Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 7 (PHẦN 3)

Người dịch: Nguyễn Thu Trang

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 7: MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐÁNG GIÁ (Phần 3)

Tổng hợp giá trị

Đưa năng lượng tái tạo vào thị trường theo cách thức có thể kiểm soát một cách dân chủ và tính tự trị ngày càng tăng có thể mang lại những tổng hợp giá trị không ngờ từ trước đến nay:

– tổng hợp giá trị giữa chủ nghĩa cá nhân và lợi ích cộng đồng, vốn là chủ đề triết học cổ điển, bởi việc sử dụng độc lập năng lượng tái tạo gia tăng tự do cá nhân mà không gây ra gánh nặng cho người khác;

– tổng hợp giữa các giá trị tinh thần và vật chất, bởi lợi ích vật chất của nhân loại có thể được thỏa mãn mà không gây ra tác hại môi trường và xã hội, qua đó tạo ra một nền kinh tế sinh thái.

Điều này giải thích sự ưa thích ngày càng tăng đối với năng lượng tái tạo, sự ưa thích này dựa vào sự công nhận (có thể chỉ mang tính trực giác) là các khả năng ứng dụng năng lượng tái tạo này có tồn tại. Người dân đã nhận ra tiềm năng căn bản của năng lượng tái tạo ở mức độ sâu hơn nhiều so với những gì mà hầu hết các chính phủ nhận ra, và hơn nhiều những gì mà ngành năng lượng điện truyền thống muốn tin. Điều này được nhấn mạnh bởi một khảo sát trong báo cáo của Liên Hợp Quốc đã nhắc ở trên. Tám mươi phần trăm người tiêu dùng xem trọng phương sản xuất có tính bảo vệ sinh thái và sẽ ủng hộ các hạn chế thị trường, bởi vì họ không chỉ được thúc đẩy bởi chủ nghĩa ăn xổi về “con người kinh tế (homo oeconomicus)”, như mô hình tân tự do khẳng định.

Một khảo sát khác về thái độ của dân chúng Đức đối với năng lượng tái tạo thậm chí còn thuyết phục hơn – theo khảo sát này, 75% người Đức ủng hộ chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng tái tạo, 48% tin rằng sự chuyển đổi này đã có tính khả thi. 74% muốn duy trì cùng mức trợ giá, 61% ủng hộ các nhà điện do cộng đồng sở hữu, và 58% sẵn lòng đầu tư vào các nhà máy này. Trong số những người được hỏi, 82% muốn các chi phí ngoài (external cost) được bao gồm trong so sánh giá điện và 88% muốn các chi phí này được đề cập đến trong hóa đơn điện, trong khi 76% tin rằng các chi phí này nên được các nhà khai thác chịu trách nhiệm. Tuy nhiên chỉ 19% thỏa mãn với các nỗ lực của giới chính trị gia cấp địa phương và cấp bang trong việc chuyển sang năng lượng tái tạo, với 91% đòi hỏi các chính trị gia này hành động mạnh mẽ hơn.

Chuyển dịch hướng tới năng lượng tái tạo trong xã hội dựa trên một loạt các động cơ cần được xem xét cùng với nhau, bất chấp sự khác biệt về giá trị, lợi ích hay xu hướng chính trị của chúng, mặc dù chỉ cần một lý do cũng đủ để khuyến khích tham gia, ví dụ như bảo vệ khí hậu thế giới, chất lượng cuộc sống trước mắt, sáng kiến công nghệ, các khía cạnh kinh tế mới, quyền tự quyết và tính dân chủ đối với chất lượng cuộc sống. Chỉ một trong các động cơ này là không đủ để kích thích toàn bộ chuyển dịch: một chuyển dịch được tạo ra bởi điều mà tôi gọi là “logic xã hội của năng lượng tái tạo”.

Sai lầm lớn nhất mà những người ủng hộ năng lượng tái tạo có thể mắc phải là bị sa đà vào các thảo luận thuần túy về khía cạnh kinh tế của công nghệ năng lượng dẫn đến chiều hướng tranh luận là so sánh giá thành hiện tại. Điều có tính quyết định đối với chuyển đổi năng lượng là tầm nhìn và tầm quan trọng về mặt xã hội của năng lượng tái tạo – mà không phải là kẻ cơ hội đấu tranh chính trị cho một sự đồng thuận năng lượng, cho lập trường của công nghiệp điện truyền thống hay lập trường của các công ty trong lĩnh vực công nghệ năng lượng tái tạo mới nổi, những công ty mà càng phát triển càng không tránh khỏi bị chia rẽ thành các lợi ích cá nhân trong nỗ lực trở thành công ty “bình thường”. Dĩ nhiên, đối với các công ty này và nhân viên làm ở đó, có một sự khác biệt căn bản về đạo đức giữa việc sản xuất điện từ năng lượng tái tạo so với điện từ công nghệ hạt nhân hoặc hóa thạch. Nhưng như những công ty khác, họ bị ép buộc đưa ra các quyết định kinh tế. Thảo luận về năng lượng tái tạo chỉ đơn giản so sánh lĩnh vực “công nghiệp năng lượng mặt trời” với công nghiệp điện truyền thống lại thành ra xem xét vấn đề năng lượng thuần túy dưới góc độ kinh tế và bỏ qua giá trị xã hội của năng lượng tái tạo.

Qua quan sát lập trường của chủ nghĩa giản hóa luận kinh tế, mỗi chiến dịch chống lại năng lượng tái tạo bị xúi bẩy bởi ngành công nghiệp điện truyền thống thông qua các viện năng lượng mà họ đỡ đầu, được thiết kế để làm chệch hướng chú ý khỏi các vấn đề và các câu hỏi then chốt liên quan đến sản xuất và cung ứng điện của chính ngành công nghiệp điện truyền thống. Tháng 9 năm 2010, Hiệp Hội Các ngành Năng lượng và Nước của Đức (German Association of Energy and Water Industries – BDEW) khởi động một chiến dịch chống lại Đạo luật Các nguồn Năng lượng tái tạo (EEG) ở nước này.

Khẩu hiệu của chiến dịch này gợi ý về chi phí trợ cấp để phổ biến rộng rãi năng lượng tái tạo mà tất cả những người tiêu thụ điện đều phải chịu. Chiến dịch đặt câu hỏi “Trợ cấp cho năng lượng mặt trời bao nhiêu mới là đủ? Bao nhiêu là quá nhiều? Khi nào và làm thế nào năng lượng mặt trời có thể được hòa nhập vào thị trường? Chúng ta có cần các phương án thay thế cho năng lượng thay thế không? Và câu trả lời là gì? Nước Đức sẵn sàng tranh luận về năng lượng.” Khẩu hiệu của các chiến dịch khác bao gồm “Ở Đức trời chỉ tối khi bạn muốn trời tối. Ở Mỹ trời tối 144 phút mỗi năm, bất kể bạn có muốn hay không,” và “Năng lượng không phải là chủ đề chỉ có trắng hoặc đen.” Những phát biểu này được tạo ra nhằm gợi ý rằng “tốt hơn là nên chấp nhận tất cả những rủi ro về khí hậu và rủi ro từ điện hạt nhân cùng những hậu quả của chúng, hơn là chịu đựng việc có thể mất điện vài phút do sử dụng năng lượng tái tạo! Tỷ phần năng lượng tái tạo đang trở nên quá lớn, và phải chơi theo luật của chúng tôi (năng lượng điện truyền thống – ND)! Phương án thay thế cho năng lượng thay thế chính là những gì chúng tôi đang làm! Nước Đức đã sẵn sàng kiềm chế sự phát triển của năng lượng tái tạo! Chúng tôi muốn là những người nhận được các khoản trợ cấp này.”

Xét đến lợi nhận bình quân hàng năm ở mức 20 tỷ Euro tổng cộng từ 4 công ty điện lớn của Đức và chi phí xã hội mà họ tạo ra, các chiến dịch như trên thật là phi lý. Họ tạo ra một sự khác biệt nhân tạo giữa những người tiêu thụ điện và những người dân, mặc dù với không ngoại lệ nào, mỗi người tiêu thụ điện chính là mỗi người dân mà thông qua thuế và đóng bảo hiểm, bị ép buộc trả cho tất cả các chi phí xã hội không hề xuất hiện trên hóa đơn điện của mình. Các chiến dịch kiểu như vậy nhắm tới việc tước bỏ tính hợp pháp từ cộng đồng của năng lượng tái tạo và giúp các công ty điện truyền thống lấy lại vai trò chi phối trong việc định hướng các thảo luận về năng lượng. Các chiến dịch này chỉ có thể thành công bằng việc dẫn dắt từ tranh luận về năng lượng tái tạo xuống thành tranh luận về giá. Mục tiêu của các chiến dịch này là làm chậm lại quá trình chuyển đổi năng lượng và kiểm soát quá trình đó, nhằm hủy bỏ chuyển dịch xã hội hướng tới năng lượng tái tạo.

Chuyển dịch về năng lượng tái tạo phát triển được vì chuyển dịch này chưa phải chịu một sự thoái trào và bởi các đông cơ của chuyển dịch vẫn có cơ sở vững chắc. Sự bắt đầu lần thứ hai luôn luôn khó hơn lần đầu tiên. Sự phát triển của nước Đức kể từ thập niên 90 được châm ngòi chủ yếu bởi Đạo luật Các nguồn Năng lượng tái tạo (EEG) đã khuấy động và truyền cảm hứng cho bình minh của năng lượng tái tạo trên phạm vi quốc tế. Do đó cuộc xung đột về năng lượng tái tạo có tầm quan trọng trên toàn thế giới. Bất cứ sự giật lùi tạm thời nào cũng có thể trì hoãn chuyển dịch toàn cầu này.

(còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s