện của mỗi con người. Bởi vậy mình không thể không ngạc nhiên khi thấy em Zel địu con đến thăm. Đọc tiếp Nói và làm

Nền kinh tế chia sẻ hoàn toàn không có nghĩa là chia sẻ

English:  The Sharing Economy Isn’t About Sharing at All

Nền kinh tế chia sẻ (sharing economy) đang được ca ngợi rộng rãi là ngành tăng trưởng chủ yếu, theo đánh giá của nhiều nơi, từ tạp chí Fortune đến tổng thống Obama. Ngành này đã làm thay đổi các ngành kinh doanh lâu đời như khách sạn và phương tiện đường bộ, bằng cách cho phép người dùng tiếp cận các nguồn lực này (nhà hay xe) theo cách thuận tiện và hiệu quả về chi phí, đồng thời không tạo ra gánh nặng về tài chính, xúc cảm và xã hội so với cách thức trực tiếp sở hữu. Tuy nhiên, nền kinh tế chia sẻ thật sự không có nghĩa là “chia sẻ”; mà có nghĩa là tiếp cận, nền kinh tế của sự tiếp cận những nguồn lực có sẵn.

Đọc tiếp trên CVD >>

Climate change is melting ‘the roof of the world’

Huffingtonpost – Two “unprecedented” avalanches in once-stable western Tibet highlights the extent of global warming, researchers warn.

headshotBy Dominique Mosbergen

The Tibetan plateau is home to <a href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/11/tibet-climate-change-paris-talk

GETTY IMAGES

The Tibetan plateau is home to more than 46,000 glaciers. Sometimes referred to as the “Third Pole,” the area has the third largest concentration of ice after the polar regions.

The glaciers of western Tibet have been stable for thousands of years. But climate change is now threatening that status quo.

Continue reading on CVD >>