Rõ hơn con – Better than I

Rõ hơn con

Con nghĩ con đã làm đúng.
Con nghĩ con đã có câu trả lời.
Con nghĩ con đã chọn một con đường chắc chắn nhất,

Thế mà đường đó lại đưa con đến đây.

Nên con đã đánh một trận,
Và bảo Chúa giúp con.
Giờ thì, chỉ khi con bỏ cuộc,
Sự thật mới trở nên sáng ra.

Chúa hiểu rõ hơn con,
Chúa hiểu đường đi nước bước.
Con chẳng cần phải biết tại sao,
Vì Chúa hiểu rõ hơn con.

Nếu chuyện này là bài kiểm tra,
Thì con không thể thấy được lý do.
Nhưng có lẽ biết rằng con không biết
Là một phần của việc thấy được hoàn toàn.

Con gắng sức làm điều tốt nhất,
Và đức tin làm chuyện này thật dễ,
Con hiểu ra điều tốt nhất con có thể làm
Là đặt niềm tin vào Chúa.

Vì Chúa hiểu rõ hơn con,
Chúa hiểu đường đi nước bước.
Con chẳng cần phải biết tại sao,
Vì Chúa hiểu rõ hơn con.

Con thấy một đám mây
Con nghĩ đám mây là bầu trời.
Con thấy một nàng chim
Con nghĩ con có thể theo kịp nàng.

Nhưng đó là Chúa
Đấng dạy nàng chim đó bay.
Nếu con để Chúa với tới con,
Chúa sẽ dạy con bay phải không?

Vì Chúa hiểu rõ hơn con,
Chúa hiểu đường đi nước bước.
Con chẳng cần phải biết tại sao,
Con bằng lòng nhận câu trả lời Chúa đưa…
Chúa hiểu rõ hơn con.

(PTH dịch)

Chúa hiểu rõ hơn con (Từ phim “Joseph – Vua Giấc mơ”) bởi Mark Seibert –

You know better than I (from “Joseph King of Dreams”) © by Dallyn Vail Bayles ♪

Better Than I

I thought I did what’s right.
I thought I had the answers.
I thought I chose the surest road,

But that road brought me here.

So I put up a fight,
And told You how to help me.
Now, just when I have given up,
The truth is coming clear.

You know better than I,
You know the way.
I’ve let go the need to know why,
For You know better than I.

If this has been a test,
I cannot see the reason.
But maybe knowing I don’t know
Is part of getting through.

I try to do what’s best,
And faith has made it easy,
To see the best thing I can do
Is put my trust in You.

For You know better than I,
You know the way.
I’ve let go the need the need to know why,
For You know better than I.

I saw one cloud
And thought it was the sky.
I saw a bird
And thought that I could follow.

But it was You
Who taught that bird to fly.
If I let You reach me,
Will You teach me?

For You know better than I,
You know the way.
I’ve let go the need to know why.
I’ll take what answers You supply. . .
You know better than I.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s